Izvedeni radovi na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada Podgorica za period od 01. novembra 2016. godine do 07. novembra 2016. godine

Utorak, 1. novembar 2016. godine
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Jerevanska ulica, prostor oko pomoćnih terena FK „Budućnost“, Bulevar Save Kovačevića (blokovsko zelenilo).
2. Podizanje i formiranje krošnje: Bulevar Save Kovačevića (blokovsko zelenilo).
3. Sječa – proreda stabala: Bulevar Save Kovačevića (blokovsko zelenilo).
4. Orezivanje biljnog materijala: Jerevanska ulica, Bulevar Save Kovačevića (blokovsko zelenilo).
5. Uklanjanje samoniklog rastinja: Bulevar Save Kovačevića (blokovsko zelenilo).
6. Formiranje travnjaka: Jerevanska ulica.
7. Detaljno grabuljanje travnjaka: parkovske površine.
8. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
9. Utovar: Ulica Filipa Lainovića, Centralni park, Bulevar Save Kovačevića (blokovsko zelenilo), zelena površina iza spomenika Generalu „Vasu Brajoviću“.

Srijeda, 2. novembar 2016. godine
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Partizanski put, prostor oko spomen obilježja na Marezi.
2. Sječa proreda stabala: Partizanski put.
3. Uklanjanje samoniklog rastinja: Partizanski put.
4. Podizanje i formiranje krošnje: Studenska ulica br. 16 i 122, Bulevar Save Kovačevića.
5. Orezivanje drveća: Studentska br. 16, Bulevar Save Kovačevića, Bulevar Vojvode Stanka Radonjića.
6. Rad drobilice grana: Park šuma Gorica.
7. Detaljno grabuljanje travnjaka: parkovske površine.
8. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
9. Utovar: Jerevanska ulica, Bulevar Save Kovačevića, Partizanski put, prostor oko spomen obilježja na Marezi, Ulica Radosava Burića br. 12.

Četvrtak, 3. novembar 2016. godine
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Ulica Rista Stijovića, Bulevar Ivana Crnojevića.
2. Orzivanje biljnog materijala, podizanje i formiranje krošnje, detaljno grabuljanje, orezivanje drveća: Karađorđeva ulica (blokovsko zelenilo).
3. Ugradnja žardinjera: Trg Vektre, Trg Sv. Petra Cetinjskog.
4. Detaljno grabuljanje travnjaka: parkovske površine.
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Utovar: Bulevar Save Kovačevića, Bulevar Stanka Radonjića, Ulica Rista Stijovića, Bulevar Ivana Crnojevića, Studentska ulica br. 16 i 122.

U periodu od 1. do 3. novembra 2016. godine izvdeni su radovi na:
– ugradnji 4 klupe – Ulica Đoka Miraševića br.7.
– ugradnji 15 letvi – Ulica Jola Piletića br. 5.
– ugradnji 23 letve – prostor iza zgrade Galenike.

Petak, 4. novembar 2016. godine
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Bulevar V Proleterske, Ulica dr Ljubomira Rašovića, Bulevar Džordža Vašingtona (razdjelno ostrvo, kružni tok), MZ „Blok V“.
2. Podizanje i formiranje krošnje: Karađorđeva ulica.
3. Orezivanje biljnog materijala: Karađorđeva ulica.
4. Orezivanje drveća: Karađorđeva ulica, Bulevar Vojvode Stanka Radonjića, Bulevar Miloša Rašovića.
5. Sječa drveća: Ulica Oktobarske revolucije.
6. Detaljno grabuljanje travnjaka: parkovske površine.
7. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
8. Utovar: Bulevar Vojvode Stanka Radonjića, Bulevar Miloša Rašovića, Bulevar Save Kovačevića, Karađorđev park, Ulica dr Ljubomira Rašovića, Bulevar Džordža Vašingtona, Karađorđeva ulica, Studentska ulica, Ulica Oktobarske revolucije.

Subota, 5. novembar 2016. godine
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Nedelja, 6. oktobar 2016. godine
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Ponedeljak, 7. novembar 2016. godine
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
2. Utovar: Park Kruševac (dječiji park, dvorac Kralja Nik

Top