Aktivnosti Zelenila d.o.o. Podgorica na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada Podgorica za period od 16 – 22 marta 2018. godine.

Petak, 16. mart 2018. godine.
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Subota, 17. mart 2018. godine.
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Nedelja, 18. mart 2018. godine.
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Ponedeljak, 19. mart 2018. godine.
1. Orezivanje drveća: Ulica Radosava Burića.
2. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
3. Utovar: MZ „Blok V“, Ulica Radosava Burića.

Utorak, 20. mart 2018. godine.
2. Sječa suvih stabala: Njegošev park, Ulica 19 decembra.
3. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
4. Utovar: Njegošev park, MZ „Blok V“.

Srijeda, 21. mart 2018. godine.
2. Orezivanje drveća: Ulica Ivana Milutinovića.
3. Podizanje i formiranje krošnje, prored stabala, sječa suvih stabala: MZ „Blok V“.
4. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
5. Utovar: Njegošev park, MZ „Blok V“.

Četvrtak, 22. mart 2018. godine.
4. Košenje, detaljno grabuljanje, podizanje i formiranje krošnje, orezivanje žbunja i žive ograde: MZ „Blok V“
5. Iskop sadnih jama za sadnju biljnog materijala: Ulica Svetozara Markovića.
6. Sječa suvih stabala: Ulica Ludviga Kube, Ulica IV proleterske, Ćemovsko polje.
7. Rad drobilice grana: Beogradska ulica.
8. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
9. Utovar: MZ „Blok V“, Ulica 19 decembra, Ćemovsko polje.

Top