ALBUM
Ugrađene nove klupe na više lokacija u gradu