AKTUELNOSTI

22.02.2021

Detaljno uređenje zelenila duž saobraćajnica

Da bi naš grad zablistao u proljećnom periodu zadužene su ekipe Zelenila koje ovih dana vrijedno rade na orezivanju drveća, podizanju krošnji, orezivanje žbunja, košenju travnjaka, utovaru biljnog otpada, ugradnji hidrosistema i sprovođenju drugih mjera njege na biljnom fondu.

Tako su danas naše ekipe angažovane u Ulici Nikca od Rovina, Ulici Baku, Ulici Mila Radunovića, Ulici 8. marta i Bulevaru Pera Ćetkovića.

Share:

Detaljno uređenje zelenila duž saobraćajnica