AKTUELNOSTI

19.01.2021

Ekipe gradskog preduzeca Zelenilo revnosno rade tokom zime kako bi biljni fond pripremili za novi ve

Održavanje parkovskih i drugih javnih zelenih površina, te dječijih igrališta svakodnevna je obaveza zaposlenih u privrednom društvu ”Zelenilo”.

Po završetku vegetacionog ciklusa listopadne biljke odbacuju list i pripremaju se za sljedeću vegetaciju, a kako bi u narednoj godini ostvarile puni estetski i funkcionalni učinak, potrebno je u toku faze mirovanja primijeniti određene mjere njege.

U skladu sa time, ekipe Zelenila ovih dana intezivno rade na uređenju parkovskih površina, dječijih igrališta i zelenila duž saobraćajnica. Sakupljanje lišća, čišćenje staza i platoa, orezivanje drveća i žbunja realizuje se u svim gradskim parkovima, na razdjelnim ostrvima, dječijim igralištima i drugim zelenim površinama, a sve u cilju pripreme biljnog fonda za novi vegetacioni ciklus i obezbjeđivanja ljepših uslova za boravak građana na ovim površinama.

Osim toga, ekipe Zelenila ovih dana, angažovane su i na ugradnji sistema za navodnjavanje na Cetinjskom putu kako bi se u toku ljetnjih mjeseci obezbijedile dovoljne količine vode za nesmetan rast i razvoj sadnica platana koje smo posadili duž ove saobraćajnice.

Share:

Ekipe gradskog preduzeca Zelenilo revnosno rade to