AKTUELNOSTI

24.04.2020

Radovi na oyelenjavanju Rimskog trga se privode kraju

Radovi na obogaćivanju Rimskog trga novim zelenilom privode se kraju, a radi se o projektu koji Glavni grad, odnosno gradsko preduzeće Zelenilo realizuje većim dijelom iz donacije kompanije Jugopetrol AD, koja je gradu za ove namjene opredijelila novčana sredstva u iznosu 28.000 eura.

Donacijom je obuhvaćena nabavka kamfor drveća i izrada žardinjera. Realizuju se i dodatni radovi koji podrazumijevaju popravke ploča i oštećenja na Rimskom trgu, kao i uklanajnje grafita, a u narednom periodu će se, nakon rekonstrukcije centralne fontane, razmotriti i mogućnosti ponovnog stavljanja u funkciju bočnih fontana, ili neki neki drugi način njihove revitalizacije.

Radi se o tehnički veoma zahtjevnom projektu, budući da se radovi izvode iznad podzemne garaže, pa je samoj realizaciji projekta prethodilo niz koraka koji su podrazumijevali ispitivanje i procjenu statike konstrukcije. Nakon svih sprovedenih pripremnih koraka, izabrane su lake žardinjere, specijalni supstrat za krovne kosntrukcije, kao i sistem navodnjavanja i drenaže za ispust viška vlage u svakoj žardinjeri.

Ovo nije sve što će biti urađeno na prostoru Rimskog trga. U narednom periodu, ekipe gradskog preduzeća Zelenilo planiraju i formiranje cvjećnjaka po obodima fontana.

Ovo je još jedna potvrda da Glavni grad sa partnerima i društveno odgovrornim kompanijama u kontinuitetu radi na formiranju novih zelenih površina u svakom dijelu grada, kako bi građanima omogućili da svoje vrijeme provode na kvalitetniji način i u ljepšem ambijentu.

Share: