AKTUELNOSTI

22.01.2020

Ulica Oktobarske revolucije dobiće i novi zeleni pojas

Ulica Oktobarske revolucije uskoro će dobiti nove zelene površine, a biće posađeno i novo dekorativnorastinje.

Radovi koje gradsko preduzeće Zelenilo trenutno izvodi na ovoj lokaciji odnose se najvećim dijelom na uklanjanje šiblja, odnosno žbunja i žive ograde.

U narednom periodu biće izvršeno pejzažno uređenje ove lokacije, pa će na mjestima sa kojih su uklonjena stabla, kao i na drugim pozicijama, biti posađena nova, a biće izvršena i sadnja biljaka nižeg sprata koje će u budućnosti krasiti ovaj dio grada.

Share: