AKTUELNOSTI

20.02.2020

Podgorica dobija još jedan urbani džep na Zabjelu

Zeleni kutak u Ulici Ilije Plamenca na Zabjelu, jedna od mikro lokacija koje se uređuju u okviru projekta Mikro 020, poprima konture budućeg izgleda.

Uređenje skvera u ul. Ilije Plamenca u Zabjelu pokrenuto je na inicijativu kompanije PETROL Crna Gora MNE doo. Zahvaljujući donaciji kompanije u vidu materijala i radova, zajedno sa gradskim preduzećem Zelenilo doo, obezbijeđena je još jedna Mikro lokacija u gradu.

Zelenilo je zasadilo 27 stabala crnog bora i bijelog duda, 352 žbuna i 4.800 lukovica, a tepih travnjak je postavljen na 286 kvadratnih metara. Ugrađen je i hidro sistem za navodnjavanje, a narednih dana biće završene klupe i kante za otpatke.

Idejnim rješenjem, koje je preko Saveza arhitekata Crne Gore izradio Veljko Vulanović, zidovi u parku su predviđeni za oslikavanje muralima, što će se realizovati u nekoj od kasnijih faza projekta. Rješenjem je takođe predviđena i pozicija za postavljanje skulpture, odnosno umjetničke instalacije.

Kompanija Petrol realizacijom ovog projekta pridružila se grupi odgovornih kompanija koje zajedno sa nadležnim službama Glavnog grada doprinose oplemenjavanju, uređenju i revitalizaciji javnih zelenih površina u našem gradu.

Share: