Aktivnosti Zelenila doo Podgorica na teritoriji Glavnog grada Podgorica od 23. do 28. februara 2018. godine.

Petak, 23. februar 2018. godine.
1. Orezivanje drveća: Ulica Oktobarske revolucije br. 7 i 45, Bulevar Save Kovačevića br. 101-103, Beogradska ulica.
2. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina (uklanjanje borovog litijaša): Ćemovsko polje.
3. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
4. Utovar: Ulica Oktobarske revolucije, Ulica Vasa Raičkovića, MZ „Blok VI“, Trg Božane Vučinić, Bulevar Save Kovačevića.

Subota, 24. februar 2018. godine.
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Nedelja, 25. februar 2018. godine.
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Ponedeljak, 26. februar 2018. godine.
1. Košenje uređenih i neuređenih površina, uklanjanje samoniklog rastinja, podizanje i formiranje krošnje: MZ „Tološi“.
2. Sječa suvih i izvaljenih stabala: Park-šuma Tološi.
3. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina (uklanjanje borovog litijaša): Karađorđev park, Ul. IV Proleterske (katastar), MZ „19. decembar“, Njegošev park, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog.
4. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
5. Utovar: Ulica Vasa Raičkovića, MZ „Blok VI“, MZ „Tološi“.

Utorak, 27. februar 2018. godine.

1. Čišćenje snijega sa biljnog materijala: Trg Bećir bega Osmanagića, Bulevar Revolucije, Ulica Bratstva i jedinstva, Ulica Marka Miljanova, Ulica Vuka Karadžića, Bulevar Ivana Crnojevića, Argentisni trg, kružni tok Cetinjski put, most „Milenijum“, Ulica Jola Piletića, Bulevart Jovana Tomaševića, Ulica Ivana Milutinovića, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Ulica Svetozara Markovića, Moskovska ulica, Ulica 13. jula, Ulica Nikca od Rovina.
2. Čišćenje snijega sa staza i stabala: Ulica Njegoševa (prostor oko zgrade Glavnog grada), Bulevar Stanka Dragojevića, Njegošev park, Ivanov par, Kraljev park, Karađorđev park, Centralni park.

Srijeda, 28. februar 2018. godine.
1. Sječa suvih i izvaljenih stabala: Park-šuma Tološi, Opština u okviru Glavnog grada Golubovci.
2. Ankerisanje drveća: Bulevar Peka Dapčevića.
3. Čišćenje snijega sa biljnog materijala: Njegošev park, Bulevar Revolucije, Cetinjski put, Ulica Ivana Vujoševića, Ulica Svetozara Markovića, Moskovska ulica, Bulevar džordža Vašingtona, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog.
4. Čišćenje snijega sa staza i stabala: Njegošev park, Ivanov par, Kraljev park, Karađorđev, Centralni park.
5. Utovar: Par-šuma Tološi.

Top