AKTUELNOSTI
16.08.2020

STARI AERODROM I KONIK USKORO DOBIJAJU NOVE PARKOVSKE POVRŠINE

Podgorička naselja Stari aerodrom i Konik uskoro dobijaju nove parkovske površine.Na površini od preko 6.000 m² u Aerodromskoj ulici na Starom aerodromu biće formirana nova parkovska površina, na kojoj će biti posađeno preko 100 odraslih sadnica različitih vrsta drveća, formiran travnjak na oko 3.500m² i zasađeno niže ukrasno bilje.

Na ovom prostoru biće izgrađeno novo dječije igralište na bezbjednoj gumenoj podlozi, novi sportski poligon i prostor za fitnes. Osim toga ova parkovska površina će po obodima biti oslikana dječijim – didaktičkim motivima koji će djecu navoditi na razmišljanje i probuditi njihovu maštu i kreativnost.

Postojeće betonske i pješčane staze biće rekonstruisane, dok će postojeći mobilijar specifičnog izgleda biti obnovljen pa će tako na višeugaone betonske konstrukcije biti popravljene i obložene novim letvama. Takođe, biće ugrađeno još 28 novih parkovskih klupa i 12 korpi za otpatke i dva seta stolova sa klupama na podlozi od dekinga namijenjenih za miran odmor. Navodnjavanje parka, koji će u cjelosti biti pokriven sistemom za zalivanje, obavljaće se iz novog bunara, a u parku će biti ugrađena i nova rasvjeta.

Takođe, zahvaljujući angažovanju gradskog preduzeća Zelenilo i naselje Konik uskoro će dobiti novu parkovsku površinu. Na površini 7.000 m2 na uglu Ulice Husinjskih rudara i Drvarske ulice biće izgrađena nova parkovska površina sa dječijim igralištem i pratećim sadržajima: platoom, stazama, parkovskim mobilijarom, novim sadnicama drveća, žbunja i drugog ukrasnog bilja, kao i sistemom za navodnjavanje.

Na ovaj način Glavni grad još jednom pokazuje da vodi brigu o potrebama građana Starog aerodroma i Konika i svih djelova Podgorice, a sve sa ciljem podizanja kvaliteta života.

Budući izgled novog dječijeg igrališta na Starom aerodromu:

https://youtu.be/CfKILs7FT00

Budući izgled dječijeg igrališta na Koniku:

https://youtu.be/2xwZQUjqgJM

14.08.2020

POČELI RADOVI NA IZGRADNJI DJEČIJEG IGRALIŠTA IZA ZGRADE "SIMPO" U MOSKOVSKOJ ULICI

Ekipe Zelenila počele su sa izvođenjem radova na izgradnji dječijeg igrališta iza zgrade "Simpo" u Moskovskoj ulici u neposrednoj blizini sportskog poligona.

Novo dječije igralište biće izgrađeno na podlozi od tartana. Na ovoj lokaciji je planirana i izgradnja teretane na otvorenom, a cijeli prostor će biti dodatno oplemenjen i novim biljnim fondom.

Pojektom je predviđeno da novi platoi i staze budu kružnih formi sa različitim sadržajima i međusobno povezani. Na postojećem uzvišenju biće izgrađen tobogan i tunel za igru najmlađih, dok će dva platoa biti u uvalama sa neobičnim kockama od foreksa za sjedjenje. Prostor je namijenjen svim generacijama koje će uživati u igri, rekreaciji i odmoru.

Animaciju budućeg izgleda dječijeg igrališta možete pogledati na linku

https://youtu.be/DhcDF3ziUCo

10.08.2020

USKORO POČINJU RADOVI NA UREĐENJU I OZELENJAVANJU PARKA U OKVIRU SC “MORAČA”

Uskoro počinju radovi na uređenju i ozelenjavanju parka u okviru SC “Morača” i na taj način, nakon nedavne rekonstrukcije poligona za mali fubal i odbojku, Glavni grad zaokružuje priču o uređenju kompleksa SC “Morača”. Radovi bi prema planu trebalo da budu završeni do kraja godine, a Podgorica će dobiti još jednu uređenu zelenu oazu u srca grada namijenjenu za odmor i rekreaciju svih generacija naših građana.

Rekonstrukcija i dopuna postojeće parkovske površine obuhvataće ozelenjavanje i dopunu sadržaja. U centalnom dijelu ovog parka biće izgrađen ljetnjikovac odnosno nadrstešnica modernog dizajna namijena za jogu i miran odmor. Prostor za sjedenje biće izgrađen na podlozi od dekinga, dok će nove pješačke staze biti nasute rizlom. Kako se radi o terenu koji je većim dijelom pod nagibom, biće izvršeno njegovo terasiranje, a prostor će biti ozelenjen gustim sklopom maslina i čempresa.

Ulaz iz Ulice Ivana Milutinovića biće oplemenjen špalirom od čempresa i živom ogradom, dok će kompletan prostor biti opremljen savremenim parkovskim mobilijarom – klupama, ležaljkama i korpama za otpatke i pokriven sistemom za navodnjavanje.

Postojeće staze biće očišćenje i prilagođene novim sadržajima, dok će postojeći biljni fond, koji je dobre vitalnosti i kondicije, uz primjenu neophodnih mjera njege, biti zadržan.

Budući izgled parka u okviru SC “Morača” možete pogledati na linku:

https://youtu.be/ZoTRzeNpVqc

08.08.2020

POČELA IZGRADNJA DJEČIJEG IGRALIŠTA U GOLUBOVCIMA

Gradsko preduzećeZelenilo počelo je da izvodi radove na izgradnji novog dječijeg igrališta u Ulici Golubovački brijeg.Opština u okviru Glavnog grada Golubovci završila je pripremne radove, odnosno nasipanje i ravnanje zemlje, dok su ekipe Zelenila pristupile obilježavanju i planiranju slobodnih površina kao i iskopu kanala za ugradnju ivičnjaka.Igralište će obuhvatiti površinu od 1.700 m² i biće u funkciji parkovske površine.

Na podlozi od tartana biće ugrađene savremene sprave za bezbjednu igru najlmađih, a mališani iz Zete će po završetku radova dobiti igralište koje će sadržati tobogan sa kulom, ljuljašku sa dva sjedišta, dvostruku klackalicu, dvije njihalice na opruzi i vrtešku.

Pored sprava za igru najmlađih, prostor će biti opremljen sa novim parkovskim mobilijarom, odnosno biće ugrađeno devet parkovskih klupa i sedam korpi za otpatke, a kompletna površina biće pokrivena sistemom za navodnjavanje i oplemenjena novim biljnim materijalom. Pored toga, zasadiće se 22 sadnice različitog drveća, 55 komada ukrasnog žbunja, 54 metra žive ograde, a formiraće se oko 1.000 m² travnjaka kako bi se ovaj prostor dodatno ozelenio i oplemenio.

04.08.2020

BULEVAR VOJVODE STANKA RADONJIĆA DOBIO NOVO IGRALIŠTE

Zamjenica gradonačelnikadr Slađana Vujačić,sa saradnicima, obišla je novo dječije igralište na Bulevaru Vojvode Stanka Radonjića. Dječije igralište u okviru naselja Tuški put prostire se na oko 500m² i na njemu su ugrađene ljuljaške, tobogan sa kulom, vrteška, dvije njihalice na opruzi i dvostruka klackalica, a izgrađen je i pješčanik.

‘’Danas predajemo na upotrebu mališanima ovog dijela grada novo moderno dječije igralište u Bulevaru Vojvode Stanka Radonjića. Posvećeni smo izgradnji dječijih igrališta unazad dvije godine i u kontinuitetu, u svim djelovima grada, smo stvorili pretpostavke da naši mališani dobiju dječija igrališta, odnosno male parkovske površine",istakla je zamjenica Vujačić. Ona je naglasila da ovakvi radni zadaci predstavljaju pravo zadovoljstvo i za gradsku upravu i za sve kolege. "Sigurni smo da stvaranjem ambijenta za ovakav vid rekreacije rasta i razvoja naših najmlađih sugrađana, mi zapravo činimo da naša djeca izrastaju u zdrave i najbolje ljude’’ naglasila je zamjenica Vujačić.

Zamjenica gradonačelnika je tom prilikom najavila izgradnju sporstkog poligona u neposrednoj blizini igrališta, kao i nove parkovske površine u naseljima Zagorič, Stari aerodrom i Konik.

‘’S obzirom na to da je ovo jedno novo naselje stvorićemo sve pretpostavke da dobije i sportski poligon posvećen sportistima i rekreativcima. U nekim od sljedećih susreta u planu je da otvorimo uređenu površinu iza zgrade Simpa, u Zagoriču u Piperskoj ulici, kao i dvije multifunkcionalne površine u naseljima Stari aerodrom i Konik’’ istakla je zamjenica Vujačić.

Prostor je opremljen i parkovskim mobilijarom, sa 5 klupa i 3 kante za otpatkePosađeno je 19 sadnica drveća, 33 komada puzavica i 30m žive ograde, a kompletna površina pokrivena je sistemom za navodnjavanje.

‘’Stanari iz Bulevara Vojvove Stanka Radonjića uputili su nam zahtjev da se u tom naselju nađe dječije igralište. S obzirom na to da je u ovom dijelu grada izgrađeno dosta zgrada, utvrdili smo potrebu za izgradnjom novog dječijeg igrališta, a naši inženjeri su isprojektovali i realizovali prije nekoliko dana. Na podlozi od tartana postavljene su sprave, prostor je oplemenjen biljnim materijalom, drvećem, puzavicom i živom ogradom. Ugrađene su klupe i korpe za otpatke, izgrađen je i hidro sistem kako bi se oplemenile zelene površine. Zahvalila bih se svojim zaposlenima koji predano rade na uređenju zelenih površina i u otežanim uslovima rada, kao i kolegama iz privrednih društava Glavnog grada koji su dali doprinos realizaciji ovog projekta",saopštila je direktorica Zelenila Daca Popović.

Direktorica Zelenila Daca Popović apelovala je na građane da se odgovorno odnose prema uređenim zelenim površinama kako bi ih bilo što više u našem gradu.

Agencija za stanovanje ogradila je prostor zbog bezbjednosti djece, dok su Komunalne usluge na tom prostoru ugradile javnu rasvjetu.

02.08.2020

Za godinu dana uređeno 13 dječijih igrališta

Na današnji dan prije godinu dana mališanima Bloka V predato je na upotrebu prvo moderno dječije igralište sa savremenim spravama ugrađenim na bezbjednoj podlozi od tartana. Od tada su nova dječija igrališta dobili i mališani iz Bloka VI, Ul. Vasa Raičkovića, Ul. Svetozara Markovića, Bul. Serdara Jola Piletića, Bul. Ivana Crnojevića, Bloka N (Centar) Perojske ul. ( Masline), Ul. Nikole Tesle (Zagorič), Ul. Admirala Zmajevića ( Stari aerodrom), Ul. Buda Tomovića (Zabjelo), Ul. Oktobarske revolucije (Drač), a za par dana novo igralište dobiće i mališani iz Bul. Vojvode Stanka Radonjića.

U cilju što bolje socijalne integracije najmlađih planirali smo da na teritoriji Glavnog grada do kraja godine izgradimo još devet igrališta.

Napomenućemo da prilikom izgradnje dječijih igrališta veliku pažnju posvećujemo i uređenju prostora oko njih i obezbjeđivanju uslova za odmor roditelja i drugih posjetioca, pa su tako ova igrališta oplemenjena novim drvećem, žbunjem i drugim biljnim materijalom i opremljena novim parkovskim mobilijarom - klupama i korpama za otpatke. S toga sva nova dječija igrališta sa pravom nose epitet manjih parkovskih površina.

31.07.2020

Zalivanje biljaka važna aktivnost tokom ljetnih mjeseci

U toku ljetnjih mjeseci kada u Podgorici vladaju izuzeno visoke temperature, veoma je važno kontinuirano navodnjavati biljni materijal.

Kako bi se biljkama obezbijedile dovoljne količine vode za njihov normalan rast i razvoj, navodnjavanje javnih zelenih površina obavlja se pomoću hidrosistema, dok se na površinama na kojima hidrosistem nije ugrađen zalivanje vrši ručno odnosno pomoću autocistijerne.

Novoformirani drvoredi i druge površine zalivaju se svake večeri pomoću autocistijerne i to u periodu od 19 do 23 časa kada se dnevne temperature spuste na minimum prihvatljiv za navodnjavanje.

29.07.2020

Zelenilo uprkos visokim temperaturama svakodnevno vrijedno radi

Ekipe su danas angažovane na košenju u: Bul. Ibrahima Dreševića, Bul. Mitra Bakića, Bul. Save Kovačevića, Ul. Crnogorskih Serdara, mostu Union, Ul. Džona Džeksona, Ljubljanskoj ulici, Moskovskoj ulici (kod spomenika Francu Prešernu) i u MZ “Proleter”. Osim košenja, danas se vrši i orezivanje žbunja i žive ograde na Cetinjskom putu kao i ugradnja parkovskog mobilijara u park-šumi Ljubović. Takođe, nastavljeni su radovi na izgradnji dječijeg igrališta u Bulevaru Vojvode Stanka Radonjića.

Dobrom organizacijom rada i uz poštovanje naredbi NKT-a, Zelenilo redovno održava javne zelene površine u Podgorici, a kroz formiranje novih površina i sadržaja trudi se da sugrađanima obezbijedi bolje uslove za život i rad u Glavnom gradu.

28.07.2020

PARK ŠUMA LJUBOVIĆ DOBIJA NOVI MOBILIJAR

Glavni grad je u saradnji sa gradskim preduzećimazapočeo projekat revitalizacije park-šume Ljubović sa ciljem se se ovo mjestoobogati novim sadržajima po ugledu na park-šumu Gorica, koje će kao prepoznatljivo mjesto za odmor i rekreaciju građana Podgorice biti adekvatno uređeno.

U tom smislu, gradsko Zelenilo vrijedno je radilo na sprovođenju planiranih aktivnosti, koje su se prvenstveno odnosile na košenje, protivpožarnu zaštitu, a nedavno je zasađeno 40 sadnica lišćara i četinara.

Kako bi se poboljšali uslovi za boravak, odmor i rekreaciju građana u park-šumi Ljubović , u narednih nekoliko dana, počinje zamjena mobilijara, a radovi će obuhvatiti uklanjanje polomljenih i dotrajalih klupa i korpi za otpatke, a potom i ugradnju novog parkovskog mobilijara.

Podsjećamo, Glavni grad se pridružio globalnom izazovu“Trees in cities”u okviru kojeg se obavezao da će na teritoriji Podgorice biti posađeno ukupno 10.000 sadnica drveća. Od toga 2.000 sadnica planirano je da se posadi u park-šumi Ljubović, a ova aktivnost biće realizovana u jesenjem periodu kada su najpovoljniji uslovi za pošumljavanje.

28.07.2020

Nastavljene aktivnosti na protipožarnoj zaštiti

Ekipe Zelenile danas i juče su u saradnji sa Službom zaštite i spašavanja Glavnog grada u park-šumi Gorica realizovale aktivnosti na protivpožarnoj zaštiti. Radovi su se odnosili na košenje i na potkresivanje drveća čije su krošnje ometale kretanje vatrogasnih vozila.

Nakon što je sredinom mjeseca izvršena protivpožarna zaštita na prostoru do i oko Spomenika palim borcima na Gorici, danas je isto završeno i to u dužini od 2 km uz staze od Spomenika palim borcima do vrha odnosno do sportskih poligona

27.07.2020

Izvršena dopuna drvoreda u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog

U toku rekonstrukcije Bulevara Svetog Petra Cetinjskog izvršena je dopuna drvoreda. Ovom prilikom, između mosta na Ribnici i mosta Blaža Jovanovića, posađeno je 11 odraslih sadnica platana na mjestima na kojima su nedostajali.

Takođe izvršena je i zamjena korpi za otpatke te je sada na ovom prostoru ugrađeno 14 novih korpi.

Dopuna drvoreda biće nastavljena i u narednom periodu, kako na ovom bulevaru tako i na drugim lokacijama u Podgorici.

25.07.2020

NOVO DJEČIJE IGRALIŠTE NA DRAČU

Podgoričko naselje Drač od danas je bogatije za dječije igralište koje je opremljeno savremnim mobiljarom i dodatno oplemenjeno zelenilom kako bi najmlađi sugrađani i ovog dijela grada imali adekvatne uslove za odrastanje i druženje sa vršnajcima.

Ekipe gradskog Zelenila su na ovoj površini ugradile dječije sprave i gumene podloge, travnjak, posadili ukrasno drveće, puzavice i živu ogradu. Takođe ugrađen je parkovski mobilijar – klupe i korpe za otpatke i rekonstruisan sistem za navodnjavanje.

Na pojedinačnim podlogama od tartana ugrađene su ljuljaška, klackalica, vrteška, njihalica i tobogan sa kulom, a ugradnjom ovih sprava, mališani su dobili nove sadržajeza igrušto će njihovo odrastanje učiniti sadržajnijim i ljepšim.

Radovi koji su prethodili ugradnji dječijeg mobilijara odnosili su se na zemljane radove, prvenstveno obilježavanje površina, a zatim i uklanjanje površinskog sloja zemlje sa prostora predviđenih za platoe, ugradnju ivičnjaka i betoniranje.

24.07.2020

Ekipe Zelenila i danas vrijedno rade

Košenje park šuma i protivpožarna zaštita i dalje je prioritetna aktivnost.

Danas su ekipe kosača raspoređene na više lokacija: park-šume Zlatica, Njegoševa ulica, kod spomenika Ivana Crnojevića, park Ivana Milutinovića, dok je u Kraljevom parku izvršeno detaljno košenje i grabuljanje površina.

Nastavljeni su radovi na izgradnji dječijeg igrališta u Bulevaru Stanka Radonjića, ugrađene su dvije klupe u naselju Momišići kod novog murala, popravljene parkovske klupe u Ulici Bratstva i jedinstva...

23.07.2020

Košenje i dalje prioritet

Radnici Zelenila svakodnevno su raspoređeni na košenju u svim djelovima grada. Osim intezivnog održavanja travnjaka u urbanom dijelu grada, redovno se održavaju i park šume i zaštitni pojasevi. Tako je juče osim Bulevara Josipa Broza Tita i ulica Admirala Zmajevića (kod dječijeg igrališta), Peka Dapčevića, 13. jula, Vijenci Danila Kiša, košenje izvršeno i u park šumama Tološi i Ćemovosko polje, dok je košenje u park-šumama Gorica i Ljubović zavšeno prethodne nedjelje.

Aktivnosti na košenju nastavljene su i danas u park šumi Tološi, Karađorđevoj ulici (kod dječijeg igrališta), saobraćanici od Ulice Janka Đonovića do tornja na Dajbabskoj gori i oko tornja, a ekipe su raspoređene i na održavanju žbunja, žive ograde i drveća u Ulici Vuka Karadžića, Bulevaru Revolucije i Bulevaru Džordža Vašingtona.

Aktivnosti na održavanju javnih zelenih površina i u narednom periodu izvodiće se na cjelokupnoj teritoriji Glavnog grada i u skladu sa kalendarom njegovanja bilja, te s toga molimo sugrađane za strpljenje.

