Author: pedja milacic

AKTIVNOSTI ZELENILA DOO PODGORICA TOKOM MJESECA MAJA 2018 GODINE

Petak, 4. maj 2018. godine. 1. Košenje, detaljno grabuljanje: Ulica Marka Miljanova, Ulica Vaka Đurovića, MZ „Blok V“, Vijenac Kosovskih junaka, Bulevar Ivana Crnojevića (blokovsko zelenilo). 2. Orezivanje žbunja i žive ograde: Bulevar Ivana Crnojevića (blokovsko zelenilo). 3. Uklanjanje samoniklog rastinja: Ulica Vaka Đurovića. 4. Investicione aktivnosti: Bulevar Ivana Crnojevića (ugradnja ...
Procitajte vise

PREGLED AKTIVNOSTI ZELENILA D.O.O. PODGORICA NA UREĐENJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ZA APRIL MJESEC 2018 GODINE

Petak, 23. mart 2018. godine. 1. Orezivanje drveća: Ulica 13. jula. 2. Podizanje i formiranje krošnje: Kraljev park, Ulica Meše Selimovića. 3. Orezivanje žbunja i žive ograde: Ulica Meše Selimovića. 4. Iskop sadnih jama za sadnju biljnog materijala: Ulica Svetozara Markovića. 5. Rad drobilice grana: Beogradska ulica. 6. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada. 7. Utovar: Ulica Ivana Milu...
Procitajte vise
Top