Izvedeni radovi na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada u toku mjeseca oktobra (04.10-31.10)

Utorak, 4. oktobar 2016. godine

1. Iskop sadnih jama i sadnja biljnog materijala: Hercegovačka ulica.
2. Uklanjanje šuta, gruba i fina nivelacija terena: prostor oko stadiona FK „Kom“.
3. Košenje, detaljno grabuljanje: Bulevar Vilija Branta.
4. Detaljno grabuljanje travnjaka: gradski parkovi.
5. Opravka i izgradnja hidrantske mreže: Centralni park, Bulevar V Proleterske (kružni tok).
6. Sječa stabala: Ulica Brijeg Ćukovića.
7. Podizanje i formiranje krošnje: Ulica 13. jula.
8. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
9. Utovar: Hercegovačka ulica, Bulevar Vilija Branta.

hercegovacka-1
Srijeda, 5. oktobar 2016. godine

1. Iskop sadnih jama: Hercegovačka ulica.
2. Sadnja žive ograde, uklanjanje šuta, gruba i fina nivelacija terena: prostor oko stadiona FK „Kom“.
3. Sadnja drveća: Park-šuma Gorica.
4. Opravka i izgradnja hidrantske mreže: Njegošev park.
5. Detaljno grabuljanje travnjaka: gradski parkovi.
6. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
7. Utovar: Hecegovačka ulica, Ulica 13. jula, Ulica Brijeg Ćukovića.

stadion-fk-kom-4

Četvrtak, 6. oktobar 2016. godine

1. Košenje, detaljno grabuljanje: Aerodromska ulica, Ulica Dositeja Obradovića, Bulevar Peka Dapčevića, Ulica Veljka Vlahovića, Bulevar Pera Ćetkovića, Bulevar Josipa Broza.
2. Sadnja drveća: prostor oko stadiona FK „Kom“.
3. Gruba i fina nivelacija terena: prostor oko stadiona FK „Kom“.
4. Orezivanje biljnog materijala: Bulevar Pera Ćetkovića, Bulevar Josipa Broza.
5. Opravka i izgradnja hidrantske mreže: Njegošev park.
6. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
7. Detaljno grabuljanje travnjaka: gradski parkovi.
8. Utovar: Bulevar Vilija Branta, Njegošev park, Ulica Vladike Danila, Aerodromska ulica, Ulica Dositeja Obradovića, Bulevar Peka Dapčevića, Ulica Veljka Vlahovića, Bulevar Pera Ćetkovića, Bulevar Josipa Broza.

 

Petak, 7. oktobar 2016. godine

1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
2. Utovar: MZ „Stari aerodrom“.

Subota, 8. oktobar 2016. godine

1. Podizanje i formiranje krošnje drveća: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Ulica Ivana Milutinovića, Ulica Kralja Nikole, Ulica Gavra Vukovića.
2. Košenje, detaljno grabuljanje: prostor oko stadiona FK „Kom“.
3. Uklanjanje samonikog rastinja: prostor oko stadiona FK „Kom“.
4. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
5. Utovar: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Ulica Ivana Milutinovića, Ulica Kralja Nikole, Ulica Gavra Vukovića.

Nedelja, 9. oktobar 2016. godine

1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Ponedeljak, 10. oktobar 2016. godine
1. Sječa stabala: prostor oko stadiona FK „Kom“.
2. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
3. Utovar: prostor oko stadiona FK „Kom“, Ulica Vladike Danila.

U periodu od 7. do 10. oktobra 2016. godine izvdeni su radovi na:
– ugradnji 7 klupa – Stari aerodrom, Njegošev park, prostor oko spomenika Svetog Petra Cetinjskog.

Utorak, 11. oktobar 2016. godine

1. Gruba i fina nivelacija terena, košenje, detaljno grabuljanje, uklanjanje samoniklog rastinja, utovar: prostor oko stadiona FK „Kom“.
2. Izgradnja i opravka hidrantske mreže: Njegošev park.
3. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
4. Utovar: Ulica Vladike Danila, Vijenac Danila Kiša, Bulevar Vilija Branta.