22.07.2020

Ugrađene nove klupe na više lokacija u gradu

Kako bi odmor naših sugrađana bio prijatniji, Zelenilo je u prethodnom periodu izvršilo ugradnju novog parkovskog mobilijara na više lokacija u gradu.

U UlicI 13. jula izvršena je zamjena starih i pohabanih parkovskih klupa i ugrađeno je 14 novih klupa i dvije korpe za otpatke, dok je u Ulici Vasa Raičkovića ugrađeno pet novih klupa i dvije korpe za otpatke.

Danas se ugradnja novih klupa i korpi za otpatke vrši u Bloku V – kod poligona, a u narednih par dana biće izvršena i u Bloku VI – kod solarne zgrade, u Momišićima – kod novog murala...

U narednom periodu nastavićemo sa aktivnostima na ugradnji i popravci parkovskog mobilijara te zato molimo sugrađane za strpljenje jer ćemo doći u sve djelove grada.

20.07.2020

POČELI RADOVI NA IZGRADNJI DJEČIJEG IGRALIŠTA U BULEVARU STANKA RADONJIĆA

Površina u Bulevaru Stanka Radonjića koja je do sada bila bez konkretne namjene uskoro će biti prostor u kojem će najviše uživati mališani iz tog dijela grada. Na ovom prostoru gradsko preduzeće Zelenilo počelo je radove na izgradnji novog dječijeg igrališta, a u toku su pripremni radovi koji se najvećim dijelom odnose na zemljane radove – uklanjanje površinskog sloja zemlje, obilježavanje staza i platoa, ugradnju ivičnjaka.

Nakon završenih radova ovaj prostor dobiće nove sardžaje za najmlađe, biće ugrađen tobogan sa kulom, ljuljaške, klackalice, njihalice, vrteške i pješčanik, ali i parkovske klupe za odmor za roditelje i starije sugrađane.

Kompletan prostor biće obezbijeđen zaštitnom ogradom, dok će dodatnu ljepotu ovoj površini dati i biljni materijal jer će isti biti oplemenjen sadnicama drveća i puzavicama.

Podsjećamo da će ovo biti 13. dječije igralište koje je Zelenilo izgradilo za manje od godinu dana na teritoriji Podgorice. Tako su nakon mališana iz Bloka V, Bloka VI, Ulice Svetozara Markovića, Ulice Vasa Raičkovića, Bulevara Serdara Jola Piletića i Bulevara Ivana Crnojevića, dječije igralište dobili i mališani iz centra grada, Zagoriča, Maslina, Starog aerodroma i Zabjela. Radovi na izgradnji dječijeg igrališta na Draču su u završnoj fazi, a uskoro će i mališani iz Bulevara Stanka Radonjića uživati u novom prostoru za igru.

17.07.2020

RIMSKI TRG ZABLISTAO U NOVOM SJAJU

Gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković sa saradnicima,otvorio je sinoć rekonstruisani Rimski trg. Nakon više od deceniju na Rimskom trgu u rad je puštena centralna fontana, a prostor je dodatno oplemenjen zelenilom.Radovi na rekonstrukciji i revitalizaciji trga podrazumijevali su rezanje i uklanjanje djelova sa četiri bočne fontane koje su pretvorene u žardinjere, zamjenu oštećenog mermera na fontanama i žardinjerama, kao i popravku oštećenih ploča na trgu. U bočnim fontanama koje su pretvorene u žardinjere izvršena je sadnja 88 sadnica žbunastih vrsta i sukulenata, ugrađen jedrenažni sistem i sistem za navodnjavanje.

Gradonačelnik dr Ivan Vuković kazao je da će Rimski trg u novom sjaju biti omiljeno mjesto okupljanja Podgoričana.

‘’Mislim da ova slika koja je odavde veceras posla govori puno toga i cini nas srecnim i ponosnim. Ne kao gradonacelnika vec kao Podgoricanina. Ovo je momenat koji smo dugo cekali, ovo je jedan prelijepi prostor koji je dugo vremena bio zapusten. Mi smo smogli snage, zahvaljujuci našim privrednim drustvima, da mu vratimo stari sjaj ili da ucinimo da izgleda ljepse nego sto je prije izgledao. Ja sam siguran da ce ovo biti novo mjesto okupljanja, od jutarnje kafe, do vecernjih izlazaka, a sasvim sigurno mnogobrojnih kulturnih dogadjaja. Investicija koju smo realizovali na ovom prostoru je vrijedna cirka 85.000. eura‘’ istakao je gradonačelnik Vuković.

U saradnji sa kompanijom Jugopetrol a.d. u zasađeno je šestnaest odraslih sadnica kamfora u žardinjerama ukupne vrijednosti 28.000 eura.

‘’Trećina tog novca je donacija kompanije Jugopetrol , ja im se zahvaljujem. Ostatak posla su odradila gradska preduzeća ‘’Zelenilo’’, ‘’Komunalne usluge’’ i ‘’Agencija za stanovanje’’. Sve to je ukrašeno večeras ovim koncertom a to je nagovještaj onoga što će se dešavati na ovom prostoru, a mi smo tu da to podrzimo i budemo dio toga. Naša namjera je da sve prostore koji su zapušteni ili zaboravljeni, oživimo i da ih učinimo mjestima okupljanja. Prije neki dan smo raspisali konkurs za idejno rjesenje Trga nezavisnosti, u perspektivi planiramo da ga u potpunosti rekonstruišemo jer nismo zadovoljni kako to sada funkcioniše.. Mislimo da i taj Trg mora izgledati drugačije, da se tamo mora okupljati više ljudi. Sve takve slične prostore u gradu imamo namjeru da učinimo onim što treba da budu, mjesto okupljanja i dobre energije kakvu smo večeras imali na Rimskom trgu.’’ zaključio je gradonačelnik Vuković.

U okviru manifestacijePodgoričko kulturno ljeto, a povodom otvaranja rekonstruisanog Rimskog trga profesori JU Umjetničke škole za muziku i balet „Vasa Pavić“,održali su koncert na kome su učestvovati: Irena Merdović (harmonika), duo flauta „Le soelle“ – Jelena Strunjaš i Milena Konatar, kamernio trio (dvije flaute i klavir) – Jelena Strunjaš, Milena Konatar i Ida Muratagić i trio gitara – Marko Prentić, Petar Dobričanin i Dražen Joković.

Izjavu gradonačelnika dr Ivana Vukovića možete preuzeti na sljedećem linku:

https://youtu.be/qh3c3F1Tvww

16.07.2020

OTVOREN PODGORIČKI PARK- AUTENTIČNA ZELENA OAZA U SRCU GRADA

Gradonačelnik Podgoricedr Ivan Vuković, sa saradnicima, večeras je otvorio Podgorički park - novu zelenu oaza u srcu grada i zasigurno jednu od najljepših autentičnih parkovskih površina u Podgorici.

Park se prostire na 10.000 m2 od mosta Milenijum do Moskovskog mosta i dobiće svoj prirodni nastavak sve do mosta Gazela.

Gradonačelnik Vuković istakao je da je Podgorica večeras dobila najljepši park koji nosi naziv Podgorički park upravo zbog autohtonih biljnih vrsta poput murve, iglica,džanje, šipka i drugih, koje su u njemu zasađene, odnosno svega onoga što nas asocira na Podgoricu i za šta smo na jedan način emotivno vezani.

“Vrijednost ove investicije prevazilazi 110.000 eura, a ovaj park će se graditi u dvije faze. Za sada je završena prva faza, koja se prostire od mosta Milenijum do Moskovskog mosta, a planirano je se park uredi sve do mosta Gazela, tako ćemo dobiti jednu novu oplemenjenu zelenu površinu”, istakao je gradonačelnik i izrazio posebno zadovoljstvo što je ovo mjesto dobilo potpuno novi izgled i funkciju.

“Naši sugrađani su dobili još jedan prostor za rekreaciju, za uživanje u prirodi i nadam se da će se odgovorno odnositi prema toj činjenici i čuvati ovaj vrijedan mobilijar”, naglasio je Vuković.

Prostor je opremljen urbanim parkovskim mobilijarom kojeg čine: ljuljaška, ležaljke, set sto i klupe, cik-cak klupe, klupe sa naslonom, korpe za otpatke. Izgrađene su pergole sa rešetkom za puzavice i pergole za portune. Na metalnoj konstrukciji ugrađen je plato od dekinga, dok je prostor prema rijeci Morači ograđen drvenim stubovima na kojima je ugrađena solarna rasvjeta.

Gradonačelnik se posebno zahvalio Ministarstvu odbrane Crne Gore koje je dalo značajan doprinos u realizaciji ovog projekta. On je iskazao i posebno poštovanje za predan rad i trud zaposlenih u gradskim preduzećima Zelenilo i Komunalne usluge koji su vrijedno radili i u otežanim uslovima, kako bi se ovaj projekat završio u planiranom roku.

Izjava gradonačelnika drIvana Vukovićanakon otvaranja Podgoričkog parka

https://youtu.be/7fcYQYgxZ8c

Video kako su tekli radovi i kako ovaj park sada izgleda mozete pogledati na sljedećem linku:

https://www.youtube.com/watch?v=KFcWkDYSdwc

11.07.2020

POČELA REVITALIZACIJA PARK ŠUME LJUBOVIĆ: USKORO VIŠE OD 2.000 SADNICA

Gradonačelnik Podgoricedr Ivan Vuković, sa saradnicima, obišao je park šumu Ljubović, gdje je danas zvanično počeo projekat revitalizacije ovog mjesta za koje su podgoričani i svi ljubitelji prirode i rekreacije tradicionalno vezani.

Zamjenica gradonačelnikadrSlađana Vujačićkazala je da se simboličnom sadnjom na brdu Ljubović, obilježava početak revitalizacije park šume Ljubović.

``Vikend je tradicionalno vrijeme kada gradska uprava zajedno sa sugrađanima, posvećena uređenju park šuma i svih onih zelenih površina za koje smo svi skupa vezani. Ovog vikenda zbog epidemiološke situacije, koja vlada u našoj državi, gradska uprava je odlučila da samostalno započne revitalizaciju još jednog prostora za sve naše građane, kao i goste koji rado posjećuju naš grad, to je brdo Ljubović. Danas ćemo simboličnom sadnjom započeti projekat revitalizacije park šume Ljubović. ‘’ saopštila je zamjenica Vujačić.

Glavni grad će i u narednom periodu nastaviti sa akcijama ozelenjavanja, te će park šuma Ljubović uskoro biti bogatija za 2.000 sadnica.Zamjenica gradonačelnika drSlađana Vujačićistakla je da je cilj gradske uprave da ozelenjavanjem i uređivanjem gradskih zelenih oaza pruži sugrađanima što više prostora za odmor i rekreaciju.

‚‚Naša posvećenost projektima iz oblasti zaštite životne sredine i opšte uređenja svih onih mjesta za koje smo vezani u gradu ili svih onih mjesta koji su dobili potpuni novi izgled je sad več dokazana i nije potrebno govoriti o tome. Ono to želimo da postignemo je da građani što više vremena provode na otvorenom, što više vremena provode na zelenim površinama. Mi ćemo se potruditi da naše brdo Ljubović dobije novi sjaj,da dobije ovom akcijom više od 2.000 sadnica, novi mobilijar, obnovljen sportski poligon i sve one elemente koji su neophodni da bi se ugodno provodilo vrijeme. Nije potrebno previše govoriti o tome koliko su ove akcije važne i koliko su ovakvi prostor važni za zdravlje naših građana za jedan ugodan život, naravno sa aspekta fizičkog i mentalnog zdravlja, situacija u kojoj se nalazimo nam je to dokazala. Poziv svim sugrađanima, da nakon što ovo mjesto, za koje su Podgoričani tradicionalno vezani dobije novi sjaj provode da što više vremena provode na brdu Ljubović.’’ zaključila je zamjenica Vujačić.

Direktorica gradskog preduzeća Zelenilo,Daca Popovićistakla je da je zaštita životne sredine jako bitna za Društvo na čijem je čelu.

„ Danas smo krenuli sa revitalizacijom i oplemenjavanjem prostora park šume Ljubović gdje ćemo posaditi 40 sadnica, a u narednom periodu i preko 2.000 kada su u pitanju sadnice za pošumljavanje. Podgorica se pridružila globalnom projektu „Drveće u gradovima“, tako da smo se obavezali da do kraja godine posadimo 10.000 sadnica“, istakla je Popović podsjećajući da je Zelenilo u prošloj godini intenzivno sprovodilo akcije sadnje sa društveno odgovornim kompanijama i NVO sektorom kada je posađeno 800 sadnica.

„ Pored pošumljavanja i sadnje odraslih sadnica na ovom prostoru će biti promijenjen kompletan mobilijar- parkovske klupe i korpe za otpadke“, zaključila je Popović i dodala da je Zelenilo angažovano u svim djelovima grada kada je u pitanju protivpožarna zaštita..

Izjavu zamjenice Vujačić možete preuzeti na sljedećem linku:

https://youtu.be/3StKtXi0HM0

Izjavu direktorice gradskog preduzeća ,,Zelenilo’’ d.o.o možete preuzeti na sljedećem linku:

https://youtu.be/v0vcqHRBgmY

07.07.2020

Vjetar polomio drveće i grane u gradu

Jaki udari vjetra koji su danas pogodili Podgoricu nanijelu su veliku štetu biljnom fondu.

U saradnji sa Službom zaštite sanirali smo štete na 11 lokacija sa kojih je uklonjeno 10 oborenih stabala i pet odlomljenih velikih grana. Do sada je izvršen utovar tri kamionske ture, a ekipe su i dalje na terenu.

04.07.2020

Nastavak aktivnosti na protivpožarnoj zaštiti

Zaštiti park šuma od požara pridaјe se veliki značaј јer požari predstavljaјu izuzetno ozbiljnu opasnost za same park šume kao i njihove eko-sisteme, a posebno za park šumu Gorica koja se nalazi u srcu Glavnog grada.

Nakon što je u prethodno izvršena sječa i uklanjnaje suvih stabala koja predstavljaju potencijalnu opasnost, ekipa od devet radnika danas obavlja košenje i uklanjanje samoniklog rastinja na pojasu oko šetnih staza u park šumi Gorica i oko ove park šume.

Planom aktivnosti na protivpožarnoj zaštiti obuhvaćene su sve park-šume i zaštitni pojasevi u Glavnom gradu, pa će shodno tome ova aktivnost biti nastavljena i u narednom periodu.

03.07.2020

Za ljepši izgled cvjetnjaka

Cvijeće predstavlja specifični dekorativni detalj koji zelenom prostoru daje posebnu ljepotu. Jarke boje cvijeća “razbijaju” zeleni izgled površina i tako ih čine vedrijim, toplijim, privlačnijim i rado posjećenim mjestom.

Kako bi cvijeće u toku ljetnjih mjeseci zadržalo svoju ljepotu neophodno ga je redovno održavati, a održavanje cvjetnjaka kao i uostalom kompletnog biljnog fonda na javnim zelenim površinama predstavlja jednako važnu stavku kao i samo njihovo formiranje.

Navodnjavanje, plijevljenje, uklanjanje precvjetalih cvjetova aktivnosti su karakteristične za ovo doba godine i mjere njege koje u kontinuitetu sprovodimo širom grada kako bi cvjetnjaci dostigli svoj puni vizuelni i funkcionalni efekat.

03.07.2020

Vjetrolom u Podgorici

U saradnji sa Službom zaštite i spašavanja Glavnog grada i gradskim preduzećem Čistoća saniramo posljedice nastale usljed kratkotrajnog, ali veoma intezivnog neveremena koje je zadesilo Podgoricu danas poslijepodne.

Ekipe su jos uvjek na terenu.

30.06.2020

Zabjelo dobilo novi uređeni prostor za rekreaciju i odmor svih generacija

Gradonačelnik Podgoricedr Ivan Vuković, sa saradnicima, obišao je danas završene radove na izgradnji dječijeg igrališta i poligona u Ulici Buda Tomovića na Zabjelu, čime je ovaj dio grada dobio novi prostor za igru, rekreaciju i odmor svih generacija.

Zamjenica gradonačelnika drSlađana Vujačićizrazila je zadovoljstvo povodom završetka radova na uređenju još jedne javne površine u kultnom naselju Zabjelo.

„Danas građanima ovog dijela grada predajemo na upotrebu novu parkovsku površinu veću od 2.500 metara kvadratnih u okviru koje imamo potpuno rekonstruisan sportski poligon, novu parkovsku površinu i najljepše dječije igralište u gradu“, istakla je Vujačić i podsjetila da je gradska uprava samo nekoliko dana unazad realizovala kapitalno važan projekat na Zabjelu kada je u pitanu putna infrastruktura, a odnosi se na rekonstukciju ulica 27. marta i Ilije Plamenca koje su dobile dvosmjernu biciklističku stazu i drvored od 122 sadnice lipe.

„Takođe, prije nekoliko mjeseci otvorili smo i novu mikro lokaciju u Ulici Ilije Plamenca“, saopštila je zamjenica gradonačelnika dodajući da se nedaleko od pomenute lokacije realizuje i projekat uređenja novog parka na Zabjelu. „To će sigurno biti jedan od najljepših parkova u gradu, a budžetom za ovu godinu smo opredijeli 100.000 eura za njegovu realizaciju. Projektovanje je u toku, a ukupna vrijednost iznosiće pola miliona eura“, naglasila je Vujačić.

Ona se zahvalila privrednim društvima Glavnog grada koja su dala svoj doprinos da ovaj dio Podgorice dobije jedan lijep i funkcionalan prostor za sve generacije i uputula apel sugrađanima da čuvaju novu park i što češće provode vrijme u njemu.

Jelena Jestrovićpejzažni arhitekta u gradskom Zelenilu saopštila je da je nakon izgradnje šest dječijih igrališta tokom prošle godine, Zelenilo ove godine krenulo još jačim tempom i samo u prvom polugodištu izgradilo je četiri, započelo još jedno na Draču i danas predali mališanima igralište na Zabjelu.

„Park je malo drugačijeg sadržaja i prostire se na preko 2.500 kvadrata, sa sportskim terenima i dječijim sadržajima. Izgradili smo pješčanik sa rekvizitima za igru u vidu prelaženja prepreka i teren za mali fudbal sa podlogom od vještačke trave. Napravljeno je i mjesto za odmor sa podlogom od dekinga na kojem smo ugradili setove stolova i klupa, sa kantama za otpadke. Usadili smo preko 50 sadnica ukrasnog drveća, sa akcentom na ukrasnu sortu divljeg kestena i zrela stabla čempresa“, istaka je Jestrović.

Ona je saopštila da su sportski sadržaji odvojeni od dječijih sadržaja tamponom zelenog zida od čempresa, a ivicom pacele je posađena živa ograda, dok su mreže košarkaškog terena iskorišćene za vertikalno ozelenjavanje gdje su zasađene aromatične vrste puzavica jasmina čime je uvećana površina pod zelenilom. Na ostalim površinma su formirani travnjaci koji su pokriveni hidrosistemom.

„Ponosni smo što smo sopstvenim kapaciteteima izgradili ovaj park uključujući građevinske poslove i poslove ozelejnjavanja, a naročito zadovolji reakcijama mještana i stanara o kojih su imali ogromnu podršku i predusretljivost“, zaključila je Jestrović.

Tanja Drakulovićiz Agencije za stanovanje istakla je da Glavni grad u saradnji sa privrednim društvima nastoji da u svim djelovima grada stvori što bolje uslove za rekreativno bavljenje sportom.

„Agencija za stanovanje izvela radove na ovom lokalitetu koji se tiču obnavljanja sportskog poligona i mobilijara, a osim ovih radova aktivno se radi i na drugim sportskim objektima. Do 10. jula planiran je završetak radova na sportskom poligonu na Barutani, dok su radovi na izgradnji dva sportska poligona u krugu SC Morača u toku, a oni se izvode u saradnji sa Fudbaskim i Odbojkaškim savezom Crne Gore. Njihovim završetkom čemo dobiti dva moderna sportska terena za mali fudbal i odbojku“, istakla je Drakulović.

Ona je dodala da će Fudbalski savez Crne Gore i Ministarstvo sporta uzeti učešće u rekonstrukciji poligona u Ulici Meše Selimovića i najavila rekonstrukciju četri sportska poligona u narednom periodu> u Staroj Varoši, na Pričelju, Bulevaru Petra Cetinjskog i u Moskovskoj ulici.

https://www.youtube.com/watch?v=2FKe9IsyIn0

26.06.2020

Rekonstruisane ulice Ilije Plamenca i 27. marta dobile biciklističke staze i drvored

Gradonačelnik Podgorice drIvan Vuković, sa saradnicima, obišao je danas završene radove na rekonstrukciji ulica Ilije Plamenca i 27. marta na Zabjelu koje su dobile potpuno novi izgled i funkciju.

“Glavni grad je uspješno priveo kraju još jedan važan posao koji je podrazumijevao potpunu rekonstrukciju najznačajnijih saobraćajnica u ovom dijelu grada koje su dobile potpuno novo ruho u dužini od kilometar i sto metara. Ovo je ujedno najzahtjevniji posao ovog tipa na teritoriji Zabjela čija je ukupna vrijednost preko 400.000 eura. Samo posao koji je odradilo gradsko preduzeće Putevi, koji se odnosi na rekonstrukciju kolovoza, izgradnju trotoarske površine i novog biciklističkog koridora sa dva smjera iznosi preko 365.000 eura”, naglasio je Vuković i uputio molbu svim učesnicima u saobraćaju da se ponašaju odgovorno.

“Želim da istaknem da ćemo u cilju dodatne sigurnosti, pogotovo biciklista, u narednih nekoliko dana cijelom dužinom ovih saobraćajnica montirati i zaštitne stubiće i na taj način fizički odvojiti kolovoz od biciklističke staze”, saopštio je gradonačelnik Podgorice. “Osim toga na ovom potezu naše Zelenilo je zasadilo još jedan drvored na ponos glavnom gradu od 122 lipe, a na samom početku ulice postavljena je nova ograda, u planu je i potpuna rekonstrukcija javne rasvjete u ulicama Ilije Plamenca i 27. marta”, istakao je Vuković i najavio da će tokom naredne sedmice obići novi park iza zgrade Splićanka u čiju je izgradnju gradsko preduzeće Zelenilo uložilo 50.000 eura.

Zabjelo je zahvaljujući saradnji Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice i privrednog društva Putevi dobilo još 200 metara nove ulice, kao i parking sa 109 mjesta, za šta je izdvojeno oko 220.000 eura, a i ta saobraćajnica je oplemenjena novim drvodredom od 60 magnolija.

Gradonačelnik je saopštio i da će na raskrsnici kod Zabjelske vektre biti izgrađen novi kružni tok u cillju veće bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, a posebno djece koja pohađajuOŠ Oktoih. On je naglasio da će veoma brzo na Zabjelu krenuti i formiranje nove parkovske površine. „To je nešto što Podgorica čeka dugi niz godina i za te namjene smo u Budžetu opredijeli 100.000 eura. Računam da ćemo projektno rješenje imati do kraja jula mjeseca i nakon toga ćemo polako ući u faznu gradnju parka koji je ambiciozno zamišljen, jer će ukupna vrijednost tog projekta premašiti pola miliona eura“, istakao je Vuković i najavio da će prvo naredno dječije igralište koje će Glavni grad graditi biti na Bulevaru Stanka Dragojevića.

Direktor gradskog preduzeća Putevi d.o.o.Radenko Bulatovićpodsjetio je da su radovi na rekonstrukciji ulica trajali 22 dana. “Sanirali smo preko 14.000 m2 asfalta, podigli smo oštećeni asfalt, pripremili podlogu za asfaltiranje, rekonstruisali preko 60 slivničkih rešetaka, uradili završni sloj, iscrtali horizontalnu signalizaciju. Prvobitno je saobraćajnica imala četiri saobraćajne trake, sada ima tri i obostranu biciklističku stazu. Odrađena je i sanacija trotoara, oko 1.000 kvadrata i rekonstruisano 350 metara kvadratnih postojećeg trotoara. Vrijednost investicije Puteva bila je preko 365.000 eura”, istakao je Bulatović.

Direktorica gradskog preduzeća ZeleniloDaca Popovićje istakla da privredno društvo na čijem je čelu svakodnevno sprovodi aktivnosti na sadnji drveća, kako novih drvoreda, tako i u blizini dječjih igrališta i na novoformiranim zelenim površinama i parkovima. “U posljednjih pola godine zasadili smo više od 400 odraslih sadnica. Formirali smo drvorede u Ulici V proleterske brigade, Vuka Karadžića, na Bulevaru Džordža Vašingtona, na Rimskom trgu, Ulici Ibrahima Koristovića, a najznačajniji je drvored platana na Cetinjskom putu gdje smo zasadili 125 odraslih sadnica”, naglasila je Popović. Ona je saopštila da je drugi po važnosti upravo novoformirani drvored u ulicama Ilije Plamenca i 27. marta duž kojih su posađene 122 sadnice lipe. “Pažljivo biramo vrste koje sadimo, trudimo se da su prilagođene klimatskim uslovima našeg grada, da su brzorastuće sadnice i da stvaraju veliku krošnju, a obzirom da je naš grad dio globalne kampanjeDrveće u gradovimaobećali da ćemo u ovoj godini zasaditi 10.000 sadnica”, zaključila je Popović.

24.06.2020

Uređene zelene površine ispred Instituta za dječije bolesti

Zelenilo je u saradnji sa kompanijom Osmi red, koja je donirala sredstva za nabavku sadnica, izvršilo uređenje prostora ispred Instituta za bolesti djece. Ovom prilikom posađeno je sedam odraslih sadnica lišćara i četinara, a sve u cilju ozelenjavanja prostora ispred dječije bolnice i ublažavanja neprijatnog osjećaja zbog boravka u medicinskoj ustavnovi i stvaranja prijatnijih uslova za najmlađe kojima je potrebna medicinska njega.
Iz kompanije OSMI RED-D poručili su da oni kao društveno odgovorna firma pokreću i učestvuju u akcijama unapredjenja životne sredine. “Posebno je zadovoljstvo učešće u ovoj akciji i doprinosu ustanovi koja brine o djeci i prema kojoj svi u društvu treba da imamo poseban odnos i damo podršku.” dodali su iz ove kompanije..
U ozelenjavanju prostora ispred Instituta za bolesti djece učestvovali su i zaposleni u NLB banci koji su bili ravnopravan partner u ovom projektu.

18.06.2020

“Moje drvo” u Bulevaru Pera Ćetkovića

Zahvaljujući društveno odgovornoj kompaniji IDEA koja je putem aplikacije “Moje drvo” donirala 5 sadnica platana, danas je dopunjen drvored u Bulevaru Pera Ćetkovića na Starom aerodromu.

Formiranje novih zelenih površina i drvoreda u Glavnom gradu obavlja se na planski i sistemski način, a dopuna navedenog drvoreda izvršena je u skladu sa time. Osim sadnje platana sa kompanijom IDEA, u Bulevaru Pera Ćetkovića Zelenilo je danas je izvršilo i ankerisanje postojećih stablašica i druge radove kojima se nihova funkcionalnost podiže na još veći nivo ali i postiže ljepši izgled zelenih površina.

“Očuvanje životne sredne za Zelenilo predstavlja jednu od ključnih pozicija djelovanja, te smo u namjeri da to i ostvarimo realizovali čitav jedan niz aktivnosti. Uredili smo veliki broj neuređenih površina i pretvorili ih u zelene površine u kojima naši sugrađani mogu da uživaju. Osim toga formirali smo i više od 20 novih drvoreda širom grada, a u ovoj aktivnosti značajno su nam pomogle društveno odgovorne kompanije u okviru projekta “Moje drvo”.

Zadovoljstvo mi je što je kompanija “Idea” jedna od kompanija koje su prepoznale značaj drveća i putem ove aplikacije donirala sadnice za dopunu drvoreda u Bulevaru Pera Ćetkovića koje smo danas zajedno posadili. Pozivam i druge društveno odgovorne kompanije da se na ovaj način uključe u ozelenjavanje Podgorice. “ izjavila je za ovu priliku Daca Popović, Izvršna direktorica “Zelenilo” d.o.o. Podgorica.

Iz kompanije IDEA poručili su da im je zadovoljstvo što su se priključili projektu “Moje drvo”. "Tamo gdje su društveno odgovorne inicijative, tu je i IDEA. Zadovoljstvo nam je što smo se priključili projektu "Moje drvo" i tako dali doprinos u očuvanju životne sredine u Podgorici. Ovom i svim prethodnim sličnim inicijativama, IDEA je pokazala da je odgovorna prema ukupnoj zajednici. Sigurni smo da nas stanari u Bulevaru Pera Ćetkovića prepoznaju kao dobrog komšiju", kazala je direktorica marketinga u kompaniji Idea Jelena Doderović.

12.06.2020

Uništeno više od 20 prskalica u Centralnom parku

Da li pokušaj da se otuđe prskalice ili samo vandalski čin počinjen u toku noći u Centralnom parku, svakako je za osudu.
Radnik na održavanju higijene i biljnog materijala u Centralnom parku, jutros je u okviru svojih redovnih aktivnosti uključio nedavno rekonstruisani sistem za navodnjavanje i dočekalo ga je neprijatno iznenađenje - polomljena šahta i na više od dvadeset mjesta uništene preskalice.
Napomenućemo da je u ovom parku u prethodnoj godini izvršena rekonstrukcija sistema za navodnjavonjavanje, a vrijednost radova iznosila je 5.000 eura.
Još jednom apelujemo na građane da se savjesno ophode prema zelenim površinama jer one pripadaju svima nama i imaju važnu ulogu kako u zaštiti životne sredine tako i u stvaranju ljepšeg ambijenta za život i rad u Glavnom gradu.

11.06.2020

Mališani naselja Drač uskoro dobijaju dječije igralište

Aktivnosti koje Zelenilo sprovodi na izgradnji dječijih igrališta ne jenjavaju, naprotiv, iako su radovi na izgradnji dječijeg igrališta na Zabjelu u punom jeku, ekipe ovog Društva danas su počele sa izgradnjom još jednog dječijeg igrališta. Ovog puta u naselju Drač.

Stanari ovog naselja sugerisali su nam lokaciju za izgradnju dječijeg igrališta, a nakon uvida u plansku dokumentaciju, utvrđeno je da je navedena površina predviđena za izgradnju istog. Stoga je “Zeleni tim” krenuo u akciju, napravio projekat, pribavio potrebne materijale i danas su i zvanično počeli radovi na realizaciji projekta kako bi travnata površina između ulica Oktobarske revolucije i Đečevića dobila novi izgled.

Ljuljaška, klackalica, vrteška, njihalice, tobogan sa kulom daće ovoj površini posebnu draž. Sprave će biti ugrađene na podlozi od tartana, ali će se sačuvati veći dio travnjaka koji su stanari godinama njegovali, a djeca obožavala da se igraju na njemu. Ugradnjom sprava za igru mališani će dobiti nove sadržaje što će njihovo odrastanje učiniti ljepšim.

I ovo, kao i sva igrališta koja smo izgradili u prethodnom periodu, biće oplemenjena biljnim materijalom, ali i opremljena parkovskim mobilijarom (klupe i korpe za otpatke).

31.05.2020

Počela izgradnja dječijeg igrališta na Zabjelu

Gradsko preduzeće Zelenilo d.o.o danas je počelo da izvodi radove na izgradnji dječijeg igrališta na Zabjelu,u Ulici Buda Tomovoća (iza zgrade “Splićanka”), tako da će vrlo brzo i najmlađi sugrađani iz ovog dijela grada dobiti adekvatan prostor za igru i druženje.

Buduće dječije igralište prostiraće se na površini od 2.000m², a pored savremenog dječijeg mobilijara igralište će biti obogaćeno i sadržajima za najmlađi uzrast, jer će osim sprava za igru biti izgrađen i pješčanik, a kako bi igra bila bezbjedna i ovo igralište biće urađeno na podlozi od tartana.

Takođe, na podlozi od vještačke trave biće izgrađen i mini poligon za fudbal, s obzirom na to da je igralište smješteno neposredno pored poligona za košarku, a uz sve neophodne sadržaje za igru, ovaj prostor će biti dodatno oplemenjen biljnim materijalom i parkovskim mobilijarom.

23.05.2020

Završeno pejzažno uređenje Bulevara 21. maj

Neposredno pred obilježavanje 14 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore završeni su radovi na pejzažnom uređenju zelenih površina u Bulevaru 21. maj, na kojima je Zelenilo, u sradnji sa ostalnim privrednim društvima Glavnog grada, u prethodnom periodu marljivo radilo.

U ovom teškom trenutku za cijeli svijet, nastalom usljed pojave coronavirusa, a u saradnji sa brojnim kompanijama čija se predstavništva ili objekti nalaze na ovoj dionici učinili smo nešto lijepo za naš grad, ne samo grad već i cijelu Crnu Goru, jer je ova saobraćajnica jedan od ulaza odnosno izlaza iz našeg grada.

S obzirom da bulevar u Donjoj Gorici nosi simboličan naziv – 21. maj, a da smo ove godine proslavili 14 godina od proglašenja nezavisnosti, na kružnim tokovima na ovom bulevaru posađeno je 14 maslina koje simbolišu mir, vječnost i zdravlje.

Osim maslina, kružne tokove krase čempresi, juke, juniperusi, cvjetne vrste kana, iris i druge, a na razdjelnim ostrvima formirani su travnjaci. Kružni tokovi uređeni su u modernom sa jedne i rustičnom stilu sa druge strane, pa tako pored biljnog materijala imamo i Morački oblutak, travnjak ali i stijene koje simbolišu crnogorski krš.

Kompletna zelena površina duž razdjelnih ostrva i na kružnim tokovima pokrivena je sistemom za navodnjavanje, što predstavlja osnov za kvalitetan rast i razvolj biljaka.

Ukupna vrijednost uređenja 8.000m² zelenih ostrva i kružnih tokova iznosi 92.000 eura, od čega je investicija Glavnog grada bila 62.000 eura, a ovim putem se posebno zahvaljujemo i društveno odgovornim kompanijama, a našim komšijama koje su svojim donacijama učestvovali u ozelenjavanju kružnih tokova, i to: Kući hemije, Čelebić grupi, Renault Allians-u, Grand design-u, Entext-u d.o.o., Ledo-u d.o.o., Centrometal-u d.o.o., Petrol pumpi, Ekoplant-u d.o.o., Pegasus-u d.o.o. – Ford Crna Gora, Laković-u d.o.o., Planet-u d.o.o. i Ing-invest-u d.o.o.

I zato pozivamo naše sugrađane da odgovornim ponašanjem čuvaju zelene površine kako bismo našim potomcima ostavili zdrav i zelen grad i državu.

Kako sada izgleda Bulevar 21. maj pogledajte na sljedećem linku:

https://youtu.be/Qdtbjg_c2NI

20.05.2020

Uređene zelene površine ispred M-tel-a

Zelenilo pored uređenja i održavanja javnih zelenih površina nudi i usluge pejzažnog uređenja trećim licima. Nakon što se inženjeri upoznaju sa željama klijenata, osmišljavaju najbolja rješenja kako bi ambijent dobio elegantan, prefinjen i moderan izgled.
Jedna od kompanija čije smo zahtjeve uspješno sproveli u djelo je kompanija M-tel Crna Gora

20.05.2020

Otuđene muškatle iz Bulevara Svetog Petra Cetinskog

Na meti vandala često je gradski, parkovski i dječji mobilijar, tek posađeno drveće ili drugi sadni materijal, a ovog puta u strogom centru grada otuđeno je više od 15 sadnica muškatli.
Muškatle na Bulevaru Svetog Petra Cetnjiskog posađene su kao inovativna cvjetna vrsta na javnim zelenem površinama i za kratko vrijeme ovi cvjetnjaci postali su omiljeni kod naših sugrađana. Nažalost, nesavjesni pojedinci stavili su svoju ličnu korist ispred koristi zajednice te otuđili muškatle čime su značajno naružili izled ovih površina.
Nadamo se da se ovakvi scenariji neće ponavljati, a da će vinovnici ovog nedjela osjetiti sram zbog narušavanja izgleda javne zelene površine i nipodištavanja uloženog truda i sredstava u uređenju ove zelene površine.

16.05.2020

Počela implementacija projekta primarne selekcije otpada i u podgoričkim parkovima

Gradonačelnik Podgoricedr Ivan Vuković, sa saradnicima, i ambasadorka Bugarske u Crnoj GoriMeglena Plugčieva, obišli su danas Dječiji park gdje je, postavljanjem korpi za suvu i mokru frakciju, zvanično započeo projekat primarne selekcije otpada i u parkovima.

Zamjenica gradonačelnikadr Slađana Vujačićizrazila je veliko zadovoljstvo što je nakon prvobitne implementacije, projekat primarne selekcije otpada, počeo da se realizuje i u podgoričkim parkovima.

„Ovo je dan kada smo zvanično započeli projekat primarne selekcije otpada na parkovskoj površini u gradu. Projekat smo započeli tako što smo ovdje postavili 24 namjenske korpe koje podržavaju projekat primarne selekcije otpada na suvu i mokru frakciju. Nije slučajno što se nalazimo u Dječijem parku zato što je ovo način da djelujemo prije svega edukativno na naše najmlađe sugrađane i sigurni smo da ćemo upravo takvim djelovanjem na najmlađu populaciju, uspjeti da ukažemo na značaj svih onih projekata koji imaju za cilj zaštitu životne sredine. Ovo je prava prilika da se zahvalim Ambasadi Republike Bugarske u Podgorici na vrijednoj donaciji koja nam je omogućila da postavimo korpe i uopšte podržimo projekat primarne selekcije otpada u glavnom gradu“, istakla je Vujačić.

Zamjenica je podsjetila da je ovo dio projekta koji je vrijedan više od 45.000 eura, a na ovoj parkovskoj površini postavljene korpe su vrijedne više od 8.000 eura.

„To je bio povod da uradimo revitalizaciju kompletne površine Dječijeg parka i neposredne okoline, na čemu dugujemo zahvalnost svim privrednim društvima koja su dala svoj doprinos“, zaključila je Vujačič.

Zamjenica gradonačelnika je na kraju, kako najmlađim sugrađanima, tako i njihovim roditeljima i drugim korisnicima parkovskih površina, poželjela ugodan boravak u prirodi i uputila apel da čuvaju gradski i parkovski mobilijar.

Ambasadorka Bugarske u Podgorici,Meglena Plugčievaje izrazila zadovoljstvo zbog realizacije projekta, ne samo kada su u pitanju kontejneri, već i zbog postavljanja korpi u ovom parku.

