AKTUELNOSTI

31.10.2020

NOVA ZELENA POVRŠINA U DALMATINSKOJ ULICI

Ekipe gradskog preduzeća Zelenilo d.o.o. završile su radove na pejzažnom uređenju skvera koji se nalazi na raskršću Dalmatinske i Nove Dalmatinske ulice. Ovaj prostor je oplemenjen sa sedam odraslih sadnica drveća i travnjakom, a ugrađen je i sistem za navodnjavanje. Izgrađena je staza od kulir ploča, a zbog nivelacije terena postavljeni su dekorativni potporni zidovi od gabiona punjenih riječnim oblutkom koji su namijenjeni za sjedjenje.

Share:

NOVA ZELENA POVRŠINA U DALMATINSKOJ ULICI