AKTUELNOSTI

10.12.2020

Nastavljene aktivnosti na dopunama drvoreda

Ekipe Zelenilo d.o.o. Podgorica u kontinuitetu sprovode aktivnosti planirane za jesenji period. Pored primjena redovnih mjera njege biljnog materijala, ovaj period je povoljan i za sadnju, te je tako izvršena i dopuna drvoreda u Bulevaru Serdara Jola Piletića sa šest sadnica magnolije, a drvored u Ulici Jovana Tomaševića dopunjen je sa po tri sadnice primorskog hrasta i ligustruma.

Dopune postojećih i formiranje novih drvoreda i u narednom periodu obavljaće se sukcesivno, a sve u namjeri da se u urbanim gradskim zonama smanji nivo aerozagađenja i da se kroz očuvanje životne sredine stvore bolji uslovi za život u Glavnom gradu.

Share:

Nastavljene aktivnosti na dopunama drvoreda