„Ovo je važna donacija za Glavni grad koja se tiče zaštite životne sredine, a pogotovo djece. Zadovoljni smo što Bugarska uspijeva da pomogne sa svjom donacijom i što je ovaj prostor dodatno uređen. Želim da pozdravim sve Podgoričane i Crnogorce koji su bili disciplinovani tokom pandemije“, zaključila je Plugčieva.

Direktor gradske ČistoćeAndrija Čađenovićje saopštio da je to privredno društvo u sklopu projekata koje Glavni grad uspješno implementira sa Ambasadom Republike Bugarske, a tiče se nabavke komunalne opreme za predselekciju otpada, odnosno podrške primarnoj selekciji optpada, od uštede sredstava uspjelo da obezbijedi 24 korpe sa duplim uloškom koje su postavljene na prostoru Dječije ulice i Dječijeg parka.

“Ovo je novi vid podrške primarne selekcije otpada i privredno društvo Čistoća će i u narednom periodu nastaviti sa ugradnjom korpi, na predviđenim lokacijama na teritoriji Podgorice”, zaključio je Čađenović.

Gradsko Zelenilo je, takođe, u cilju poboljšanja uslova za boravak sugrađana u Dječijem parku izvršilo niz aktivnosti.

“Izvršeno je orezivanje drveća, podizanje krošnji, vađenje panjeva, popravljene su i ofarbane parkovske klupe, ugrađene su i nove korpe za otpadke, a popravljene su i sprave za igru najmlađih. Pored ovih aktivnosti izvršeno je košenje i grabuljanje travnjaka kao i sadnja sezonskog cvijeća, čime je boravak u ovom parku značajno prijatniji”, saopštila je direktorica gradskog preduzeća ZeleniloDaca Popović, dodajući da je ovo samo jedna od mnogobrojnih lokacija na kojima je Zelenilo angažovano u cilju stvaranja bezbjednijih i ljepših uslova za boravak na otvorenom i rekreaciju.

11.05.2020

Zelenilo posadilo cvijeće ispred Kilinke za psihijatriju

Mir i tišina koje obezbjeđuje bolničko zelenilo važan su faktor u ozdravljenju, a šarenilo cvijeća pozitivno utiče na svaki segment života, naročito na mentalno zdravlje.
U skladu sa time Zelenilo je, sada već tradicionalno, oplemenilo prostor ispred Klinike za psihijatriju. I ovom prilikom izvršena je sadnja 300 komada sezonskog cvijeća, koje će pacijentima i korisnicima usluga ove Klinike, borvak na Klinici učiniti prijatnijim.

07.05.2020

Novi mobilijar u Ulicama Meše Selimović i Blaža Jovanovića

Stare i pohabane klupe iz Ulice Meše Selimović i Ulice Blaža Jovanovića, zamijenjene su novim, modernim i funkcionalnim klupama. Pored 24 nove klupe, u ovim ulicama postavljeno je i 11 novih korpi za otpatke, dok ce i u Ulici Velimira Terzića biti ugrađene 6 klupa i 4 korpe za otpatke.
Bez obzira da li će posjetioci Bloka V nove klupe koristiti samo za trenutni predah ili će na njima duže odmarati, uvjereni smo da će uživati.
Vjerujemo i da je trud, kao i sredstva koja ulažemo kako bi Pogdorica izgledala ljepše, vidljiv i da će naši sugrađani znati to da cijene i čuvaju zelene površine i mobilijar.

04.05.2020

Košenje ovih dana prioritetna aktivnost

Pored novoizgrađenih zelenih površina, dječijih igrališta i formiranih novih drvoreda, “Zelenilo” ovih dana intezivno radi i na održavanju javnih zelenih površina.
S obzirom na brz porast trave, prioritet u ovom periodu predstavljaju aktivnosti na košenju. Tako je do sada pokošeno više lokacija u grada, a naše ekipe se trenutno nalaze na Bulevaru Stanka Radonjića, Bulevaru Miloša Rašovića, Ulici Bracana Bracanovića, MZ 19. decembar, Ulica Meše Selimovića i na magistralnom putu u Zeti (od kružnog toka u Mojanovićima do upravne zgrade Gradske opštine).
U narednom periodu nastaviće se sa navedenom aktivnošću, a sve u cilju stvaranja bezbjednijeg i ljepšeg ambijenta za život i rad u Glavnom gradu.

02.05.2020

Iduće sedmice biće završen drvored od 125 platana na Cetinjskom putu

Radnici gradskog preduzeća Zelenilo posadili su još 35 sadnica platana od predviđenih 50 na potezu od TC Delta City prema benzijskoj pumpi LukOil na Cetinjskom putu. Ostatak sadnica biće posađen u toku naredne sedmice, budući da se sadnja realizuje ručno, a iskop iskop sadnih jama oprezno, kako ne bi došlo do prekida strujnih kablova, kao i zbog trenutnih vremenskih prilika.

Glavni grad Podgorica duguje zahvalnost kompaniji Ribnica Commerce na vrijednoj donaciji 50 platana. Zadovoljstvo je što se velike i kredibilne kompanije pridružuju ovakvim akcijama i uviđaju značaj zajedničke borbe za očuvanje životne sredine.

Realizacijom ove sadnje Podgorica dobija drvored od 125 platana na potezu koji je inače veoma frekventan i koji građani svakodnevno koriste za šetnju i rekreaciju.

Platan je stablo za koje je inače karakteristična velika krošnja i brz rast, kao i otpornost na različite vremenske prilike. Raste na gotovo svakom zemljištu, na osunčanim položajima. Odlično podnosi dim, prašinu i aerozagađenje. Predstavlja omiljeno drvo u urbanim sredinama. Mnogi bulevari svjetskih metropola duguju dio svog šarma upravo ovom prelijepom drveću. Može doživjeti starost i do 500 godina, a procjenjuje se da je upravo najstarije drvo u našem gradu platan.

28.04.2020

Radovi na dijelu Cetinjskog puta se privode kraju

Gradonačelnik Podgoricedr Ivan Vuković,direktorica gradskog preduzeća ZeleniloDaca Popovići direktor gradskog preduzeća PuteviRadenko Bulatović,obišli su danas završne radove na sanaciji Cetinjskog bulevara.

„Zahvaljujući angažovanju naših privrednih društava, jedan dio Cetinjskog puta koji predstavlja jednu od najvažnijih i sigurno najreprezentativnijih saobraćajnica u glavnom gradu dobio je novo ruho. U potpunosti je rekonstruisana jedna strana bulevara u dužini od 650 m i osim toga, zahvaljujući našim kolegama iz privrednog društva Zelenilo, dobili smo i novi drvored platana“, istakao je gradonačelnik Vuković.

„U narednom periodu ćemo nastaviti sa sanacijom ove saobraćajnice do momenta dok ona u potpunosti ne bude modernizovana. Znate da je to samo dio od onooga što trenutno radimo u glavnom gradu, sa ciljem da, ako je ikako moguće, iskoristimo ovo vrijeme kada su manje saobraćajne gužve u Podgorici , da ono što je naša obaveza, a to je da stanje gradskih saobraćajnica podignemo na najviši nivo, završimo kako treba“, naglasio je on.

Gradonačelnik je iskoristio priliku da se, kao i u više navrata u ovoj godini, zahvalim kolegama iz privrednih društava koji su uprkos svemu pokazali visok stepen profesionalizma i koliko vrijedno i posvećeno rade u interesu glavnog grada, u prvom redu kolegama iz privrednog društva Putevi, Zelenilo, zatim kolegama iz Agencije za stanovanje, Komunalnih usluga i svakako privrednog društva Čistoća.

“Zelenilo se trudi da gotovo svakodnevno uređuje javne zelene površine, rekonstruiše postojeće i uređuje nove. Takođe, na svakoj lokaciji gdje je to moguće formiramo nove drvorede. To je slučaj i na ovom bulevaru. Umjesto 36 palmi, koje ćemo koristiti za dekoraciju, posadićemo na ovom potezu od kružnog toka Capital Plaze do kružnog toka kod TC Delta City 75 platana, za koje je inače karakteristična velika krošnja i brz rast, tako da će građani na ovom potezu dobiti hlad i moći da uživaju u šetnji“, istakla je direktorica Zelenila Daca Popović.

„Kao što smo najavili prije 10 dana, na ovoj lokaciji odradili smo komplet nove slivničke rešetke, uklonili oštećeni asfaltni kolvoz zamijenili posteljicu 850 kvadrata, stavili dva noseća sloja, odradili izravnanje i završni sloj u kompletnoj dužini, iscrtali horizontalnu saobraćajnu singalizaciju. Takođe, gdje bude neophodno biće popravljeni ukrasni zaštitni stubići i ova insvesticija je vrijedna preko 100.000 eura. U narednom periodu ćemo odraditi drugu fazu sanacije ovog bulevara, odnosno potez od TC Delta City pa do tzv. nikšićkih semafora, odnosno do kružnog toka“, istakao je direktor gradskog preduzeća Putevi Radenko Bulatović.

28.04.2020

U toku sadnja ljetnjeg sezonskog cvijeća

Naši zaposleni svakodnevno rade na oplemenjivanju javnih površina zelenilom, a danas je cvjetnjak u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog (u nastavku mosta Blaža Jovanovića) zablistao u novim bojama ljetnjeg sezonskog cvijeća

26.04.2020

I najmlađi stanovnici Zagoriča dobili novo igralište

Prošle godine Glavni grad Podgorica, odnosno gradsko preduzeće Zelenilo doo počelo je sa akcijom izgradnje i rekonstrukcije dječjih igrališta širom Podgorice. Građani su iskazali posebno zadovoljstvo ovom akcijom, pa smo odlučili da u 2020. godini posebnu pažnju posvetimo ovoj vrsti infratsrukture i izgradimo ukupno 17 dječjih igrališta u svim djelovima grada.

Ove godine, dječja igrališta izgrađena su u Bloku N, Maslinama, na Starom aerdoromu, i novo, u Zagoriču i do sada smo za ove namjene utrošili cca 86.000 eura, a sve sa željom da za mališane Podgorice stvorimo bezbjedna i prijatna mjesta za igru i druženje.

Na površini koja do sada nije imala konkretnu namjenu, a na zahtjev građana Zagoriča, u Ulici Nikole Tesle, izgradili smo novo dječije igralište, koje će, nadamo se, mališanima ovog naselja biti omiljeno mjesto za igru. Smješteno u hladovni drveća ovo dječije igralište opremljeno je: duplom ljuljaškom, dvije njihalice, toboganom sa kulom, klackalicom i vrteškom, a osim sprava, ugrađene su i parkovske klupe i korpe za otpatke.

Izgrađene su staze od rizle i formiran travnjak, a kako bi mališanima bila obezbijeđena bezbrižna igra, ovo dječije igralište ograđeno je zaštitnom ogradom na kojoj se nalaze veseli motivi – emotikoni, koji cijelom igralištu daju savremenu notu.

25.04.2020

 U toku uređenje zelenih površina duž Cetinjskog puta

Osim redovnog uređenja biljnog fonda na razdjelnom ostrvu (košenje, orezivanje, grabuljanje), ekipe Zelenila danas su angažovane i na vađenju palmi koje se nalaze u zelenoj traci duž saobraćajnice.

Palme će biti zamijenjene platanima, a nasi sugrađani moći će da uživaju u šetnjama u hladovini koju će praviti ovo drveće.

24.04.2020

Radovi na oyelenjavanju Rimskog trga se privode kraju

Radovi na obogaćivanju Rimskog trga novim zelenilom privode se kraju, a radi se o projektu koji Glavni grad, odnosno gradsko preduzeće Zelenilo realizuje većim dijelom iz donacije kompanije Jugopetrol AD, koja je gradu za ove namjene opredijelila novčana sredstva u iznosu 28.000 eura.

Donacijom je obuhvaćena nabavka kamfor drveća i izrada žardinjera. Realizuju se i dodatni radovi koji podrazumijevaju popravke ploča i oštećenja na Rimskom trgu, kao i uklanajnje grafita, a u narednom periodu će se, nakon rekonstrukcije centralne fontane, razmotriti i mogućnosti ponovnog stavljanja u funkciju bočnih fontana, ili neki neki drugi način njihove revitalizacije.

Radi se o tehnički veoma zahtjevnom projektu, budući da se radovi izvode iznad podzemne garaže, pa je samoj realizaciji projekta prethodilo niz koraka koji su podrazumijevali ispitivanje i procjenu statike konstrukcije. Nakon svih sprovedenih pripremnih koraka, izabrane su lake žardinjere, specijalni supstrat za krovne kosntrukcije, kao i sistem navodnjavanja i drenaže za ispust viška vlage u svakoj žardinjeri.

Ovo nije sve što će biti urađeno na prostoru Rimskog trga. U narednom periodu, ekipe gradskog preduzeća Zelenilo planiraju i formiranje cvjećnjaka po obodima fontana.

Ovo je još jedna potvrda da Glavni grad sa partnerima i društveno odgovrornim kompanijama u kontinuitetu radi na formiranju novih zelenih površina u svakom dijelu grada, kako bi građanima omogućili da svoje vrijeme provode na kvalitetniji način i u ljepšem ambijentu.

24.04.2020

 Vrijeme je za uređenje dvorišta

Vrijeme provedeno na svježem vazduhu, najbolje je provedeno vrijeme i zato učinite vaša dvorišta, bašte i terase prijatnijim i veselijim mjestom za boravak.

A najbolji način da to učinite jeste da ga prošarate raznobojnim cvijećem.

Ako imate dilemu gdje kupiti i kako njegovati ukrasno bilje onda je naš rasadnik na Sitnici pravo mjesto za vas.

Nudimo veliki izbor cvijeća, žbunja, žive ograde, drveća...

23.04.2020

Stari aerodrom dobio novo dječje igralište, zelenu površinu i rekonstruisani poligon

Gradonačelnik Podgoricedr Ivan Vuković,sa saradnicima, obišao je danas završne radove na izgradnji dječjeg igrališta, formiranju manje zelene površine i rekonstrukciji sportskog poligona u Ulici Admirala Zmajevića u naselju Stari aerodrom.

“Danas imamo zadovoljstvo da obiđemo novo igralište u naselju Stari aerodrom, a ovo nije samo igralište već jedna lijepa nova manja parkovska površina. Na ovaj način učinićemo našim najmlađim sugrađanima život interesantnijim i stvoriti novi prostor za igru i razonodu. U prethodnom periodu Glavni grad i sva privredna društva bila su izuzetno vrijedna, tako da je gradsko preduzeće Zelenilo samo u posljednjih devet mjeseci izgradilo 10 novih igrališta koja zadovoljavaju najsavremenije standarde, opremljena najnovijim mobilijarom i svi obloženi bezbjednom tartan podlogom. Na svim igralištima površine smo učinili multifunkcionalnim, tako da osim samog igrališta na svim tim porostorima nalazi se i novi parkovski mobilijar i značajnio je obogaćen zeleni fond. Na prostoru na kojem se treutno nalazimo, osim samog igrališta, rekonstruisan je i sportski poligon“, istakla je zamjenica gradonačelnikadr Slađana Vujačić.

Ona je podsjetila da su gradska preduzeća više nego dobro iskoristila prethodni period da grad učine još ljepšim i zelenijim, pa je pokrenut niz projekata. „Osim igrališta u Zagoriču, igrališta u Bloku N i u Maslinama, takođe smo napravili i nekolikio novih manjih zelenih provršina, a ono što nas sada čeka na zadovoljstvo naših sugrađana je uređenje Rimskog trga koji će biti obogaćen novim zelenim fondom, kao i izgradnja Podgoričkog parka i parka na Zabjelu. U prethodnom periodu smo uredili i parkovsku površinu kod Gimnazije“.

Zahvalivši se svim kolegama koje su u otežanim uslovima vrijedno radile, zamjenica Vujačić je poručila da će se sa ovakvim i sličnim aktivnostima nastaviti i u narednom periodu, uz molbu sugrađanima da čuvaju površine i mobilijar, kako bi se njime što duže služili u narednom periodu.

„Djeca su najvažniji stanovnici Podgorice njima posvećujemo posebnu pažnju i trudimo se da izgradimo što više dječjih igrališta kao i da rekosntruišemo postojeća. Izgradnja dječjih igrališta ne podrazumijeva samo ugradnju sprava i bezbjedne podloge od tartana, već i ugradnju hidrostistema, sadnica, žive ograde, kao i postavljanje parkovskih klupa i korpa za otpatke. Praktično, njihovom izgradnjom dobijamo male parkove koje mogu da koriste građani svih generacija. Prostor bez konkretne namjene prevodimo u lijepa igrališta, zato je bitno da ih čuvamo“, istakla je direktorica gradskog preduzeća ZeleniloDaca Popović.

Direktor Agencije za stanovanjeVladimir Tomovićpodsjetio je da Glavni grad u saradnji sa Agencijom i drugim privrednim društvima ovih dana intenzivno radi na uređenju sportskih poligona i multifunkcionalnih sprava za trening na otvorenom na više lokacija u gradu. „Upoznati ste da su nedavno započeti radovi na uređenju poligona iza zgrade Simpa, takođe, radi se na poliginu u Maslinama, a u narednom periodu krećemo sa radovima na postavljanju mobilijara i nove ograde na poligonu u MZ Proleter. Koristimo priliku smanjenih aktivnosti na sportskim poligonima da uredimo što veći broj postojećih. To je bio slučaj i sa ovim u Ulici Admirala Zmajevića gdje smo zamijenili dio mobilijara,popravili i ofarbali ogradu. Slično smo uradili i na poligonima u Zelenici, u ulicama Bracana Bracanovića, Crnogorskih serdara, a u narednim danima ćemo slične aktivnosti realizovati i u Moskovskoj ulici. Tu nećemo stati, jer nam je plan da što veći broj poligona dobije novi sjaj do kraja godine i zato ćemo koristi svaki lijepi dan da to realizujemo“, zaključio je on.

22.04.2020

A-PRAVA donirala 1.000 zaštitnih maski zaposlenima u "Zelenilu"

Organizacija za ostvarivanje prava filmskih producenata u Crnoj Gori - A-PRAVA prepoznali su trud i rad naših zaposlenih, da i tokom ove teške situacije održe zelenilo u Glavnom gradu u dobrom stanju, ali i izgrade nova igrališta i zelene površine. Danas su nas posjetili u prostorijama našeg Društva i ovom prilikom donirali 1.000 zaštitnih maski za naše zaposleni, jer zdravlje pojedinca je i kolektivno zdravlje.

Ova donacija predstavlja i svojevrsno priznanje i zahvalnost zaposlenima u Zelenilu koji uložu svoje maksimalne napore da, iako radimo smanjenim kapacititetom, javne zelene površine izgledaju kao da smo svi tu i da se ne osjeti izostanak niti jednog od kolega.

17.04.2020

Mališani Starog aerodroma i Zagoriča uskoro dobijaju nova igrališta

Da radnici Zelenila čine sve da obraduju najmlađe Podgoričine pokazuje i činjenica da svakodnevno vrijedno rade na izgradnji novih igrališta. Nakon završene izgradnje igrališta u Maslinama i izgradnja igrališta u Zagoriču se privodi kraju. Nekada površina bez konkretne namjene sada će biti glavno mjesto za okupljanje mališana koji će moći bezbrižno da se igraju na prostoru namijenjenom baš za njih. U hladovini drveća, pored ugrađenih sprava za igru, biće formiran i travnjak, a u toku je ugradnja zaštitne ograde, a sve u cilju stvaranja bezbjednih uslova za igru najmlađih.