Srijeda, 12. oktobar 2016. godine

1. Košenje, detaljno grabuljanje: Bulevar Vilija Branta, Perojska ulica (prostor oko MZ „Jedinstvo“), Ulica Franca Rozmana, (prostor oko MZ „Proleter“), Bulevar Peka Dapčevića.
2. Uklanjanje samonikog rastinja: Bulevar Vilija Branta.
3. Gruba i fina nivelacija terena, košenje, detaljno grabuljanje, sadnja biljnog materijala, uklanjanje samoniklog rastinja, utovar: prostor oko stadiona FK „Kom“.
4. Izgradnja i opravka hidrantske mreže: Karađorđev park.
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Utovar: Bulevar Pera Ćetkovića, Bulevar Vilija Branta, Perojska ulica (prostor oko MZ „Jedinstvo“), Ulica Franca Rozmana, (prostor oko MZ „Proleter“), Bulevar Peka Dapčevića.

Četvrtak, 13. oktobar 2016. godine
1. Košenje, detaljno grabuljanje, orezivanje biljnog materijala, podizanje i formiranje krošnje: Bulevar Stanka Dragojevića, Bulevar Ivana Crnojevića (prostor oko mosta „Milenijum“), Ulica 13. jula, Bulevar Jovana Tomaševića, Ulica Vasa Raičkovića, Ulica Nikca od Rovina (prostor oko spomen obilježja, blokovsko zelenilo), Bulevar Jola Piletića.
2. Košenje, detaljno grabuljanje, uklanjanje samoniklog rastinja: Mosorska ulica.
3. Izgradnja i opravka hidrantske mreže: Karađorđev park.
4. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
5. Utovar: Bulevar Stanka Dragojevića, Bulevar Ivana Crnojevića (prostor oko mosta „Milenijum“), Ulica 13. jula, Bulevar Jovana Tomaševića, Ulica Vasa Raičkovića, Ulica Nikca od Rovina (prostor oko spomen obilježja, blokovsko zelenilo), Bulevar Jola Piletića.

Petak, 14. oktobar 2016. godine

1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
2. Utovar: Ulica Vladike Danila, Vijenac Danila Kiša, Bulevar Vilija Branta.

Subota, 15. oktobar 2016. godine

1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
2. Utovar: Bulevar Pera Ćetkovića, Bulevar Vilija Branta, Perojska ulica (prostor oko MZ „Jedinstvo“), Ulica Franca Rozmana, (prostor oko MZ „Proleter“), Bulevar Peka Dapčevića.

Nedelja, 16. oktobar 2016. godine
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
2. Utovar: Bulevar Stanka Dragojevića, Bulevar Ivana Crnojevića (prostor oko mosta „Milenijum“), Ulica 13. jula, Bulevar Jovana Tomaševića, Ulica Vasa Raičkovića, Ulica Nikca od Rovina (prostor oko spomen obilježja, blokovsko zelenilo), Bulevar Jola Piletića.

Ponedeljak, 17. oktobar 2016. godine

U periodu od 17. do 17. oktobra 2016. godine izvdeni su radovi na:
– ugradnji 4 klupe – zgrada Lepa Kata.
– ugradnji 7 letvi park Univerziteta Crne Gore
– ugradnji 15 letvi – dvorište OŠ „Pavle Rovinski“.

Utorak, 18. oktobar 2016. godine
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Bulevar Josipa Broza (razdjelno ostrvo, kružni tok), Bulevar Šarla de Gola, Bulevar Stanka Dragojevića.
2. Orezivanje biljnog materijala: Bulevar Pera Ćetkovića, Bulevar Josipa Broza.
3. Podizanje i formiranje krošnje: Bulevar Jola Piletića.
4. Opravka i izgradnja hidrantske mreže: Park Kruševac (dvorac Kralja Nikole).
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Detaljno grabuljanje travnjaka: parkovske površine.
7. Utovar: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, MZ „Blok V“, Vojislavljevića ulica, Bulevar Pera Ćetkovića, Bulevar Josipa Broza, Bulevar Šarla de Gola.

Srijeda, 19. oktobar 2016. godine
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Bulevar Šarla de Gola, Ulica 4. jula (blokovsko zelenilo, kružni tok).
2. Orezivanje drveća: Ulica Luke Boljevića, Karađorđeva ulica.
3. Sječa drveća: Bulevar Revolucije, Cvijetna ulica br. 32.
4. Opravka i izgradnja hidrantske mreže: Park Kruševac (dvorac Kralja Nikole).
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Detaljno grabuljanje travnjaka: parkovske površine.
7. Utovar: Kraljev park, Bulevar Revolucije, Karađorđeva ulica, Bulevar Jola Piletića, Cvijetna ulica br. 32, Bulevar Vojvode Stanka Radonjića, Bulevar Šarla de Gola, Ulica 4. jula.

Četvrtak, 20. oktobar 2016. godine
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Bulevar Jovana Tomaševića, Ulica Svetozara Markovića.
2. Sječa stabala: Ulica Svetozara Markovića.
3. Podizanje i formiranje krošnje: Bulevar Save Kovačevića.
4. Orezivanje drveća: Bulevar Ivana Crnojevića.
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Detaljno grabuljanje travnjaka: parkovske površine.
7. Utovar: Bulevar Ivana Crnojevića, Bulevar Jovana Tomaševića, Ulica Svetozara Markovića, Bulevar Save Kovačevića.

Petak, 21. oktobar 2016. godine
1. Podizanje i formiranje krošnje: Ulica Velimira Terzića.
2. Košenje, detaljno grabuljanje: Bulevar Crnogorskih serdara.
3. Opravka i izgradnja hidrantske mreže: Kontrola vodovodnih šahti.
4. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
5. Utovar: Cetinjski put, Bulevar Crnogorskih serdara, Ulica Svetozara Markovića, Bulevar Jovana Tomaševića.

Subota, 22. oktobar 2016. godine
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Nedelja, 23. oktobar 2016. godine
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Ponedeljak, 24. oktobar 2016. godine
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Yunion bridž, Bulevar Revolucije, Ulica dr Ljubomira Rašovića, Ljubljanska ulica, park Kruševac (dječiji park).
2. Orezivanje biljnog materijala: Yunion bridž, Bulevar Revolucije, park Kruševac (dječiji park).
3. Detaljno grabiljanje travnjaka: Karađorđev park.
4. Opravka i izgradnja hidrantske mreže: Kontrola vodovodnih šahti.
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Utovar: Karađorđev park, Ulica Svetozara Markovića, Yunion bridž, Bulevar Revolucije, Ulica dr Ljubomira Rašovića, Ljubljanska ulica, park Kruševac (dječiji park).

Utorak, 25. oktobar 2016. godine
1. Orezivanje stabala: Ulica Vasa Raičkovića, Bulevar Save Kovačevića, Moskovska ulica, Bulevar Jovana Tomaševića.
2. Podizanje i formiranje krošnje: Bulevar Džordža Vašingtona.
3. Košenje, detaljno grabuljanje: Njegoševa ulica (prostor oko zgrade Glavnog grada i CNP-a), Ulica Džona Džeksona, park Kruševac (prostor oko dvorca Kralja Nikole).
4. Orezivanje biljnog materijala: Njegoševa ulica (prostor oko zgrade Glavnog grada i CNP-a).
5. Opravka i izgradnja hidrantske mreže: Kontrola vodovodnih šahti.
6. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
7. Detaljno grabuljanje travnjaka: parkovske površine.
8. Utovar: Njegoševa ulica (prostor oko zgrade Glavnog grada i CNP-a), Ulica Slobode, Bokeška ulica, Ulica Vasa Raičkovića, Bulevar Save Kovačevića, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Bulevar Jovana Tomaševića, Bulevar Džordža Vašingtona, park Kruševac (dječiji park), Ulica 13. jula.

