ISTORIJAT

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Zelenilo“- Podgorica osnovano je Odlukom Skupštine Glavnog grada 11.07.2013. godine, a prethodno je 2004. godine, segmentacijom nekadašnjeg Javnog komunalnog preduzeća nastalo JP „Zelenilo“- Podgorica.

Osnivač je Glavni grad, a djelatnosti iz nadležnosti ovog Društva spadaju u djelatnosti od javnog interesa.

“Zelenilo” je pejzažno uredilo veliki broj površina u Glavnom gradu, a značajnijameđu njima su dječijaigrališta u:

Pored ovoga, Zelenilo je kroz projekat Mikro 020 učestvovalo u pejzažnom uređenju mikro lokacija - urbanih džepova u Ulici Princeze Ksenije, Ulici Oktobarske Revolucije, Ulici Ilije Plemca, kod spomenika Ivana Crneojevića...

Rekonstruisane su i brojne površine koje su bile zapuštene i bez konkretne namjene, te im je dat novi izgled i sada su zelene zone koje naši sugrađani mogu koristiti za odmor i rekreaciju.