Author: pedja milacic

AKTIVNOSTI ZELENILA DOO PODGORICA TOKOM MJESECA MAJA 2018 GODINE

Petak, 4. maj 2018. godine. 1. Košenje, detaljno grabuljanje: Ulica Marka Miljanova, Ulica Vaka Đurovića, MZ „Blok V“, Vijenac Kosovskih junaka, Bulevar Ivana Crnojevića (blokovsko zelenilo). 2. Orezivanje žbunja i žive ograde: Bulevar Ivana Crnojevića (blokovsko zelenilo). 3. Uklanjanje samoniklog rastinja: Ulica Vaka Đurovića. 4. Investicione aktivnosti: Bulevar Ivana Crnojevića (ugradnja ...
Procitajte vise

PREGLED AKTIVNOSTI ZELENILA D.O.O. PODGORICA NA UREĐENJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ZA APRIL MJESEC 2018 GODINE

Petak, 23. mart 2018. godine. 1. Orezivanje drveća: Ulica 13. jula. 2. Podizanje i formiranje krošnje: Kraljev park, Ulica Meše Selimovića. 3. Orezivanje žbunja i žive ograde: Ulica Meše Selimovića. 4. Iskop sadnih jama za sadnju biljnog materijala: Ulica Svetozara Markovića. 5. Rad drobilice grana: Beogradska ulica. 6. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada. 7. Utovar: Ulica Ivana Milu...
Procitajte vise

Aktivnosti Zelenila d.o.o. Podgorica na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada Podgorica za period od 16 – 22 marta 2018. godine.

Petak, 16. mart 2018. godine. 1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada. Subota, 17. mart 2018. godine. 1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada. Nedelja, 18. mart 2018. godine. 1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada. Ponedeljak, 19. mart 2018. godine. 1. Orezivanje drveća: Ulica Radosava Burića. 2. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada. 3. Utovar: MZ „Blok V“, ...
Procitajte vise

Aktivnosti Zelenila d.o.o. Podgorica na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada za period od 9. do 15. marta 2018. godine.

Petak, 9. mart 2018. godine. 1. Košenje, detaljno grabuljanje, orezivanje žbunja i žive ograde, podizanje i formiranje krošnje, proreda stabala: MZ „Blok V“. 2. Sječa suvih stabala: Tološka šuma 3. Prihranjivanje drveća, žbunja, žive ograde i travnjaka: Njegošev park, Bulevar Ivana Crnojevića, Hercegovačka ulica, Trg Nezavisnosti, Ulica Slobode, Njegoševa ulica, Bulevar Crnogorskih serdara, Bu...
Procitajte vise

Aktivnosti Zelenila d.o.o. Podgorica za period od 1. do 8. marta 2018. godine.

Četvrtak, 1. mart 2018. godine. 1. Sječa suvih stabala: Ulica SKOJ-a (Tološka šuma), park-šuma Tološi (trim staza). 2. Podizanje i formiranje krošnje: Njegošev park, Ulica 13. jula, Ulica SKOJ-a (Tološka šuma). 3. Košenje, detaljno grabuljanje, uklanjanje samoniklog rastinja, proreda stabala: Ulica SKOJ-a (Tološka šuma). 4. Rad drobilice grana: Beogradska ulica. 5. Čišćenje parkova od papira ...
Procitajte vise

Aktivnosti Zelenila doo Podgorica na teritoriji Glavnog grada Podgorica od 23. do 28. februara 2018. godine.

Petak, 23. februar 2018. godine. 1. Orezivanje drveća: Ulica Oktobarske revolucije br. 7 i 45, Bulevar Save Kovačevića br. 101-103, Beogradska ulica. 2. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina (uklanjanje borovog litijaša): Ćemovsko polje. 3. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada. 4. Utovar: Ulica Oktobarske revolucije, Ulica Vasa Raičkovića, MZ „Blok VI“, Trg Božane Vučini...
Procitajte vise

Aktivnosti Zelenila d.o.o. Podgorica na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada Podgorica za period od 16. do 22. februara 2018. godine.

Petak, 16. februar 2018. godine. 1. Orezivanje drveća: Bulevar Save Kovačevića, Ulica Bracana Bracanovića, Ulica Meše Selimovića. 2. Sječa stabala: Ulica Bracana Bracanovića. 3. Podizanje i formiranje krošnje: Vijenac Kosovskih junaka. 4. Košenje, detaljno grabuljanje, orezivanje žbunja i žive ograde, podizanje i formiranje krošnje, sječa stabala: Ulica Đoka Miraševića. 5. Rad drobilice grana...
Procitajte vise
Top