A na radost mališana Starog aerodroma, zapošljeni u Zelenilu ovih dana započeli su i izgradnju novog igrališta u Ulici Admirala Zmajevića.

Nefunkcionalna površina biće pretvorena u moderno igralište sa bezbjednom podlogom od tartana, kvalitetnim spravama za igru najmlađih, ali i parkovskim mobilijarom koji će moći da koriste sve generacije naših sugrađana. U okviru dječijeg igrališta biće izvršena i sadnja dekorativnog drveća, žbunja i žive ograde, kao i formiranje travnjaka, čime će ova površina s pravom nositi epitet manjeg parka.

Ovih dana završeni su radovi na priremi terena, obilježavanju, kolčenju, uklananju površinskog sloja zemlje, ugradnji ivičnjaka i drugih radova, a juče je izvršena i ugradnja sprava i betoniranje podloge za ugradnju tartana.

15.04.2020

Uređena zelena površina oko Tornja na Dajbabskoj gori

Površina oko Tornja na Dajbabskoj gori javna je površina koja je data na korišćenje Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore, a s obzirom da se radi o poziciji sa koje se pruža prelijep pogled na Podgoricu, građani se ovdje slobodno mogu opusititi i uživati.

Kako bi se posjetiocima Dajbabske gore priustio još ljepši doživljaj, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore uložila je sredstva za uređenje ove površine, a gradsko preduzeće Zelenilo je izvelo radove.

Za kvalitetno izvođenje radova na ovom prostoru bilo je potrebno izvršiti obilježavanje i planiranje površine, a nakon toga i zemljane radove kako bi se kasniji radovi obavili na adekvatnoj podlozi.

Izletište kod Tornja na Dajbabskoj gori sada ima novu šetnu stazu od rizle, a bogatije je i za 14 odraslih sadnica drveća i 336 komada žbunja, a biće ugrađen i hidrosistem i formiran travnjak.

Budući da je gradsko preduzeće Zelenilo doo u prethodnom periodu realizovalo veliki broj projekata uređenja postojećih zelenih površina i formiranje novih, uvjereni smo da će naši sugrađani imati brojna nova mjesta na kojima će uživati u prirodi nakon epidemije coronavirusa.

11.04.2020

Glavni grad predstavio našu radnicu na terenu Lejlu Mićković

Zapošljeni u gradskom preduzeću Zelenilo doo Podgorica svakodnevno su angažovani na uređenju i održavanju postojećih i formiranju novih zelenih površina, ugradnji o državanju dječjih igrališta i ugradnji i održavanju parkovskog mobilijara. Kao i mnogi drugi radnici gradskih preduzeća, oni su na terenu nezavisno od situacije, ili doba godine, a njihov trud i rad nemoguće je ne primijetiti.

Jedna od njih jeLejla Mićković, koja kako kaže već više godina radi u gradskom preduzeću Zelenilo doo i svojim poslom je, iako nije nimalo lak, zadovoljna. “Radim već devetu godinu na poslovima rasadničke proizvodnje. Kao i svake godine Podgorica osvane ukrašen svim bojama. Za dvije sezone, proljećnu i jesenju proizvedemo oko 150.000 pa i više i sjemena cvjetnica koje po tri pita prođu kroz naše ruke, sjetva, presađivanje, sadnja po parkovima i uljepšavanje Podgorice. Pored toga proizvodimo žbunove, drveće, ukrasno bilje, pa čak i kućne sadnice.“, ističe Lejla Mićković, koja je ljubav prema brojkama zamijenila ljubavlju i pažnjom prema cvijeću, jer je Lejlin primarni poziv računovođa.

Iako u izmijenjenim i otežanim okolnsotima, budući da zbog poštovanja propisanih mjera mnogi moraju ostati kod kuća, radnici Zelenila se trude da naš Grad i građani ne primijete razliku u odnosu na prethodne godine, pa se Lejla i sve njene kolege nadaju da će one koji su već duže vrijeme u izolaciji prijatno iznenaditi izgled grada kada se sve ovo završi. „Dasnašnja situacija je teška, dosta je kolega odsutno, ali mi ulažemo maksimalne napore da grad držimo na nivou na koji su građani navikli. Radimo udarnički, sadimo, saniramo površine, pored košenja parkovi se i dalje prave, saniraju se dječja igrališta i prave nova, čak vršimo i dezinfekciju zelenih i javnih površina“.

No bez obzira na nadljudske napore koje ekipe i ovog preduzeća ulažu na terenu, nažalost, određeni broj pojedinaca to ne cijeni, pa se nerijetko dešava da se iste površine uređuju i po više puta. „Nadam se da će građani znati da cijene naš trud i rad, i da ćemo zajedno moći da uživamo u ljepotama našeg grada“, ističe naša sagovornica.

Na kraju, i ona kao i svi oni koji su na terenu ovih dana, Lejla poručuje: „Ostanite doma da zajedno prevaziđemo novonastalu situiaciju i nadam se da ćemo ubrzo zajedno moći da prošetamo našim gradom“.

Razgovor sa Lejlom možete pogledati na sljedećem linku:

https://youtu.be/mDb8bxbFX6U

08.04.2020

Stanovnici Maslina dobili i uređenu zelenu površinu

Najmlađi stanovnici podgoričkog naselja Masline juče su dobili potpuno novo dječje igralište, a nedaleko od pomenutog igrališta, u Perojskoj ulici, uređena je i nova zelena površina.

Najprije su ekipe gradskog preduzeća Čistoća doo uklonile nelegalnu deopniju sa ove lokacije, a potom su ekipe gradskog preduzeća Zelenilo doo pristupile radovima kako bi ovaj prostor dobio novu namjenu, na zadovoljstvo stanovnika ovog dijela grada i svih onih koji vole da uživaju u prirodi.

Izvedeni su pripremni radovi, nasut je sloj plodne zemlje, posađene su tri odrasle sadnice košćele, ugrađene su tri parkovske klupe i dvije korpe za otpatke. Takođe, posijana je trava, prihranjene i zalivene sve biljke. Izvesšno je košenje zarasle trave oko ove površine.

Nakon okončanja pandemije coronavirusa, Podgoričani će moći da uživaju u još jednoj o mnogih novoformiranih zelenih površina, a ova nova prostore se na 200m2.

07.04.2020

Završena izgradnja dječijeg igrališta u Maslinama

Zapošljeni u gradskom preduzeću Zelenilo doo marljivo rade na formiranju novih površina za odmor, igru i rekreaciju. Jedna takva lokacija nalazi se u Maslinama, tačnije u MZ Jedinstvo gdje su radnici Zelenila prethodnih 20-ak dana izvodili sve neophodne radove na izgradnji dječijeg igrališta, kako bi ova površina bila uređena i kako bi najmlađe sugrađane ovog naselja uveselili, kada za to budu stvoreni bezbjedni zdravstveni uslovi. Vrijednost ove investicije je cca 9.000 eura.

Na ovoj površini izvedeni su pripremni sanitarno-higijenski radovi na orezivanju postojećeg biljnog fonda, nakon čega su izvedeni radovi na obilježavanju terena, odnosno prenošenju i realizaciji projekta. Uslijedila je izgradnja šetnih staza i platoa, ugradnja šest sprava za igru najmlađih (vrteška, klackalica, ljuljaška, tobogan sa kulom i dvije njihalice), kao i ugradnja parkovskog mobilija, odnosno četiri klupe i dvije korpe za otpatke. Na podlozi od rizle ugrađena su i polja za igru “školice”, čime će se dodatno uticati na razvoj različitih vještina kao i “fair play”.

Sadnjom džanja je obogaćen i biljni fond, a posijana je i trava kako bi se formirao travnjak, a mališanima omogućena bezbjedna igra.

Gradsko preduzeće Zelenilo i ostala privredna društva posebno su u ovim danima posvećeni uređivanju parkova, igrališta i šetališta, kako bi naše sugrađane svih uzrasta po okončanju pandemije coronavirusa obradovali brojnim novim sadržajima.

03.04.2020

Rekonstruisana zelena površina na Bulevaru revolucije

Radnici gradskog preduzeća Zelenilo doo okončali su radove na rekonstrukciji zelene površine u Bulevaru revolucije. Rekonstrukcija ove površine donacija je Podgoričke banke.

Radovi na rekonstrukciji pomenute površine obuhvatali su zemljane radove, izgradnju i nasipanje rizlom šetne staze i platoa, sadnju žive ograde, ukrasnog drveća i žbunja, kao i ugradnju novih parkovskih klupa i korpi za otpatke.

Vrijednost investicije iznosla je oko 6.000 eura.

Podsjećamo da gradsko preduzeće Zelenilo doo u kontinuitetu radi na revitalizaciji i rekonstrukciji postojećih zelenih površina, kao i formiranju novih zelenih površina. Uvjereni smo da će naše sugrađane po okončanju epidemije coronacirusa obradovati mnoštvo novih zelenih oaza u kojima će moći da provode lijepe dane koji predstoje.

02.04.2020

Stara Zlatica dobila zelenu oazu

Površina koja je služila za odlaganje otpada, nefunkcionalna i zapuštena, dobrim projektovanjem i realizacijom radova po projektu, pretvorena je u zelenu oazu, koja će građanima Stare Zlatice biti mjesto za odmor i uživanje u prirodi.

Kako bi se ova površina privela namjeni, iz gradskog preduzeća Zelenilo doo navode da je bilo neophodno bilo prvenstveno izvesti pripremne radove na čišćenju površine i sanitarnoj sječi i orezivanju žbunja i drveća. Nakon pripremnih radova izgrađene su šetne staze nasute slojem rizle, ugrađen je parkovski mobilijar, klupe i korpe za otpatke ali i piknik set – sto i klupa, kako bi se posjetioci u potpunosti mogli prepustiti uživanju. Cijeli prostor ograđen je rustičnom ogradom sa morednim detaljima koji cijelom prostoru daju specifičan izgled.

Kako bi se dodatno opleminila površina, izvršena je sadnja ukrasnog drveća i žbunja i sjetva travnjaka, a da se biljni materijal održi u dobrom vitalnom stanju tokom vrelih ljetnjih mjeseci, ugrađen je i hidrosistem.

Vrijednost realizacije ovog projekta iznosila je 11.500 eura, a iz gradskog preduzeća Zelenilo doo izražavaju nadu da će korisnici ove površine, nakon okončanja epidemije koronavirusa, uživati i brinuti o njoj kao o svom sopstvenom dvorištu.

31.03.2020

Zelenilo ugrađuje hidrosisteme na više lokacija

U toku su i radovi na ugradnji hidrosistema u Ulici Nikca od Rovina (površina kod Spomenika palim borcima), Bulevaru Georgija Žukova i na kružnom toku na Jadranskoj magistrali (kod “Auto Čačak”), kao i ugradnja završnih elemenata i priključivanje hidrosistema u dječijem igralištu u Bloku N i Ulici Avda Međedovića – aktivnost Zelenila.

U prethodnom priodu hidrosistem je ugrađen i u Ulici Kane Radević, koja je nedavno, zahvaljujući društveno odgovornoj kompaniji Bemax, a kroz projekat Moje drvo, postala bogatija za drvored od 24 platana.

Ukupna vrijednost ovih radova je cca 20.000 eura.

Gradsko preduzeće Zelenilo, kroz svakodnevo uređivanje javnih površina širom Podgorice, stvara ljepšu sliku našeg grada. Turistima i svim putnicima kada dođu u naš grad, prvi utisci će sigurno značiti veoma mnogo. Omogućavamo im da u njemu ugledaju lijepo njegovane i dobro zalivene zelene površine, bulevare, parkove, igrališa i druge javne površine.

26.03.2020

Otuđene letve sa klupa iz novog parka u centru Podgorice

Glavni grad i „Zelenilo” d.o.o. Podgorica uložili su velike napore da jedan davno zaboravljen i nefunkcionalan prostor između ulica Slobode, Vučedolske, Njegoševe i Karađorđeve, učine ljepšim i da našim sugrađanima omoguće da svoje slobodno vrijeme provede na kvalitetan način sa svojom djecom.

Nažalost, nesavjesni i neodgovorni pojedinci otuđili su letve sa klupa koje su na ovoj lokaciji ugrađene prije nepunih mjesec dana.

Stoga najoštrije osuđujemo uništavanje mobilijara u novosagrađenom parku u Bloku N, u centru grada, i poručujemo da ćemo i u ovim izazovnim trenucima za naš grad, državu i društvo koristiti sva raspoloživa sredstva u borbi protiv svakog oblika vandalizma u Podgorici.

Ovom prilikom još jednom apelujemo na građane da čuvaju imovinu svog grada i svaki vid ovakvog ponašanja prijave nadležnim organima kako bismo zajedno uspjeli da naš grad učinimo boljim i ljepšim mjestom za život.

Podsjećamo da su u prethodnom periodu na meti nesavjesnih pojedinaca bili gradski parkovi, zelene površine, novogodišnji ukrasi, gradske česme, fontane, javna rasvjeta, kao i brojni drugi sadržaji za čiju obnovu su Glavni grad i nadležna preduzeća uložili značajna sredstva koja su mogla biti namjenski potrošena.

21.03.2020

Nastavljena dezinfekcija javnih zelenih povrsina

Park Ivana Milutinovica, Trg Nezavisnosti, Njegoseva ulica (kod spomenika Marka Miljanova), Trg Argentine, Njegosev park, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Trg Svetog Petra Cetinjskog i Centralni park lokacije su na kojima su danas ekipe Zelenila sprovele dezinfekciju klupa, igralista, korpi za otpatke i drugih cvrstih povrsina na kojima se potencijalno moze zadrzati virus COVID 19.

Molimo gradjane da bez prijeke potrebene izlaze vani i ostanu doma, a mi cemo dezinfekciju javnih zelenih povrsina nastaviti do daljnjeg, a sve u cilju sprjecavanja sirenja ovog opakog virusa i ocuvanja zdravlja nasih sugradjana.

20.03.2020

"Zelenilo" preduzelo je niz preventivnih mjera u cilju spječavanja širenja novog korona virusa

Aktivnosti na održavanju javnih zelenih površina obavljaju se u skladu sa Programom rada, a usljed novonastale situacije zaposlenima u Društvu, obezbijeđene su dovoljne količine dezinfekcionih sredstava i zaštitnih rukavica i maski. Prilikom izvođenja radova poštuje se socijalna distanca.

Preventivne mjere sprovode se u kontinuitetu i u službenim prostorijama, vozilima,na alatima i mašinama, a danas je započeta i dezinfekcija javnih zelenih površina.

Preventivno tretiranje dezinfekcionim sredstvom izvodi se na dječijim igralištima gdje se tretiraju sprave za igru najmlađih i klupe. Danas će denzifekcija biti izvršena na dječijim igralištima u Bloku VI, Bloku V, Ulici Vasa Račovića, Ulici Svetozara Markovića, Bulevaru Serdara Jola Piletića, Bulevaru Ivana Crnojevića i Bloku N (u centru grada), a ove mjere će se u kontinuitetu sprovoditi do daljnejeg.

Još jednom molimo građane da se pridržavaju Naredbe Vlade Crne gore i da bez prijeke potrebe ne izlaze iz svojih domova kako bismo se sa ovim opakim virusom izborili što prije sa što manjim posljedicama.

17.03.2020

Glavni grad zaključao parkove u okviru kojih se nalaze dječija igrališta

Naredbom koju je donijela Vlada Crne Gore zabranjuju se okupljanja u zatvorenim i na otvorenim prostorima, a prekidom obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama jasno je stavljeno do znanja da djeca trebaju da ostanu kućama.

S tim u vezi Glavni grad je u cilju spječavanja širenja virusa COVID 19 donio privremene mjere koje podrazumijevaju zaključavanje parkova u okviru kojih se nalaze dječija igrališta, odnosno Dječijeg parka (kod KBC-a) i Kraljevog parka u centru Podgorice.
Ovim mjerama želimo da istaknemo koliko je, u ovom trenutku, važno da djeca svih uzrasta ostanu kućama i na sigurnom. Roditeljima, apelujemo da ne izvode djecu ni na igrališta na kojima ne postoji mogućnost zaključavanja.

Ova mjera važiće do prestanka Naredbe Vlade Crne Gore.

Molimo građane da se pridržavaju Naredbe kako bismo eventualnu mogućnost pojave i širenja virusa COVID 19 sveli na minimum.

16.03.2020

Grad u veselim bojama cvijeća

Poštujući preporuke Vlade Crne Gore i Instituta za javno zdravlje, zaposleni u Zelenilu, danas, kao i prethodnih dana, angažovani su na sadnji i njezi cvijeća.
Tako trenutno obavljamo uklanjanje korova i okopavanje cvijeća, a cvjetnjaci Podgorice će biti bogatiji i za još jednu novu vrstu 'kanu'.

14.03.2020

Društveno odgovorno poslovanje i ponašanje u doba Korone

Ulica Svetlane Kane Radević danas je, zahvaljujući društveno odgovornoj kompaniji Bemax, postala bogatija za drvored od 24 platana.

“Zelenilo” je izvršilo sadnju, dok zbog mjera koje je Vlada Crne Gore uvela radi sprječavanja pojave virusa COVID 19 izostala akcija sa predstavnicima Glavnog grada i volonterima donatorskih kompanija, kakvu u ovakvim prilikama inače realizujemo.

Zamjenica gradonačelnika dala je telefonsku izjavu za ovu priliku: “Zadovoljstvo je što projekat Moje drvo nastavlja da živi i spaja grad i društveno odgovorne pojedince i kompanije. Naši prijatelji iz Kompanije "Bemax" su prethodnih godina kroz donacije i sponzorstva podržali veliki broj projekata Glavnog grada, tako da je ovo nastavak jedne lijepe saradnje. Nažalost, danas nijesmo mogli zajednički učestvovati u akciji sadnje, budući da je neophodno da svi zajedno odgovorno pristupimo poštovanju preporuka Instituta za javno zdravlje, ali smo veoma zadovoljni što novi drvored platana od danas krasi Ulicu Kane Radević.”

I iz kompanije Bemax dobili smo telefonsku izjavu: “Bemax, kao društveno odgovorna kompanija, želi da doprinese očuvanju životne sredine i ozelenjavanju Glavnog grada zbog čega smo i odlučili da se pridružimo aplikaciji “Moje drvo” i doniramo biljni materijal za Ulicu Svetlane Kane Radević.”

11.03.2020

Akcija u saradnji sa Skupštinom etažnih vlasnika

Akcija sa Skupstinama etaznih vlasnika realizovana u Profesorskom naselju u Donjoj Gorici.

Sadnjom ukrasnog listopadnog i zimzelenog drveca, zive ograde i zbunja, ovaj prostor je dobio novi izgled, a stanari ovog naselja moci ce da uzivaju i odmaraju u zelenilu.

11.03.2020

Da nam proljece kuca na vrata pokazuju cvjetnjaci sirom grada

Zelenilo u kontinuitetu i u skladu sa kalendarom njegovanja bilja sprovodi mjere njege na javnim zelenim povrsinama.

