AKTUELNOSTI

29.01.2020

Na obali Ribnice nastavljeni radovi na uklanjanju samoniklog rastinja

Nakon što smo uspješno sporoveli akciju čišćenja lijeve obale Ribnice u okviru koje su nam veliku pomoć pružili predstavnici Glavnog grada, preduzeća “Čistoća”, Služba zaštite i spašavanja Glavnog grada, brojne NVO i građani, Zelenilo i dalje radi na privođenju ove površine namjeni, sa ciljem da je zaista učinimo površinom atraktivnom, kako za Podgoricane, tako i za turiste.

Do sada je sa ovog lokaliteta uklonjenjo osam kamionskih tura biljnog otpada, a radovi će biti nastavljani do konačnog privođenja namjeni.

Share: