Izvedeni radovi na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada Podgorica za period od 08. novembra 2016. godine do 17. novembra 2016. godine

Utorak, 8. novembar 2016. godine
1. Podizanje i formiranje krošnje: Njegoševa ulica.
2. Sječa stabala: Ćemovsko polje.
3. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
4. Utovar: Njegoševa ulica, Ćemovsko polje.

Srijeda, 9. novembar 2016. godine
1. Košenje, detaljno grabuljanje: MZ „Blok V“.
2. Podizanje i formiranje krošnje: Ulica 8. marta.
3. Sječa stabala: Ulica Rista Stijovića, Bulevar Ivana Crnojevića, Ulica Zmaj Jovina.
4. Iskop sadnih jama: Bulevar Vilija Branta.
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Utovar: Ulica 8. marta, Ulica Rista Stijovića, Bulevar Ivana Crnojevića, Ulica Zmaj Jovina.

Četvrtak, 10. novembar 2016. godine
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Zbog loših vremenskih uslova nisu se mogle obavljati ostale redovne aktivnosti.

Petak, 11. novembar 2016. godine
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Beogradska ulica, Bulevar Ivana Crnojevića.
2. Iskop kanala i sadnja žive ograde: Bulevar Ivana Crnojevića br. 42.
3. Podizanje i formiranje krošnje: Bulevar Ivana Crnojevića, Perojska ulica.
4. Orezivanje žive ograde: Bulevar Ivana Crnojevića.
5. Sječa stabala: Perojska ulica br. 13, Ulica Gavra Vukovića.
6. Iskop sadnih jama i sadnja biljnog materijala: Bulevar Vilija Branta
7. Detaljno grabuljanje travnjaka: Parkovske površine.
8. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
9. Utovar: MZ „Blok V“, Bulevar Ivana Crnojevića, Perojska ulica, Ulica Gavra Vujkovića.

Subota, 12. novembar 2016. godine
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Nedelja, 13. novembar 2016. godine
1. Iskop sadnih jama: Park Kruševac (dječiji park, dvorac Kralja Nikole).
2. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Ponedeljak, 14. novembar 2016. godine
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Ulica Miloša Obilića, Ulica Veljka Vlahovića, Cvijetna ulica.
2. Iskop sadnih jama i sadnja biljnog materijala: Bulevar Vilija Branta.
3. Detaljno grabuljanje travnjaka: Bulevar Jovana Tomaševića (prostor oko stare zgrade Vlade Crne Gore).
4. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
5. Utovar: Karađorđev park, Bulevar Ivana Crnojevića, MZ „Blok V“, Perojska ulica, Bulevar Jovana Tomaševića, Ulica Miloša Obilića, Ulica Veljka Vlahovića, Cvijetna ulica.

Utorak, 15. novembar 2016. godine
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Kraljev park, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Njegoševa ulica (prostor oko zgrade Glavnog grada), Bulevar Stanka Dragojevića, Bulevar Jola Piletića.
2. Iskop sadnih jama i sadnja biljnog materijala: Bulevar Vilija Branta.
3. Detaljno grabuljanje travnjaka: Parkovske površine.
4. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
5. Utovar: Cvijetna ulica, Ulica Veljka Vlahovića, Kraljev park, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Njegoševa ulica (prostor oko zgrade Glavnog grada).

Srijeda, 16. novembar 2016. godine
1. Gruba i fina nivelacija terena: Ulica Bratstva i jedinstva (dječije igralište).
2. Sadnja biljnog materijala: Park Kruševac (Dječiji park, dvorac Kralja Nikole), Njegoševa ulica (prostor oko zgrade Glavnog grada).
3. Iskop sadnih jama: Bulevar Vilija Branta.
4. Detaljno grabuljanje travnjaka: Parkovske površine.
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Utovar: Bulevar Stanka Dragojevića, Ulica Vaka Đurovića, Bulevar Jola Piletića, park Kruševac (Dječiji park, dvorac Kralja Nikole).

Četvrtak, 17. novembar 2016. godine
1. Gruba i fina nivelacija terena: Ulica Bratstva i jedinstva (dječije igralište).
2. Iskop sadnih jama i sadnja biljnog materijala: Bulevar Vilija Branta.
3. Sječa suvih i oboljelih stabala (u saradnji sa Službom zaštite): Park-šuma Gorica.
4. Detaljno grabuljanje travnjaka: Njegošev park, Centralni park.
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Utovar: Park Kruševac (dvorac Kralja Nikole), Centralni park, Ulica Bratstva i jedinstva (dječije igralište), Njegošev park.

U periodu od 15. do 17. novembra 2016. godine izvdeni su radovi na:
– ugradnji 4 klupe – OŠ „Musa Burzan“.
– ugradnji 8 letvi- Bulevar Save Kovačevića br. 101.

Top