U toku su radovi na orezivanju zbunja i zive ograde u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, dok su u Bulevaru Mihaila Lalica ovi radovi izvrseni juce. Takodje, aktivnosti na kosenju i grabuljanju sprovode se na vise lokacija i to u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, Bulevaru Stanka Dragojevica, u Njegosevom parku i na drugim lokacijama u gradu.

Sezonsko cvijece dan i noc kao i lukovicaste cvjetajuce vrste, narcisi, lale i druge prosarale su Podguricu najljepsim bojama proljeca, a vrijedne ruke nasih zaposlenih, okopavanjem i plijevljenjem doprinose da njihova ljepota u potpunosti dodje do izrazaja.

04.03.2020

Otuđen biljni materijal

Lijepo uređene nove površine nesavjesnim pojedincima ne predstavljaju prepreku da ih unište.

Već drugi put se novouređena površina kod spomenika Ivana Crnojevića našla na meti nesavjesnih građana koji su otuđili 80 komada Euonymus japonicus 'Benkomasaki', biljke čija proizvodnja je veoma složen proces i traje po nekoliko godina, a samim tim ni njihova nabavka nije jednostavna.

Ako ne cijene vrijednost biljnog materijala, trebaju promisliti da je nečiji mukotrpan rad uložen kako bi se biljke proizvele i na kraju i posadile i krasile Glavni grad, grad svih nas.

29.02.2020

Centar Podgorice dobio novi park, uskoro i rekonstruisanu Ulicu Vuka Karadžića

Gradonačelnik Podgoricedr Ivan Vuković, sa saradnicima, obišao je danas radove na rekonstrukciji prvog dijela Ulice Vuka Karadžića. Nakon obilaska ove saobraćajnice otvaren je i park u Bloku N, u centru grada.

Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo što radovi na temeljnoj rekonstrukciji jedne od najvažnijih ulica u centru Podgorice teku po planu i što se već se naziru finalne konture njenog budućeg izgleda.

„Ovo je jedan jako važan projekat za Glavni grad vrijedan 850.000 eura i vrlo sam zadovoljan kako teku radovi“, istakao je gradonačelnik i naglasio da će to biti najljepša ulica, ne samo u centru grada, nego i u Podgorici imajući u vidu blizinu Karađorđevog parka. Vuković je podsjetio da je puno kišnih dana u novembru usporilo dinamiku izvođenja radova i izrazio uvjerenje da će u narednih dva mjeseca radove na ovom projektu privesti kraju, na zadovoljstvo mještana ovog dijela grada, ali i svih Podgoričana.

Gradoačelnik je podsjetio da je gradska uprava veoma posvećena oživljavanju centra grada koji se dugo godina nalazio u stanju koje nije bilo zadovoljavajuće i dodao da je u tom cilju pokrenut niz inicijativa kako bi strogom centru grada vratili podgorički duh.

„Apsolutno sam uvjeren da smo na pravom putu sa projektima poput ovog, sa novim parkom u kvratu imeđu zgrada koje su okružene ulicama Vučedolskom, Slobode i Njegoševom“, istakao je gradonačelnik i dodao da će najavljenom rekonstrukcijom Bokeške ulice, pripremom projekta za rekonstrukciju Njegoševe ulice naredne godine, temeljnom sanacijom kolovoza i trotoara u ulicama: Balšića, Novaka Miloševa i Miljana Vukova u šta ćemo krenuti u drugoj polovni godine, centar Podgorice zasijati novim sjajem. On je saopštio da će se na taj način gradska uprava odgovorno odnijeti prema onome što je njena obaveza, odnosno da centar grada učinimo onakvim kakav on treba da bude. „ Krenuli smo u višemilionske investicije i nemam nikakvu dilemu da ćemo krajnjim rezulatom svi izuzetno zadovoljni i ponosni“, zaključio je Vuković.

Direktor Agencije za izgradnju i razvoj PodgoriceSrđan Raičevićsaopštio je da su radovi na ovoj saobraćajnici podrazumijevali njenu kompletnu rekonstrukciju, što znači da je urađena atmosferska, vodovodna, fekalna i tk kanalizacija. ” Ova saobraćajnica će cijelom dužinom imati obostrani parking sa 56 parking mjesta, urađenih od behatona, trotoarske površine biće urađene od visokokvalitetnog kamena, što je prirodni nastavak onoga što je do sada urađeno u Karađorđevoj, Ulici slobode, na Trgu nezaviosnosti, a u ovom dijelu smo posadili i jedan dio drvoreda koji će kratisti ovu ulicu, a činiće ga 38 kamfora”, istakao je Raičević.

Direktorica gradskog preduzeća ZeleniloDaca Popovićizrazila je zadovoljstvo prilikom otvaranja prvog u nizu novih igrališta koje je planirano za ovu godinu, od ukupno sedamnaest. “Na ovom prostoru prvo smo radili orezivanje platana, nakon toga skidanje površinskog sloja zemlje i nanošenje novog sloja humusne zemlje, na kojem ćemo kasnije zasaditi travnjak. Osim toga, izvršili smo sadnju drveća, žbunja, puzavica i cvijeća, da bi ovaj prostor mogli da koriste kako mališani, tako i građani starijih generacija. Postavljeno je trinaest parkovskih klupa, a ugradili smo i tri kante za otpatke. Takođe, svoj doprinos rekonstrukciji ovog prostora, osim preduzeća Zelenilo, dala je i Agencija za stanovanje, koja je rekonstruisala sportski poligon, a za rekosntrukciju rasvjete pobrinule su se Komunalne usluge. Ukupna vrijednost investicije je oko 50.000 eura“, istakla je Popović

Ona je još jednom apelovala na građane da se pažljivo ophode i prema dječjem i prema parkovskom mobilijaru, budući da su klupe juče postavljene, a jutros je dio letvi već bio tuđen. „Što budemo bolje čuvali parkovski i dječji mobilijar, više generacija će moći da ga koriste“, zaključila je Popović.

20.02.2020

Podgorica dobija još jedan urbani džep na Zabjelu

Zeleni kutak u Ulici Ilije Plamenca na Zabjelu, jedna od mikro lokacija koje se uređuju u okviru projekta Mikro 020, poprima konture budućeg izgleda.

Uređenje skvera u ul. Ilije Plamenca u Zabjelu pokrenuto je na inicijativu kompanije PETROL Crna Gora MNE doo. Zahvaljujući donaciji kompanije u vidu materijala i radova, zajedno sa gradskim preduzećem Zelenilo doo, obezbijeđena je još jedna Mikro lokacija u gradu.

Zelenilo je zasadilo 27 stabala crnog bora i bijelog duda, 352 žbuna i 4.800 lukovica, a tepih travnjak je postavljen na 286 kvadratnih metara. Ugrađen je i hidro sistem za navodnjavanje, a narednih dana biće završene klupe i kante za otpatke.

Idejnim rješenjem, koje je preko Saveza arhitekata Crne Gore izradio Veljko Vulanović, zidovi u parku su predviđeni za oslikavanje muralima, što će se realizovati u nekoj od kasnijih faza projekta. Rješenjem je takođe predviđena i pozicija za postavljanje skulpture, odnosno umjetničke instalacije.

Kompanija Petrol realizacijom ovog projekta pridružila se grupi odgovornih kompanija koje zajedno sa nadležnim službama Glavnog grada doprinose oplemenjavanju, uređenju i revitalizaciji javnih zelenih površina u našem gradu.

19.02.2020

Akcija za Skupštine etažnih vlasnika

Glavni grad i Zelenilo pripremili su Akciju za Skupštine etažnih vlasnika u okviru koje će 50 % troškova uređenja površina ispred stambenih zgrada snositi Glavni grad.

Sve što je potrebno jeste da Predsjednik Skupštine etažnih vlasnika pošalje zahtjev na zelenilo@t-com.me, a naš stručni tim izaći će na lice mjesta i napraviti ponudu za uređenje.

Važna napomena: Akcija važi samo za iznose preko 1.000 eura.

08.02.2020

Matirajmo otpad

Zelenilo je danas podrzalo jos jednu akciju koja za cilj ima podizanje ekoloske svijesti kod najmladjih.

Zajedno sa ucesnicima sahovskog turnira "Matirajmo otpad" i ekoloskom sekcijom O.S. "Marko Miljanov" posadilo tri odrasle sadnice ligustruma u skolskom dvoristu.

04.02.2020

U toku su radovi na pejzažnom uređenju skvera u Agovića brijestu

Zelenilo je u saradnji sa Opštinom u okviru Glavnog grada Golubovci pristupilo realizaciji projekta pejzažnog uređenja skvera u Agovića brijestu.

Završeni su pripremni radovi na uklanjanju površinskog sloja neplodne zemlje i šuta, kao i radovi na izgradnji platoa i staza, a nasut je i sloj nove, humusne zemlje. U toku su radovi na sadnji biljnog materijala i ugradnji hidrosistema. Na ovoj lokaciji postavljene su i tri specifične klupe kružnog oblika u čijem će središtu, simbolično, biti posađen brijest.

03.02.2020

Formiran drvored u Ulici Pete proleterske brigade

Zelenilo je u saradnji sa društveno odgovornim kompanijama realizovalo sadnju još jednog dvoreda u glavnom gradu. Ovog puta drvored je formiran u Ulici Pete proleterske brigade gdje je posađeno 27 odraslih sadnica košćele, u okviru koje su putem aplikacije “Moje drvo” biljke donirale i društveno odgovorne kompanije Lukoil Montenegro (5 sadnica) i Erste banka (8 sadnica).

“Sa velikim zadovoljstvom smo prihvatili učešće uakciji ozelenjavanja koju je iniciralo Zelenilo d.o.o.. Kao društveno odgovorna kompanija trudimo se da damo doprinos poboljšanju kvaliteta vazduha i zaštiti životne sredine. Nadamo se da smo dali lijep primjer i da će ovo biti jedan u nizu realizovanih projekata” istakao je za ovu priliku Aleksandar Radonjić iz Lukoil-a i najavio dalju saradnju.

Direktor filijale Erste banke na Starom aerodromu, Lazar Mirković izrazio je veliko zadovoljstvo što je njihova kompanija učestovala u ovoj plemenitoj akciji: “Erste banka uvjek nastoji da bude dobar komšija, pa smo se rado odazvali pozivu da podržimo akciju Zelenilo d.o.o. i gradskih službi da se ozeleni, učini bezbjednijim i humanijim put kojim veliki broj naših klijenata, sugrađana i djece svakodnevno prolazi.”

31.01.2020

Završena ugradnja hidrosistema u Ulici Avda Međedovića i Ulici Veljka Vlahovića

Kako bi se biljni fond sačuvao tokom vrelih ljetnjih dana biljkama je neophodno obezbijediti dovoljnu količinu vode. Iz tog razloga, pridajemo veliki značaj ugradnji hidrosistema, pa se na svim novouređenim zelenim površinama uporedo realizuje i ova aktivnost.

Drvoredi predstavljaju jednu od najznačajnijih kategorija javnog zelenila, kako u estetskom uobličavanju naselja tako i u sanitarnimefektima (očuvanje životne sredine, snižavanje temperature, proizvodnja kiseonika...), a zalivanjem stabala drvoreda obezbjeđuju se potrebne količine vode, jer padavinske vode, naročito u ljetnjem periodu, nijesu dovoljne za normalan rast i razvoj biljaka.

Kako bi se biljkama obezbijedile neophodne količine vode potrebno je izraditi sistem za navodnjavanje, pa smo u skladu sa time izvršili ugradnju hidrosistema i u Ulici Avda Međedovića i Ulici Veljka Vlahovića.

31.01.2020

Duh prošlih vremena upletenih u moderno doba- Podgorica dobija Podgorički park na preko 10.000m²

Podgorica će uskoro dobiti Podgorički park čija izgradnja će obuhvatiti rekonstrukciju zelenih površina u Ulici Jovana Tomaševića od Visećeg mosta do mosta Milenijum.

Radovi su već počeli, pa je sa površine između mosta Milenijum i Moskovskog mosta uklonjeno nefunkcionalno i nebezbjedno dječije igralište koje će biti zamijenjeno novim parkovskim sadržajima i oplemenjeno novim sadnim materijalom..

Šarm stare dame protkan biljkama karakterističnim za ovo podneblje oživjeće Podgoricu na jedan sasvim drugačiji način. Sadnjom autohtonih vrsta bijele i crne murve, šipka, smokve, džanja i bagrema pokušaćemo da u ovom parku dočaramo duh nekih prošlih vremena upletenih u moderno doba. Raprostranjen na preko 10.000m² park će biti uređen u rustičnom stilu savremenog dizajna. Šetne staze biće urađene od rizle, klupe će biti postavljene oko starih sadnica u prirodnom stilu, a biće i napravljena mirna, romantična oaza sa koje će se pružati pogled na dva najljepša mosta u gradu – Milenijum i Moskovski. Na ovom mjestu je planirana ugradnja nesvakidašnjih klupa na kojima će ljubitelji Podgorice i prirode moći da odmaraju i uživaju u pogledu.

30.01.2020

 Obnovljene klupe u Dječijoj ulici

Radnici “Zelenila” prethodnih dana bili su angažovani na popravci, farbanju i zamjeni letvi i nosećih stubića na klupama koje se nalaze u Dječijoj ulici.
Kako rok trajanja klupa zavisi od djelovanja kiše i sunca, ali nažalost i vandalizma, potrebno redovno ne vršiti saniranje kako drvenih tako i metalnih ili betonskih djelova klupa.

Iz tog razloga “Zelenilo” svakodnevno radi na servisiranju postojećih, ali i ugradnji novih klupa na javnim zelenim površinama, a u zavisnosti od lokacije i namjene biraju se odgovarajući modeli i boje.

29.01.2020

Na obali Ribnice nastavljeni radovi na uklanjanju samoniklog rastinja

Nakon što smo uspješno sporoveli akciju čišćenja lijeve obale Ribnice u okviru koje su nam veliku pomoć pružili predstavnici Glavnog grada, preduzeća “Čistoća”, Služba zaštite i spašavanja Glavnog grada, brojne NVO i građani, Zelenilo i dalje radi na privođenju ove površine namjeni, sa ciljem da je zaista učinimo površinom atraktivnom, kako za Podgoricane, tako i za turiste.

Do sada je sa ovog lokaliteta uklonjenjo osam kamionskih tura biljnog otpada, a radovi će biti nastavljani do konačnog privođenja namjeni.

24.01.2020

Uspješno sprovedena akcija čišćenja obale rijeke Ribnice

Veliki broj građana i Nevladinih organizacija odazvao se pozivu Zelenila i danas je uz njihovu i podršku Glavnog grada, preduzeća “Čistoća” i Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada očićenja obala Ribnice od Mosta Kapadžića do knjižare Karver.

Ova površina zablistala je nakon što je sa nje uklonjenjo samoniklo rastinje i komunalni otpad, a izvršena je i sadnja košćela i drugog ukrasnog bilja sa ciljem da se ovaj prostor privede namjeni i Podgoričanima omogući da isti koriste za opuštanje pored rijeke, ali i rekreaciju.

Gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković istakao je da mu je veliko zadovoljstvo što su gradska preduzeća preduzela jednu ovakvu inicijativu i upravo zato je sa saradnicima podržao današnju akciju: „Jedan od projekata kojim smo htjeli da obilježimo početak godine jeste i čišćenje korita rijeke Ribnice koja predstavlja simbol Podgorice i prirodni biser prema kojem se, nažalost, ne odnosimo na adekvatan način. Moje i prisustvo mojih najbližih saradnika bi trebalo da pošalje poruku da moramo mijenjati odnos kada su ovakve stvari u pitanju.

Kada je ovaj lokalitet u pitanju polako privodimo kraju izradu glavnog projekta za šetalište duž rijeke Ribnice od Starog mlina do Sastavaka. Računam da će taj važan posao za Glavni grad biti gotov u naredna dva mjeseca. Time se stvaraju neophodne pretpostavke da krenemo i u konkretnu realizaciju tog projekta i dobijemo lijepu promenadu kroz samo srce grada“, kazao je Vuković.

On je dodao da se uporedo sa tim kreće i u izradu glavnog projekta šetališta duž rijeke Morače koji će, zbog teritorijalnog zahvata, po svom obimu biti veći.

„Ako budemo imali sreće sa izborom projektanta i sa tenderskim procedurama do kraja ove godine ćemo imati gotov projekat, tako da ćemo u njegovu realizaciju krenuti naredne godine i na taj način ispuniti obećanje koje smo dali našim sugrađanima tokom predizborne kampanje, a to je da ćemo se Podgorica spustiti na rijeke. Uporedo sa tim pripremamo Odluku koja će biti osnov za stavljanje u funkciju, kultivisanje i oživljavanje podgoričkih plaža. Markirali smo pet plaža i u zavisnosti od interesovanja naših potencijalnih partnera moglo bi se desiti, i nadamo se da će biti tako, da se već ovog ljeta Podgoričani kupaju na Morači i da imaju lijepo mjesto za boravak i tokom dana i u večernjim satima. Ono što tokom decembra predstavlja Podgorički Pazar, taj sadržaj bi mogao da bude na Morači tokom vrelih ljetnjih dana“, zaključio je gradonačelnik Vuković.

Direktorica “Zelenila” Daca Popović ovom prilikom istakla je da je ovo samo jedna u nizu aktivnosti koje ovo Društvo sprovodi u cilju očuvanja životne sredine: “Zelenilo je prethodne nedjelje radilo na detaljnom čišćenju obale Ribnice na Skalinama i sa tog poteza uklonili smo 8 kamionskih tura biljnog otpada. I tu akciju podržala je gradska Čistoća uklanjanjem komunalnog i kabastog otpada. Kako se Zelenilo svakodnevno trudi da Glavni grad učini ljepšim i zdravijim mjestom za život svih nas u tom smislu smo organizovali i ovu akciju. Akcija obuhvata uklanjanje samoniklog rastinja, proredu stabala, košenje i čišćenje obale od komunalnog otpada kao i sadnju drveća i sitnog rastinja, a sve kako bi se ova površina opet mogla koristiti za odmor i rekreaciju.” Ona je iskoristila priliku da se zahvali volonterima koji su učestvovali u akciji i najavila nove akcije : ”Ovom akcijom ne završavaju se naše aktivnosti na očuvanju životne sredine, već ćemo u narednom periodu nastaviti sa akcijama pošumljavanja i čišćenja neuređenih površina.”

Ova akcija bila je samo jedna u nizu akcija čišćenja obale Ribnice, a dobra praksa biće nastavljana i u narednom periodu.

22.01.2020

Ulica Oktobarske revolucije dobiće i novi zeleni pojas

Ulica Oktobarske revolucije uskoro će dobiti nove zelene površine, a biće posađeno i novo dekorativnorastinje.

Radovi koje gradsko preduzeće Zelenilo trenutno izvodi na ovoj lokaciji odnose se najvećim dijelom na uklanjanje šiblja, odnosno žbunja i žive ograde.

U narednom periodu biće izvršeno pejzažno uređenje ove lokacije, pa će na mjestima sa kojih su uklonjena stabla, kao i na drugim pozicijama, biti posađena nova, a biće izvršena i sadnja biljaka nižeg sprata koje će u budućnosti krasiti ovaj dio grada.

21.01.2020

Zelena površina u Ulici Nikca od Rovina zablistala u novom ruhu

Cvijeće, kao dekorativni detalj daje zelenim površinama posebnu, dodatnu ljepotu koja se drugačije ne može postići. Iz tog razloga odlučili smo se da zajedno sa kompanijom Nestle Crna Gora, ovu površinu učinimo naročito lijepom, a spektar boja sezonskog i lukovičastog cvijeća učiniće je neodoljivom za posmatrača.

