IZVEDENI RADOVI NA UREĐENJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ZA PERIOD OD 10. JANUARA DO 16. JANUARA 2017. GODINE

Utorak, 10. januar 2017. godine.
1. Podizanje i formiranje krošnje: Njegošev park, Karađorđev park.
2. Orezivanje drveća: Ulica Kralja Nikole br. 111, Ulica 4. jula.
3. Sječa stabala: Ćemovsko polje, park-šuma Zlatica.
4. Detaljno grabuljanje travnjaka: Park Kruševac (Dječiji park).
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Utovar: Ćemovsko polje, park-šuma Zlatica, Univerzitetski park, park-šuma Tološi, Karađorđev park, Njegošev park, Ulica Kralja Nikole br. 111, Ulica 4. jula.

Srijeda, 11. januar 2017. godine.
1. Sječa stabala: Ulica 27. marta, park-šuma Zlatica.
2. Orezivanje drveća: Bulevar Crnogorskih serdara.
3. Orezivanje žive ograde: Bulevar Crnogorskih serdara.
4. Orezivanje žbunja: Ulica Omladinskih brigada.
5. Podizanje i formiranje krošnje: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog.
6. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina: Park-šuma Zlatica.
7. Detaljno grabuljanje travnjaka: Kraljev park, park Kruševac (Dječiji park).
8. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
9. Utovar: Park-šuma Zlatica, park-šuma Tološi, park Kruševac (Dječiji park), Ulica 27. marta, Kraljev park.

Četvrtak, 12. januar 2017. godine.
1. Orezivanje drveća: Balšića ulica, Bulevar Ivana Crnojevića.
2. Sječa stabala: Balšića ulica, park-šuma Tološi, prostor oko mosta Andrije Kažića.
3. Podizanje i formiranje krošnje: Ulica Bracana Bracanovića, Bulevar Ivana Crnojevića.
4. Orezivanje žive ograde: Ulica Bracana Bracanovića.
5. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina: Park-šuma Zlatica.
6. Detaljno grabuljanje travnjaka: Karađorđev park, park Kruševac (Dječiji park).
7. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
8. Utovar: Park-šuma Tološi, Bulevar Crnogorskih serdara, Kraljev park. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, park Kruševac (Dječiji park), Karađorđev park, Ulica Bracana Bracanovića, Balšića ulica.

Petak, 13. januar 2017. godine.
1. Sječa stabala: Iva Andrića, Bulevar Šarla de Gola (trim staza).
2. Podizanje i formiranje krošnje: Karađorđeva ulica.
3. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina: Ivanov park, Njegošev park, Karađorđev park, Bulevar Jovana Tomaševića (prostor oko stare zgrade Vlade Crne Gore), Bulevar Svetog Petra Cetinjskog.
4. Čišćenje snijega sa staza u gradskim parkovima: Kraljev park, Karađorđev park, Njegošev park, Centralni park, park Kruševac (dvorac Kralja Nikole).
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Detaljno grabuljanje travnjaka: Karađorđev park.
7. Utovar: Ulica Bracana Bracanovića, Njegošev park, Bulevar Šarla de Gola (trim staza), Karađorđev park, prostor oko pješačkog mosta „Andrije Kažića“.

Subota, 14. januar 2017. godine.
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Nedelja, 15. januar 2017. godine.
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Ponedeljak, 16. januar 2017. godine.
1. Sječa stabala, podizanje i formiranje krošnje: Beogradska ulica (blokovsko zelenilo), Bulevar Ivana Crnojevića (blokovsko zelenilo).
2. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina: Ćemovsko polje.
3. Detaljno grabuljanje travnjaka: Karađorđev park, Ivanov park.
4. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
5. Utovar: Karađorđev park, Ivanov park, park-šuma Tološi, Ćemovsko polje, Beogradska ulica, Bulevar Ivana Crnojevića.

Top