Aktivnosti Zelenila d.o.o. Podgorica na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada Podgorica za period od 16. do 22. februara 2018. godine.

Petak, 16. februar 2018. godine.
1. Orezivanje drveća: Bulevar Save Kovačevića, Ulica Bracana Bracanovića, Ulica Meše Selimovića.
2. Sječa stabala: Ulica Bracana Bracanovića.
3. Podizanje i formiranje krošnje: Vijenac Kosovskih junaka.
4. Košenje, detaljno grabuljanje, orezivanje žbunja i žive ograde, podizanje i formiranje krošnje, sječa stabala: Ulica Đoka Miraševića.
5. Rad drobilice grana: Beogradska ulica.
6. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
7. Utovar: Ulica 4 jula, Ulica Bracana Bracanovića, Bulevar Save Kovačevića, Ulica Obala Ribnice, OŠ „Sutjeska“, Vijenac Kosovskih junaka, Ulica Đoka Miraševića.

Subota, 17. februar 2018. godine.
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Nedelja, 18. februar 2018. godine.
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Ponedeljak, 19. februar 2018. godine.
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Utorak, 20. februar 2018. godine.
8. Podizanje i formiranje krošnje: Ulica Ivana Milutinovića.
9. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina (uklanjanje borovog litijaša): Park-šuma Ljubović.
10. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Srijeda, 21. februar 2018. godine.
2. Orezivanje drveća: Bulevar Save Kovačevića, Ulica Kralja Nikole br. 118.
3. Sječa stabala: Ulica Kralja Nikole br. 118.
4. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina (uklanjanje borovog litijaša): Zlatička šuma.
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Utovar: Ulica Ivana Milutinovića, Bulevar Save Kovačevića.

Četvrtak, 22. februar 2018. godine.
2. Orezivanje drveća: Ulica Kralja Nikole br. 214, Bulevar Save Kovačevića.
3. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina (uklanjanje borovog litijaša): Zlatička šuma.
4. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
5. Utovar: Ulica Kralja Nikole br. 214, Bulevar Save Kovačevića, Bulevar Mitra Bakića.

Top