Direktor kompanije Nestle Crna Gora, Dražen Davidović istakao je da mu je veliko zadovljstvo što je kompanija na čijem je čelu podržala uređenje Podgorice: "Nesle Crna Gora ima čast i zadovoljstvo što je participator duštveno korisnih aktivnosti koje organizuje Zelenilo, takođe zadovoljni smo i spremni da participiramo u aktivnostima koje uljepšavaju naše okruženje kako bi živjeli u ljepšoj i zdravojoj sredini".

21.01.2020

PREKO 46.000 EURA ZA UREĐENJE KRUŽNIH TOKOVA U PODGORICI

Gradsko preduzećeZeleniloje u prethodnom periodu pejzažno uredilo tri kružna toka i to na raskrsnici ulica Vojislavljevića i 4. jula, na Jadranskoj magistarli na uključenju Jugozapadne obaliznice kao i treći u nizu na Jadranskoj magistrali, odnosno na putu ka Aerodromu “Golubovci”.

Sredstva za uređenje kružnih tokova opredijeljena su iz budžeta Glavnog grada ali i kroz donacije društveno odgovornih kompanija. Vrijednost uređenja tri pomenuta kružna toka iznosi 46.619,53 eura.

17.01.2020

Detaljno sređen Bulevar Ivana Crnojevića

Orezivanje drveća, žbunja, žive ograde, košenje, grabuljanje i skupljanje lišća, samo su neke od aktivnosti koje su naše ekipe sprovodile juče i danas u Bulevaru Ivana Crnojevića.

Detaljno je sređeno razdjelno ostrvo kao i zelene trake duž bulevara, ali i blokovske površine na potezu od Ulice Slobode do Beogradske ulice.

17.01.2020

U OVOJ GODINI 17 IGRALIŠTA ZA MALIŠANE ŠIROM PODGORICE 

Glavni grad Podgorica, odnosno gradsko preduzećeZelenilo DOO - Podgorica, planira da u ovoj godini na više lokacija izgradi potpuno nova ili rekosntruiše igrališta koja su zbog stepena devastacije van upotrebe.

Prošle godine započeli smo ovu lijepu priču u nekoliko podgoričkih naselja i zaključili da je neophodno da što prije omogućimo našim najmlađim sugrađanima da u svakom dijelu grada dobiju adekvatan prostor za igru i razonodu, ali i za socijalnu integraciju i dalji razvoj.

U zavisnosti od vremenskih uslova, te izvođača radova, kao i tenderskih i ostalih neophodnih procedura, u ovoj godini se planira izgradnja ili rekonstrukcija na ukupno 17 lokacija, pa se novim igralištima mogu radovati mališani i njihovi roditelji na Starom aerodromu (dvije lokacije), u Novoj varoši, Zagoriču, Maslinama, Draču, Staroj Zlatici, Donjoj Gorici, Nikšićki put, MZ Ljubović, Ublima, Piperima, iza Maše, iza zgrade Simpa, u Momišićima, na Koniku i u Bloku VI.

Izgradnju i rekonstrukciju igrališta pratiće i adekvatno uređenje lokacija, u smislu oplemenjavanja sadnim materijalom, te postavljanja parkovskog i drugog neohodnog mobilijara.

Podsjećamo, u prošloj godini za ove namjene Glavni grad je utrošio sredstva u iznosu 140.000 eura.

15.01.2020

Rasadnik je mjesto gdje sve počinje

Školovanjem biljnog materijala kroz duži niz godina obezbjeđuje se kvalitetan biljni materijal koji će biti ukras našeg grada.

Ovaj period godine u rasadničkoj proizvodnji rezervisan je za pripremu stasalog biljnog materija koji završava svoje školovanje na otvorenom polju i pronalazi svoje stalno mjesto.

Isto tako, januar je mjesec kada se započinju radovi na proizvodnji ljetnjeg sezonskog cvijeća koje će naš grad obojiti najrazličitijim bojama.

14.01.2020

U toku su radovi na orezivanju drveća

Orezivanje krošnji drveća na zelenim površinama ima možda najveći značaj od svih mjera njege za rast i razvoj stabala u parkovima i drvoredima. Pravilno i stručno izvođeno orezivanje obezbjeđuje stablima visoku kondiciju, brz porast, pa i vrhunsku estetsku i sanitarnu funkcionalnost.

Orezivanje je najbolje izvoditi u periodu “mirovanja” odnosno izvan vegetacionog perioda. S toga je ovaj period godine idealan za ovaj vid aktivnosti.

Juče su orezana stabla u Ulici Mitra Bakića i Bulevaru Save Kovačevića, danas su ekipe raspoređene u Ulici Radosava Burića i Ulici 27. matra, dok će sjutra biti orezana stabla u Ulici Buda Tomovića i u Prolazu Jovana Cvijića.

30.12.2019

Još jedna akcija pošumljavanja danas je realizovana u park-šumi Ljubović

Hladno vrijeme nije nas omelo da zajedno sa volonterima NVO Klub 30 i Komercijalne banke AD Podgorica, na ovoj lokaciji izvršimo sadnju 100 sadnica za pošumljavanje.

"Kao društveno odgovorna kompanija, sa velikim zadovoljstvom smo prihvatili poziv da se priključimo jednoj ovakvoj akciji, koja ima za cilj zaštitu životne sredine, podizanje ekološke svijesti i povećanje biljnog fonda u Glavnom gradu."istakla je prilikom akcije Marija Perović - Direktor marketinga u Komercijalnoj banci AD Podgorica najavljujući dalju podršku sličnim projektima.

29.12.2019

Uspješno realizovana 200. akcija čišćenja, zaštite i pošumljavanja Gorice

Na brdu Gorica danas smo uspješno realizovali jubilarnu , 200.volontersku akcijučišćenja, zaštite i pošumljavanja terena park šume brda Gorica, u organizaciji NVO “Udruženje ljubitelja Gorice i prirode” i Glavnog grada Podgorica.

Zelenilo je pružilo podršku i ovoj, kao i mnogim drugim akcijama koje za cilj imaju stvaranje ljepše životne sredine ali i zaštitu prirode.

25.12.2019

U izgradnju dječjih igrališta u ovoj godini uloženo skoro 140.000 eura

Gradonačelnik Podgoricedr Ivan Vukovići direktorica gradskog preduzeća ZeleniloDaca Popović,sa saradnicima, obišli su danas jedno od šest novih igrališta na području grada, u Ulici Vasa Raičkovića.

“Danas imamo zadovoljstvo da konstatujemo da su u susret narednoj godini zajedničkim snagama gradska uprava i gradska preuzeća izgradili, odnosno rekonstruisali šest dječjih igrališta u različitim djelovima grada. Upravo je to ono na šta se vrlo ćesto žale naši sugrađani kada komentarišu situaciju u Gradu, pa ćete vrlo često čuti da ne postoji dovoljan broj dječjih igrališta. Naš utisak je nešto drugačiji, mi mislimo da ih ima dovoljno, ali da možda stanje u kojem se igrališta nalaze ili u kojem su se nalazila nije bilo zadovoljavajuće. Upravo zato smo rekonstruisali jedan broj njih i u te svrhe opredijelil gotovo 140.000 eura. Igrališta su rađena po najsavremenijim standardima, koji važe u ovoj oblasti.

Ugrađivali smo modernu i za đecu bezbjednu tartan podlogu, što značajno poskupljuje te projekte i osim toga obnovili sprave i mobilijar i posadili oko 100 mladica, kako bismo nastavili sa praksom ozelenjavanja našeg grada. Ovo je rezultat timskog rada na nivou glavnog grada. Nažalost, ne možemo biti do kraja zadovoljni zbog odnosa koji jedan dio naše društvene zajednice i dalje ima prema tim objektima, jer se i dalje suočavamo sa problemom vandalizma. Oni pripadaju najmlađima, zato treba svi da se potrudimo da imamo civilizovan odnos prema ovom sadržaju“, istakao je Vuković.

„Slični projekti nastavljaju se i naredne godine, do kraja 2020. godine ćemo dobiti barem 10-ak novih ili rekstruisanih igrališta. Tu se priča oko uređenja zelenih površina ne završava. Kao što znate, u toku je realizacija projekta MIKRO020. Nedavno je uređen plato u Ulici Oktobarske revolucije, prije toga u Ulici Princeze Ksenije i koristim priliku da informišem javnost da ćemo vrlo brzo privesti kraju izgradnju novog parka na platou preko puta Gimnazije gdje smo nedavno postavili i spomenik Ivanu Crnojeviću. Takođe, započeli smo i realizaciju projekata većeg obima poput raspisivanja konkursa za JPP za uređenje četiri park šume na teritoriji ne samo Glavnog grada, nego i Opštine Golubovci – Balabani i Beglaci, Tološka i Zlatička šuma, a samo u posljednja dva bi trebalo da bude uloženo preko milion eura“, zaključio je gradonačelnik.

„Samo u posljednih nekoliko mjeseci u Bloku VI smo izgradili potpuno novo dječje igralište i kompeltno rekonstruisali dječje igrališe u Ulici Vasa Raičkovića i u Ulici Serdara Jola Piletića, igrališta su opremljena bezbjednom podlogom da bi se djeca bezbrižno igrala, sprave su od metalne konstrukcije da bi im bio duži vijek upotrebe. Radovi koji su prethodili postavljanju tartana i dječjeg mobilijara su takođe značajni – od obilježavanja površine, preko skidanja površinskog sloja, stavljanja ivičnjaka, betoniranja, tamponiranja itd. Pored toga, svako igralište je pratila i ugradnja parkovskog mobilijara, postavljanje klupa, a sva igrališta smo oplemenili određenim vrstama stabala. Vrijednost igrališta u Ulici Vasa Raičkovića je 25.644,95 eura, Bloku VI 40.515,04 eura, Serdara Jola Piletića 19.211,37 eura, Bloku V 29.939,04 eura, Bulevaru Ivana Crnojevića 8.536,55 eura, Ulici Svetozara Markovića 12.0274,74 eura. Potrudićemo da se u narednoj godini i đeci iz drugih djelova grada stvojimo prostor za igru i zabavu. Još jednom želim da uputim apel građanima da čuvaju gradski mobilijar, jer smo ove godine uložili preko 20.000 eura u rekonstrukciju igrališta, a to su upravo sredstva kojima je moglo biti izgrađeno još jedno novo igralište“, zaključila je direktorica Zelenila Daca Popović.

24.12.2019

Još jedna zelena površina zablistaće novim bojama

Danas je u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog (ispred bivše zgrade Vlade CG), unutar bordure izvedene od zimzelene niskorastuće vrste kaline, izvršena sadnja više vrsta lukovičastog cvijeća koje će krasiti ovaj cvjetnjak u proljećnom periodu.

Kombinacija kaline i razlicitih vrsta cvijeća učiniće ovu površinu jednostavnom i otmenom, a ujedno raskoškonom i punom kolorita.

18.12.2019

“Moje drvo” u Bulevaru Revolucije

“Zelenilo” i volonteri Regulatorne agencije za energetiku posadili su danas 13 sadnica košćele u Bulevaru Revolucije koje je ova agencije donirala putem aplikacije “Moje drvo”.

“Ovo je samo skroman doprinos Agencije akciji “Moje drvo”. Ideja akcije je nešto što je veoma humano i što Agencija kao društveno odgovorna organizacija jako podržava. Svako drvo više kiseonika za generacije koje dolaze”, istako je prilikom akcije sadnje Dragutin Martinović, član Odbora Agencije.

17.12.2019

Završeno novo dječje igralište u Bloku VI

Mališani iz Bloka VI od danas se mogu bezbrižno igrati na igralištu koje je izgrađeno na bezbjednoj podlozi od tartana. Vrijednost investicije iznosila je više od 40.000 eura.

Djeca mogu uživati u zabavnim igrama, budući da je igralište opremljeno sa deset sprava za igranje (tobogan sa kulom, klackalice, ljuljaške, konjići na oprugama i vrteške), a na samoj podlozi uctrano je i polje za igru takozvane “školice” koju će, sigurni smo, sa oduševljenjem koristiti.

Izgradnjom ovog igrališta stanari Bloka VI nijesu dobili samo kutak za djecu, već je prostor opremljen klupama za odmor, a dodatno je oplemenjen i sa 32 odrasle sadnice lišćara i četinara, čime ova površina s pravom može ponijetiti epitet manjeg parka.

16.12.2019

U Ulici Oktobarske revolucije uređena još jedna mikro lokacija

Druga u nizu lokacija u okviru projekta Mikro 020 koja se nalazi u Ulici Oktorbarske revolucije danas je predata na upotrebu građanima.

Glavni gradski arhitekta Podgorice Filip Aleksić je izrazio zadovoljstvo što je jedan ovakav projekat uspio i što se razvija u doborm pravcu, dodajući da svakog dana vlada sve veće interesovanje kako građana, tako i medija stručne javnosti za projekat.

12.12.2019

Posađen drvored pinjola u Ulici Veljka Vlahovića

Zamjena sadnica posađenih putem aplikacije “Moje drvo” koje su stradale usljed vremenskih nepogoda izvršena je danas u Bulevaru Veljka Vlahovića. Time smo još jednom pokazali da nam je zadovoljstvo građana prioritet, a pored zamjene, izvršena je i dodatna sadnja pinjola kako bi se formirao novi drvored.

11.12.2019

"Zelenilo” zasadilo novi drvored od 57 sadnica u Ulici Avda Međedovića

Zaposleni u gradskom preduzeću Zelenilo ovih dana bili su angažovani na sadnji novih sadnica u Ulici Avda Međedovića. Posađene su odrasle sadnice lipe koje će, osim vizuelnog i funkcionalnog efekta, u proljećnom periodu, ovu ulicu učiniti jednom od najmirisnijih ulica u gradu. Sadnju drvoreda pratiće i ugradnja hidrosistema čime će se biljkama obezbijediti neophodna količina vode, naročito u toku dugih sušnih ljeta koja su karakteristična za Podgoricu.

Podsjećamo, ovo je drugi put da se sadi drvored u pomenutoj ulici. Na toj lokaciji je u oktobru prošle godine polomljeno 6 sadnica u vrijednosti oko 460 eura. Zato, još jednom apelujemo na građane da čuvaju drveće i zelene površine uopšte, jer samo odgovornim ponašanjem prema biljkama možemo stvoriti zdrav zeleni fond i učiniti više za naš grad.

09.12.2019

Neprimjerno korišćenje sprava na dječijem igralištu

Uprkos brojnim apelima građanima da čuvaju mobilijarNeprNeprimjerno korišćenje sprava na dječijem igralištuimjerno korišćenje sprava na dječijem igralištu, nikako da dopremo do ciljne grupe, oni ostaju gluvi na naše molbe.

Ovog puta nesavjesna grupa građana je sprave namijenjene za djecu uzrasta 3-12 godina koristila na krajnje neprimjeren i agresivan način, a isti su prijavljeni nadležnom organu, koji će postupiti u skladu sa nadležnostima i Zakonom.

Molimo naše sugrađane da ukoliko primijete slično ponašanje, isto prijave Komunalnoj policiji kako bismo stali na kraj vandalizmu.

06.12.2019

Košenje i u decembru

Iako je sezona košenja do sada trebala biti završena, produženo vrijeme trajanja vegetacionog perioda uslovilo je nastavak aktivnosti na ovoj poziciji radova.

Tako se košenje ove nedjelje obavljalo u Bulevaru Mihajla Lalića, Bulevaru Svetog Petra Cetinskog, Bulevaru Save Kovačevića, Cvijetnoj ulici, Ulici Miloša Rašovića, Ulici Bratstva i jedinstva, Bulevaru Josipa Broza Tita, Bulevaru Stanka Radonjića, Bulevaru Ibrahima Dreševića i drugim lokacijama od vitalnog značaja za Glavni grad.

03.12.2019

Rekonstruisane zelene površine u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog

U saradnji sa Komunalnim uslugama uspjeli smo u namjeri da zelene povrsine u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog (od Ulice Slobode do Bulevara Stanka Dragojevića) učinimo atraktivnim, kako za pješake tako i za vozače. Trudili smo se da u uređenju postignemo dinamiku i napravimo ambijent u kojem će se uvjek nešto dešavati. Pa ćemo tako i ovim malim novouređenim površinama, dodavanjem cvjetajućih vrsta, mijenjati izgled zavisno od godišnjeg doba.

Jedno je sigurno, nećete moći da prođete ovim dijelom bulevara, a da ne primjetite zelene lopte između raskoših platana.

03.12.2019

Opštinska preduzeća i Voli dali doprinos u ozelenjavanju Glavnog grada

Glavni grad, Zelenilo i kompanija Amplitudo omogućili su kroz projekat “Moje drvo” svim društveno odgovornim kompanijama i građanima da daju svoj doprinos u ozelenjavanju Podgorice, ali i da u svom gradu imaju svoje drvo koje će pričati priču dolazećim greneracijama.

Agencija za stanovanje, Putevi, Komunalne usluge, Tržnice i pijace, Deponija i Čistoća dale su svoj doprinos, kako kroz donaciju biljnog materijala tako i kroz samu akciju sadnje doniranih sadnica košćela u Bulevaru Georgija Žukova. Pored opštinskih preduzeća, današnju akciju podržala je u kompanija Voli d.o.o..

Direktorica “Zelenila” Daca Popović ovom prilikom istakla je da joj je zadovoljstvo da su preduzeća Glavnog grada podržala ovu akciju: “Moram istaći da sam danas posebno ponosna jer su napore koje Zelenilo ulaže prepoznale naše kolege iz drugih preduzeća Glavnog grada i pružile nam podršku kroz donaciju biljaka, a možete vidjeti i da su se u velikom broju odazvali da pruže pomoć i prilikom sadnje. Ova akcija u kojoj sinhrono učestvuje više preduzeća lokalne samouprave ne predstavlja samo sadnju-ozelenjavanje Glavnog grada, već i dobru relaciju između preduzeća odnosno jedan umrežen sistem koji djeluje na različitim poljima ali sa istim ciljem, a to je da Podgoricu učinimo ljepšim mjestom za život i rad svih nas.”

“Zahvalila bih se i kompaniji Voli koja je dala svoj doprinos kroz donaciju deset sadnica košćele i izrazila bih zadovoljstvo zbog ostvarene dobre saradnja sa njima, koja će se nastaviti i u narednom periodu.” dodala je Popović.

“Zaposleni u Agenciji za stanovanje rado su se odazvali pozivu i uzeli aktivno učešće u sadnji drveća-drvoreda na bulevaru Georgija Žukova u Podgorici. Naše zadovoljstvo je tim prije veće, što se bulevar Georgija Žukova nalazi u neposrednoj blizini poslovnih prostorija Agencije za stanovanje i novoposađeno zelenilo daće kvalitet više našem radnom okruženju. Agencija za stanovanje podržavaće i ubuduće sve akcije sličnog sadržaja, koje imaju za cilj zdravije životno okruženje i ljepšu Podgoricu.” istakao je Vladimir Tomovič, Izvršni direktor Agencije za stanovanje.

