Author: pedja milacic

IZVEDENI RADOVI NA UREĐENJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ZA PERIOD OD 17. JANUARA DO 26. JANUARA 2017. GODINE

27
Utorak, 17. januar 2017. godine. 1. Košenje, detaljno grabuljanje tgravnjaka, orezivanje žive ograde i žbunja, orezivanje i sječa stabala, podizanje i formiranje krošnje: Bulevar Ivana Crnojevića (blokovske površine), Beogradska ulica (blokovske površine). 2. Sječa stabala: Ćemovsko polje. 3. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina: Ćemovsko polje. 4. Detaljno grabuljanje travn...
Procitajte vise

IZVEDENI RADOVI NA UREĐENJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ZA PERIOD OD 10. JANUARA DO 16. JANUARA 2017. GODINE

13
Utorak, 10. januar 2017. godine. 1. Podizanje i formiranje krošnje: Njegošev park, Karađorđev park. 2. Orezivanje drveća: Ulica Kralja Nikole br. 111, Ulica 4. jula. 3. Sječa stabala: Ćemovsko polje, park-šuma Zlatica. 4. Detaljno grabuljanje travnjaka: Park Kruševac (Dječiji park). 5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada. 6. Utovar: Ćemovsko polje, park-šuma Zlatica, Univerzitetski p...
Procitajte vise

IZVEDENI RADOVI NA UREĐENJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ZA PERIOD OD 6.01. do 9.01. 2017. godine.

14
Petak, 6. januar 2017. godine. 1. Sječa stabala: Ulica Džona Džeksona, Ulica Vladimira Terzića, Moskovska ulica, Ulica Vasa Raičkovića, Bulevar Save Kovačevića, arheološki lokalitet „Duklja“, Ulica Blaža Jovanovića, Ulica Nikole Tesle, Beogradska ulica, Vučedolska ulica, Karađorđeva ulica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Ulica Oktobarske revolucije, Ulica Kralja Nikole, Ulica Svetozara Marković...
Procitajte vise

Izvedeni radovi na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada Podgorica za period od 08. novembra 2016. godine do 17. novembra 2016. godine

odrzavanje13.jpg-nggid03121-ngg0dyn-240x160x100-00f0w010c011r110f110r010t010
Utorak, 8. novembar 2016. godine 1. Podizanje i formiranje krošnje: Njegoševa ulica. 2. Sječa stabala: Ćemovsko polje. 3. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada. 4. Utovar: Njegoševa ulica, Ćemovsko polje. Srijeda, 9. novembar 2016. godine 1. Košenje, detaljno grabuljanje: MZ „Blok V“. 2. Podizanje i formiranje krošnje: Ulica 8. marta. 3. Sječa stabala: Ulica Rista Stijovića, Buleva...
Procitajte vise

Izvedeni radovi na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada Podgorica za period od 01. novembra 2016. godine do 07. novembra 2016. godine

Utorak, 1. novembar 2016. godine 1. Košenje, detaljno grabuljanje: Jerevanska ulica, prostor oko pomoćnih terena FK „Budućnost“, Bulevar Save Kovačevića (blokovsko zelenilo). 2. Podizanje i formiranje krošnje: Bulevar Save Kovačevića (blokovsko zelenilo). 3. Sječa - proreda stabala: Bulevar Save Kovačevića (blokovsko zelenilo). 4. Orezivanje biljnog materijala: Jerevanska ulica, Bulevar Save...
Procitajte vise

Izvedeni radovi na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada u toku mjeseca oktobra (04.10-31.10)

teren99
Utorak, 4. oktobar 2016. godine 1. Iskop sadnih jama i sadnja biljnog materijala: Hercegovačka ulica. 2. Uklanjanje šuta, gruba i fina nivelacija terena: prostor oko stadiona FK „Kom“. 3. Košenje, detaljno grabuljanje: Bulevar Vilija Branta. 4. Detaljno grabuljanje travnjaka: gradski parkovi. 5. Opravka i izgradnja hidrantske mreže: Centralni park, Bulevar V Proleterske (kružni tok). 6. Sj...
Procitajte vise

Izvedeni radovi od 30.septembra do 3. oktobra 2016. godine.

Petak, 30. septembar  2016. godine   Sadnja biljnog materijala: Ulica Radosava Burića. Iskop sadnih jama: Hercegovačka ulica. Zalivanje biljnog materijala: prostor oko stadiona FK „Kom“. Košenje, detaljno grabuljanje: Bulevar Jovana Tomaševića, Ulica Radoja Jovanovića – prostor oko sportskog igrališta, Njegošev park. Orezivanje žive ograde: Bulevar Jovana Tomaševića. Proreda staba...
Procitajte vise

Izvedeni radovi od 27.septembra do 29. septembra 2016. godine.

Utorak, 27. septembar  2016. godine Gruba i fina nivelacija terena: Karađorđev park, prostor oko stadiona FK „Kom“ Košenje, detaljno grabuljanje:Ulica Radosava Burića, cetinjski put, Nikšićki put, Bulevar Džordža Vašingtona (kružni tok) Orezivanje biljnog materijala: Bulevar Džordža Vašingtona (kružni tok), Cetinjski put Održavanje hidrantske mreže: Kontrola šahtovskih ventila Detaljno...
Procitajte vise

Izvedeni radovi od 23.septembra do 26. septembra 2016. godine.

Petak, 23. septembar  2016. godine   Košenje, detaljno grabuljanje:Vojislavljevića ulica, Bulevar Stanka Dragojevića, Njegošev park Orezivanje biljnog materijala: Bulevar Stanka Dragojevića,Bulevar Stanka Radonjića,Bulevar Miloša Rašovića, Bulevar Mitra Bakića,Bulevar Ibrahima Dreševića. Uklanjanje samoniklog rastinja: Vojislavljevića Sječa stabla: Ulica Radosava Burića. Detaljno gr...
Procitajte vise

Izvedeni radovi od od 19.septembra do 22. septembra 2016. godine.

Utorak, 20. septembar  2016. godine   Košenje, detaljno grabuljanje:Ulica Bratstva i jedinstva, ulica Bracana Bracanovića, Centralni park, ulica 4. jula. Orezivanje biljnog materijala: Ulica Bratstva i jedinstva, ulica Spasoja Raspopovića. Proreda stabala: Ulica Bratstva i jedinstva Rezanje i formiranje krošnje: Ulica Slobode, ulica Spasoja Raspopovića. Sječa stabla: Bulevar Pera Će...
Procitajte vise
Top