Srijeda, 26. oktobar 2016. godine
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Bulevar Ivana Crnojevića.
2. Podizanje i formiranje krošnje: Ulica Džona Džeksona, Dječija ulica, Bulevar Revolucije.
3. Sječa stabala: Ulica Džona Džeksona.
4. Orezivanje stabala: Bulevar Jovana Tomaševića.
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Detaljno grabuljanje travnjaka: parkovske površine.
7. Utovar: Ulica Džona Džeksona, Dječija ulica, Bulevar Revolucije.

Četvrtak, 27. oktobar 2016. godine
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Mosorski potok, Ulica Veljka Vlahovića, Ulica Avda Međedovića, Bulevar Pera Ćetkovića (polukružni skver), Bulevar Ivana Crnojevića, Bulevar Jovana Tomaševića (dječije igralište, prostor oko spomenika „V. Visockom“ i Crvenog krsta).
2. Podizanje i formiranje krošnje: Ulica Filipa Lainovića, Bulevar Crnogorskih serdara, Ulica Nikca od Rovina.
3. Orezivanje stabala: Bulevar Jovana Tomaševića.
4. Sječa stabala: Prostor buduće zgrade Gradskog pozorišta.
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Detaljno grabuljanje travnjaka: parkovske površine.
7. Utovar: Ulica Džona Džeksona, Dječija ulica, park Kruševac (dječiji park, dvorac Kralja Nikole), Mosorski potok, Bulevar Ivana Crnojevića.

Petak, 28. oktobar 2016. godine
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Ulica Vukašina Markovića, Ulica Marka Radovića, Obala Ribnice, Bulevar Jovana Tomaševića (prostor oko stare zgrade Vlade Crne Gore).
2. Uklanjanje samoniklog rastinja: Ulica dr Vukašina Markovića.
3. Sječa proreda stabala: Ulica dr Vukašina Markovića.
4. Podizanje i formiranje krošnje: Ulica Bratstva i jedinstva br. 173.
5. Opravka i izgradnja hidrantske mreže: Obilazak vodomjera sa ekipom „Vodovod i kanalizacija“.
6. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
7. Detaljno grabuljanje travnjaka: parkovske površine.
8. Utovar: Bulevar Serdara Jola Piletića, Bulevar Jovana Tomaševića (dječije igralište, prostor oko Crvenog krsta i spomenika „V. Visockom“), Bulevar Crnogorskih serdara, Centralni park, Ulica Avda Međedovića.

Subota, 29. oktobar 2016. godine
1. Učešće u organizaciji Podgoričkog maratona.
2. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Nedelja, 30. oktobar 2016. godine
1. Učešće u organizaciji Podgoričkog maratona.
2. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Ponedeljak, 31. oktobar 2016. godine
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Bulevar Save Kovačevića, Ivanov park, Bulevar Jovana Tomaševića (prostor oko stare zgrade Vlade Crne Gore i Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice), zelena površina iza spomenika Generalu „Vasu Brajoviću“.
2. Orezivanje biljnog materijala: Bulevar Save Kovačevića, Centralni park.
3. Sječa stabala: Bulevar Save Kovačevića, Ulica Radosava Burića br. 12, park Kruševac (dvorac Kralja Nikole).
4. Opravka i izgradnja hidrantske mreže: Obilazak vodomjera sa ekipom „Vodovod i kanalizacija“.
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Detaljno grabuljanje travnjaka: parkovske površine.
7. Utovar: Bulevar Save Kovačevića, Ulica Radosava Burića br. 12, Ivanov park, Ulica Bratstva i jedinstva br. 173, Bulevar Jovana Tomaševića (prostor oko stare zgrade Vlade Crne gore i Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice), zelena površina iza spomenika Generalu „Vasu Brajoviću.

Top