I zaposleni u Putevima dali su svoj doprinos :”Današnjoj akciji “Moje drvo” koje je organizovalo Zelenilo d.o.o. Putevi su se rado odazvali pozivu i iskazali zadovoljstvo i uvjek će se odazivati svim aktivnostima kako bismo zajedničkim snagama naš grad učinili ljepšim i zdravijim mjestom za život svih nas” rekla je PR Puteva d.o.o. Ana Mugoša.

“Današnju akciju podržali su upošljeni u Čistoća d.o.o., koji će i u buduće podržavati slične akcije kako bismo svi zajednički doprinijeli unapređenju ekološkog ambijenta Podgorice i uopšte zaštiti životne sredine.” istakao je prilikom sadnje Andrija Čađenović, Izvršni direktor Čistoća d.o.o..

I predstavnici Tržnica i pijaca uzeli su učešće u današnjoj akciji:”Tržnice i pijace su sa zadovoljstvom dale svoj doprinos akciji "Moje drvo". Zajednička akcija gradskih Društava je dobra ideja, jer mi treba da damo primjer i podsticaj drugima da činimo da naš grad bude još ljepši. Ova akcija je još jedan prilog tome, pored toga što su zaposlenih u Društvima Glavnog grada svakodnevno angažovani na stvaranju boljih uslova života za građane Glavnog grada” istakao je Izvršni direktor Ranko Jovanović.

Izvršni direktor Komunalnih usluga Mladen Rašović izjavio je da će i u buduće podržati akcije ovog tipa: “Komunalne usluge su putem donacije učestvovale u sadnji stabala u pješačkom dijelu Bulevara Georgija Žukova. Učestvovanjem u akciji “Moje drvo” pokazali smo dobru namjeru i podršku za buduće slične aktivnosti, a sve sa ciljem stvaranja ljepšeg ambijenta za naše sugrađane”.

I zaposleni preduzeća Deponija danas su učestvovali u akciji: “ Akcija “Moje drvo”bila je podsticaj preduzeću “Deponija” da se sadnjom stabala aktivno uključi u ovu društveno odgovornu aktivnost. Time smo željeli dati svoj doprinos u podizanju svijesti o važnosti očuvanja zdrave životne sredine.” rekao je povodom današnje akcije Izvršni direktor Deponije Arsenije Boljević.

Još jednom su Glavni grad i Zelenilo pozvali društveno odgovorne kompanije i građane da se priključe aplikaciji “Moje drvo” i da zajedničkim snagama radimo na ozelenjavanju grada, ali prvenstveno da čuvaju zelene površine kako bismo imali prijatniji i ljepši ambijent za život.

28.11.2019

Gimnazijalci posjetili rasadnik na Sitnici

Ekolozi podgoričke gimnazije "Slobodan Škerović" posjetili su rasadnik Zelenila kako bi se upoznali sa osnovima proizvodnje biljaka. U tome im je pomogla naša inženjerka hortikulture Ana Radunovic koja im je tokom časa u prirodi približila proces proizvodnje biljaka, od sjemena do biljke stasale za sadnju u gradu.
Jedna od tema bila je i značaj biljaka u sistemu očuvanja životne sredine, a srednjoskolci su pokazali visok stepenekološke osviješćenosti.

Zelenilo kroz edukativne radionice i posjete našem rasadniku radi i na podizanju svijesti kod najmlađih, a u narednom periodu planirano je da se nastavi sa edukacijom mladih koji predstavljaju budućnost našeg društva.

26.11.2019

Uređeni prostori u Anovima i Mojanovićima

Opština u okviru Glavnog grada Golubovci u saradnji sa Zelenilom d.o.o. Podgorica, realizovala je uređenje prostora na dvije lokacije.
Ovim poduhvatom oplemenila je ambijent u dijelu oko Spomenika palim borcima u Anovima, kao i u mjestu Mojanovići, tačnije na dječijem igralištu, nadomak sportskog terena i Doma omladine.
Radnici Zelenila, proteklih dana, obavili su montiranje mobilijara, postavljene su drvene klupe kao i kante za otpatke, dok su zelene površine ukrašene sezonskim cvijećem.
Prostor je obogaćen sadnicama zimzelenog ukrasnog i listopadnog drveća.

25.11.2019

Radovi na zamjeni sezonskog cvijeća

U toku je zamjena ljetnjeg sezonskog cvijeća sa zimskim cvjetajućm vrstama

Sadnjom kombinacije sezonskog i lukovičastog cvijeća postiže se efekat spratnosti i punoće. Tako će ove godine u nižem spratu cvjetnjaka biti posađene viole, dok će lukovice u raznim bojama biti visočije, a Podgorica će po ugledu na svjetske metropole, dobiti nove, moderne cvjetnjake i više boja i nivoa.

24.11.2019

Započeti radovi na pejzažnom uređenju još jednog kružnog toka

Ekipe Zelenila koriste svaki dan bez kiše kako bi učinili nešto više za naš grad i naše sugrađane.

Ovog puta, započeti su radovi na pejzažnom uređenju trećeg kružnog toka na Jadranskoj magistrali gdje se upravo izvode pripremni radovi odnosno uklanjanje površinskog sloja neplodne zemlje.

I ovaj kružni tok, kao i prethodna dva, imaće za lajt motiv rizlu u parteru naspram kojeg ce biti visočiji sprat biljaka.

22.11.2019

Vandali ne biraju mjesto

Da vandalizam nema granice dokazuju i ove fotografije napravljene jutros.

Ekipe Zelenila neumorno rade kako bi našim najmlađim sugrađanima obezbijedili sve uslove za bezbjednu igru i bezbrižno odrastanje. Tako smo prije par dana započeli radove na izgradnji novog dječijeg igrališta u Ulici Vasa Raickovica.

Medjutim, očigledno je da nesavjesni građani čine sve kako bi uništili svaku lijepu inicijativu, a mališanima uskratili mogućnost da dobiju još jednu površinu za igru.

Slučaj je prijavljen nadležnim orgnima Glavnog grada i nadamo se da ce počinioci ovog djela biti sankcionisani.

21.11.2019

Zamijenjene sadnice

Vremenske neprilike koje su zadesile Podgoricu u februaru mjesecu nanijele su puno štete biljnom fondu u Glavnom gradu. Između ostalog stradale su i sadnice pinjola u park-šumi Tološi koje su putem aplikacije Moje drvo posađene u decembru 2018. godine.
Kao preduzeće koje se odgovorno ponasa prema svim građanima, ali prvenstveno prema životnoj sredini, osušene sadnice danas smo zamijenili novim.
Na žalost vremenske uslove ne možemo kontrolisati, ali možemo učiniti sve što je u našoj moći da naš grad bude zeleniji, a naši sugrađani zadovoljni.

19.11.2019

Uklonjeno samoniklo rastinje

Zelenilo svojim angažovanjem svakodnevno radi na uređenju javnih zelenih površina.

Nekoliko dana ekipe su intezivno radile na uklanjanju samoniklog rastinja na potezu od Bulevara Srđana Aleksića do Centralnog parka, a sve u cilju stvaranja ljepšeg i bezbjednijeg prostora za život naših sugrađana.

01.11.2019

Zelenilo predstavlja rasadničku proizvodnju

Zelenilo Podgorica pored aktivnosti na održavanju zelenih površina u gradu bavi se i proizvodnjom ukrasnog bilja.U subotu (02.11.) i nedjelju (03.11.) nas možete naći na pijaci na Pobrežjugdje ćete po akcijskim cijenama moći da izaberete nešto iz naše široke palete proizvoda i kupite biljke koje će uljepšati vaš dom, terasu ili baštu.Uz svaku kupovinu dobićete i poklon.Zato nas posjetite u subotu i nedjelju na Gintašu i uvjerite se u kvalitet i široku paletu proizvoda koje smo pripremili za vas.

30.10.2019

Zelenilo pomoglo zelenu inicijativu NVO "Pčelica"

Pčelicina zelena ideja nastavljena jena brdu Ljubovic.

Mališani, vaspitačii roditeljiiz vrtića "Dragan Radulovic" pridružili su seakciji čišćenja, ozelenjavanja i oslikavanja motornih staza na ovoj lokaciji.

Najmlađima suu sadnji pomogli zaposleni u Zelenilu, a održanaje i mala eko radionica gdje su mališani upoznati sa značajem zaštiteživotne sredine, ali i procesom porizvodnje i održavanja biljaka.

24.10.2019

Postavljena solarna klupa na Gorici

Naši sugrađani i posjetioci park-šume Gorica od sada mogu koristiti solarnu klupu koju je Erste banka postavila u blizini Avanturističkog parka.

Ova urbana klupa, koja se napaja solarnom energijom može se koristiti kao odmorište za bicikliste, za punjenje mobilnih telefona ili lap-top racunara, a dostupan je i besplatan wi-fi signal koji je donirao Crnogorski Telekom.

Čuvajmo prirodu, koristimo obnovljive izvore energije.

23.10.2019

Podgorica dobila novi drvored

Podgorica je od danas bogatija za još jedan drvored košćela, koji je putem aplikacije “Moje drvo” donirala društveno odgovorna kompanija Crnogorski elektrodistibutivni sistem.

Aplikacija “Moje drvo” nudi građanima Podgorice i društveno odgovornim kompanijama mogućnost da učestvuju u procesu ozelenjavanja Glavnog grada, kako kroz donaciju biljnog materijala, tako i kroz sam proces sadnje biljaka, te s toga, ova aplikacija ima i edukativno-sociološki karakter.

“Glavni grad je u saradnji sa Zelenilom i kompanijom Amplitudo pokrenulo aplikaciju “Moje drvo”. Aplikacija je pokrenuta u oktobru prošle godine, a u prvom ciklusu posađeno je 93 odrasle sadnice. U drugom, odnosno tekućem ciklusu sadnje, do sada je izvršeno pet akcija, ovo je šesta, ali to ne znači da je manje vrijedna. Naprotiv, ovo je do sada najveća akcija u okviru koje je posađeno 45 odraslih sadnica košćele koje je donirao Crnogorski elektrodistributivni sistem. Nadamo se da će i u naradnom preiodu društveno odgovorne kompanije biti raspoložene da se pridruže ozelenjavanju Glavnog grada jer je naš cilj da Podgoricu vratimo na mapu najzelenijih gradova Evrope.” izjavila je Milica Vukčević PR menadžer Zelenila i pozvala društveno odgovorne kompanije da se pridruže ovoj akciji kako bi Podgorici vratili status najzelenijeg grada Evrope.

Marija Jovovć, šefica službe za korporativne komunikacije CEDIS-a istakla je da je Crnogorski elektrodistributivni sistem kompanija koja brine o životnoj sredini: Crnogorski elektrodistributivni sistem i zaposleni u njemu i danas su pokazali da je CEDIS kompanija koja je odgovorna prema zajednici , a mi kao zaposleni odgovorni prema sredini u kojoj živimo. Kao sto se može vidjeti u toku je sadnja 45 sadnica košćele za koje je CEDIS izdvojio oko 3.500 eura, a danas ćemo dobiti jedan mali CEDIS drvored. Ono što nas je podstaklo da se uključimo i podržimo projekat moje drvo nije samo stvaranje jednog lijepog hlada na ovom preostoru ili stvaranje jedne zelene oaze koja će lijepo izgledati, razlozi su mnogo veći, mnogo bitniji, mnogo dublji, pogotovo danas kada se jako puno pažnje poklanja eliminisanju svih negativnih posljedica koje sa sobom donosi urbani razvoj, pogotovo kada se jako puno govori o zaštiti životne sredine i klimatskim promjenama. Svi moramo biti svjesni koliko je jedno drvo važno za nas kao pojedince i za naše društvo generalno. Činjenica da jedno drvo u toku godine proizvede dovoljno kiseonika za dva odrasla čovjeka mora sve da nas podstakne, kao što je podstaklo nas zaposlene u CEDISU i CEDIS, da uradimo nešto ovako pleminito, nešto što je jako lijepo, da sadnjom drveta damo doprinos prirodi koja nam je omogućila da živimo i udišemo kiseonik. Ona je apelovala i na pojedince i na kompanije da budu odgovorni kao oni i zasade makar jedno drvo koje će nam dati dovoljno kiseonika. “Na taj način ćemo zahvaliti planeti zemlji za ovo što radi za nas, a i ostaviti nešto vrijedno za buduće generacije.”, zaključila je Jovović.

22.10.2019

Započeti radovi na izgradnji novih dječijih igrališta

Imajući u vidu da su dječija igrališta površine namijene samo djeci, a kako bi se omogućila pored igre i fizičke aktivnosti i socijalna integracija i intelektualni razvoj djece, Glavni grad i Zelenilo odlučni su u namjeri da našim najmlađim sugrađanima stvore uslove za bezbjednu i bezbrižnu igru.

Shodno ovome, započeta je izgradnja još jednog dječijeg igrališta. Ovog puta obradovaćemo mališane iz Bloki VI.

U toku su pripremni radovi, a i ovo igralište biće izgrađeno nabezbjednoj podlozi od tartana, a pored sprava za igru najmlađih biće postavljene i klupe.

Ozelenjavanje, kao bitan faktor u zaštiti životne sredine, neće izostati ni u ovom parkiću, pa će osim ugradnje sprava i klupa biti izvršena i sadnja odraslih sadnica.

18.10.2019

Zelenilo dodijelilo sponzorstvo maratoncu

Čast nam je da iz redova naših zaposlenih prestavimo maratonca koji je među mnogobrojnim nagradama na “19. ultramaratonu-Montenegro 2019” osvojio prvo mjesto u trci na 50 km i odbranio titulu sa prošlogodišnjeg ultramaratona sa 12 minuta boljim vremenom.

Muhamed Kurgaš, zaposlen je u gradskom “Zelenilu” i svakodnevno brine o našim parkovima. Nakon završenih obaveza na poslu, gdje je zavrijedio poštovanje svojih kolega, Muhamed svoj dan nastavlja na Ćemovskom polju gdjevrijedno trenira i priprema se za svoje sljedeće poduhvate, a sljedeće učešće najavio je na Podgoričkom maratonu koji se tradicionalno održava u oktobru.

“Zadovoljstvo nam je da u našim redovima imamo ovako vrijednog i marljivog radnika, a s obzirom da naše preduzeće podržava zdrave stilove života, odlučili smo se da ga, pored moralne podrške, sponzorišemo i obezbijedimo mu opremu potrebnu kako bi mu makar malo olakšali put ka novim uspjesima.” izjavila je Direktorica “Zelenila” Daca Popović i poželjela mu sreću na Podgoričkom maratonu, kao i na drugim takmičenjima koja mu tek predstoje.

Muhamed je izrazio veliko zadovoljstvo što je njegov trud prepoznat: “Zahvaljujem se kolegama koje su prepoznale moj potencijal i obezbijedili mi opremu potrebnu za sljedeće takmičenje. Zadovoljstvo je još veće, jer sam upravo pozvan da nastupam za Reprezentaciju Crne Gore”.

Bravo Muhamede, ti si naš ponos.

17.10.2019

Besplatan internet u podgoričkim parkovima

Zelenilo Podgorica, Glavni grad i Crnogorski Telekom danas su u Njegoševom parku u Podgorici predstavili zajednički projekat „Pametni parkovi“. Riječ je o inicijativi podgoričkog Zelenila, a projekat je predstavljen kao dio kampanje „Svijet novih mogućnosti“, kroz koju je Telekom građanima Podgorice poklonio pametne klupe crnogorskog proizvođača URB-A i internet hotspotove za sedam gradskih parkova.

U prvoj fazi projekta, pametne klupe su postavljene u Njegoševom, Karađorđevom, Dječjem parku i parku na Kruševcu, a cio projekat će biti završen do kraja sljedeće godine. Iz Telekoma podsjećaju da su pametni parkovi, nakon pametnog parkinga i sistema za monitoring kvaliteta vazduha i nivoa buke, još jedno u nizu pametnih rješenja koja Telekom implementira sa Glavnim gradom.

„Zajedno sa Zelenilom i Glavnim gradom promovišemo parkove kao zelene oaze u kojima građani Podgorice i sve brojniji turisti tokom najvećeg dijela godine mogu da provode vrijeme, završavajući obaveze za koje im je neophodan internet koji su do sada tražili u kafićima. Želja Telekoma je da Podgorica dobije titulu pametnog grada, i tako se upiše na evropsku mapu gradova koji svojim stanovnicima omogućavaju da osjete prednosti digitalnog društva i postanu dio svijeta novih mogućnosti. Nastavićemo da radimo na tome sa Glavnim gradom jer kao dio Dojče Telekom grupe posjedujemo napredna rješenja, standarde i ekspertizu za transformaciju Podgorice u evropski pametni grad.“ – kazala je Gordana Spahić, rukovodilac marketinga u Telekomu.

Zamjenica gradončelnika dr Slađana Vujačić istakla je da je neophodno bolje čuvati zelene površine:- „Danas zvanično pokrećemo projekat Pametni parkovi. Imali ste prilike da vidite da je Glavni grad u prethodnom peridou pokrenuo jedan zeleni paket kojem pripada niz zelenih projektata, a sa ciljem da mijenjamo svijest građana kada je ova tema u pitanju. Nešto radimo samostalno, nešto u radnji sa društveno odgovornim pojedincima i kompanijama. Na ovaj način revitalizujemo gradske parkove, odlučili smo da do kraja ove godine pokrijemo wifi Signalom nekoliko gradskih parkova i to Njegošev, Karađorđev, Dječji park na Kruševcu i parkovsku površinu koja se nalazi u blizini dvorca na Kruševcu. Osim što je ovo način da mijenjamo svijest građana o tome da je neophodno bolje čuvati parkovske površine, ovo je način da vratimo i dominantno mlade ljude u parkove, prateći savremene tehnologije”, saopštila je ona.

"Sobzirom na vrijeme u kojem živimo, i nove internet generacije, a sa ciljem da omladinu vratimo u parkove, došli smo na ideju da u parkovima Podgorice, izvršimo implementaciju internet mreže. Crnogorski Telekom prepoznao je ovu ideju kao pozitivan primjer društvene odgovornosti i donirao pametne klupe i internet mrežu za svih sedam Podgoričkih parkova. Prva faza realizacije ovog projekta obuhvatila je četiri parka (Njegošev, Karađorđev, Kruševac i Dječiji) dok će naredne godine isto biti izvršeno i u preostala tri parka Glavnog grada. Svjedoci smo da naša omladina sve više vremena provodi u kućama, zatvorenom prostoru, zagušljivim kafićima i sličnim objektima gdje postoji besplatan wi-fi omogućen od strane vlasnika objekata. Naš cilj je da podignemo svijest građana, naročito tinejdžerske populacije i omogućimo im da svoje aktivnosti vezane uz mobilne telefone ili računare mogu obavljati na otvorenom prostoru, na svježem vazduhu, okruženi zelenilom, čime bi spojili lijepo i korisno.” istakla je izvršna direktorica Zelenila Daca Popović, i dodala da se nada da će se u narednom periodu ostvariti nova saradnja i realizovati i drugi projekati sa Glavnim gradom i Crnogrorskim Telekom koji će biti od velikog značaja, kako za grad tako i za građane.

Osim klupa, svaki park dobio je po jedan hotspot za bežični internet koji je postavljen u centralnom dijelu parka, dok će u Dječjem parku biti aktiviran mobilni internet.

Do kraja sljedeće godine pametne klupe i internet dobiće Kraljev park, park na Pobrežju i park Ivana Milutinovića.