AKTUELNOSTI

17.03.2021

Ekipe Zelenila danas u Beglacima

Zelenilo je ovih dana angažovano na uređenju park-šume Beglaci u Opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci. Tako su juče i danas izvedeni radovi na proredi gustog šumskog sklopa u cilju obezbjeđivanja pravilnog rasta i razvoja biljaka, te pošumljavanje sa 100 sadnica alepskog bora i čempresa na mjestima na kojima za to postoji potreba.

U narednom periodu, biće nastavljeni radovi na uređenju park - šume Beglaci gdje je planirana sadnja većeg broja lišćarskih i četinaraskih sadnica drveća.

Share: