Aktivnosti zelenila d.o.o. za period od 06. do 08. februara 2018. godine

U periodu od 06. do 08. februara 2018. godine Zelenilo d.o.o. Podgorica je bilo angažovano na na različitim poslovima iz domena poslovanja Društva. Tako je u toku ovog perioda orezivano drveće u Ulici Bratstva i jedinstva, košenje, detaljno grabuljanje, orezivanje žbunja i žive ograde kao i podizanje i formiranje krošnji se izvodilo u Ulici Oktobarske revolucije i Ulici Mitra Bakića. Poslovi na iskopu rupa za ugradnju ankera su se izvodili na Bulevaru Peka Dapčevića.
U toku ovog perioda nastavljeni su poslovi na zaštiti šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina (uklanjanje borovog litijaša) i to na sljedećim lokacijama: Ulica arhitekte Milana Popovića (dječije igralište), OŠ „Sutjeska“, Bulevar Šarla de Gola (trim staza), Put Radomira Ivanovića.
Pored navedenih poslova čistili su se parkovi na teritoriji Glavnog grada (papir i drugi otpad) i izvršen je utovar biljnog otpada sa sljedećih lokacija: Bulevar Jovana Tomaševića, Njegošev park, Karađorđev park, Ulica Bratstva i jedinstva, Ulica arhitekte Milana Popovića, Ulica Oktobarske revolucije i Ulica Mitra Bakića.
DSC01030

DSC01031

gorica

Top