Održavanje zelenila
djelatnost

Održavanje javnih zelenih površina obavlja svakodnevno, a radovi iz ove oblasti realizuju se shodno kalendaru njegovanju biljaka. Prvenstveno, zelene površine potrebno je podijeliti u tri osnovne grupe: površine koje se njeguju na vrlo intezivan, zatim na srednje intezivan način i na površine koje se njeguju samo povremeno. U skladu sa tim i sa kategorijom biljaka koje se njeguju (žbunje, drveće i zeljaste biljke) određuje se koja će se operacija izvršiti u zadatom vremenskom periodu (orezivanje, košenje, sadnja, plijevljenje i dr.).

Zelene površine u Glavnom gradu zauzimaju prostor od 11.867.163m² od čega Društvo intenzivno održava 149.754 m² gradskih parkova, 160.616 m² zelenila u razdjelnim ostrvima i uz saobraćajnice, 512.077 m² blokovskog zelenila. Ekstenzivno održavamo 1.800.527 m² park šuma i zaštitnih pojaseva i 8.940.791 m² neuređenih zaštitnih pojaseva, obala rijeka i površina neprivedenih namjeni. Društvo se stara i o oko 5.500 stabala u drvoredima grada, rekvizitima u okvirima dječijih igrališta i oko 1.597 kom. klupa. Na godišnjem nivou Društvo izvrši sadnju preko 2.000 kom. odraslih sadnica i sadnica za pošumljavanje.