AKTUELNOSTI

28.07.2020

PARK ŠUMA LJUBOVIĆ DOBIJA NOVI MOBILIJAR

Glavni grad je u saradnji sa gradskim preduzećimazapočeo projekat revitalizacije park-šume Ljubović sa ciljem se se ovo mjestoobogati novim sadržajima po ugledu na park-šumu Gorica, koje će kao prepoznatljivo mjesto za odmor i rekreaciju građana Podgorice biti adekvatno uređeno.

U tom smislu, gradsko Zelenilo vrijedno je radilo na sprovođenju planiranih aktivnosti, koje su se prvenstveno odnosile na košenje, protivpožarnu zaštitu, a nedavno je zasađeno 40 sadnica lišćara i četinara.

Kako bi se poboljšali uslovi za boravak, odmor i rekreaciju građana u park-šumi Ljubović , u narednih nekoliko dana, počinje zamjena mobilijara, a radovi će obuhvatiti uklanjanje polomljenih i dotrajalih klupa i korpi za otpatke, a potom i ugradnju novog parkovskog mobilijara.

Podsjećamo, Glavni grad se pridružio globalnom izazovu“Trees in cities”u okviru kojeg se obavezao da će na teritoriji Podgorice biti posađeno ukupno 10.000 sadnica drveća. Od toga 2.000 sadnica planirano je da se posadi u park-šumi Ljubović, a ova aktivnost biće realizovana u jesenjem periodu kada su najpovoljniji uslovi za pošumljavanje.

Share:

PARK ŠUMA LJUBOVIĆ DOBIJA NOVI MOBILIJAR