IZVEDENI RADOVI NA UREĐENJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ZA PERIOD OD 17. JANUARA DO 26. JANUARA 2017. GODINE

Utorak, 17. januar 2017. godine.
1. Košenje, detaljno grabuljanje tgravnjaka, orezivanje žive ograde i žbunja, orezivanje i sječa stabala, podizanje i formiranje krošnje: Bulevar Ivana Crnojevića (blokovske površine), Beogradska ulica (blokovske površine).
2. Sječa stabala: Ćemovsko polje.
3. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina: Ćemovsko polje.
4. Detaljno grabuljanje travnjaka: Park Kruševac (dječiji park), Ivanov park.
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Utovar: Ćemovsko polje, park Kruševac, Ivanov park, Bulevar Ivana Crnojevića, Beogradska ulica.

Srijeda, 18. januar 2017. godine.
1. Košenje, detaljno grabuljanje tgravnjaka, orezivanje žive ograde i žbunja, orezivanje i sječa stabala, podizanje i formiranje krošnje: Bulevar Ivana Crnojevića (blokovske površine), Beogradska ulica (blokovske površine).
2. Sječa stabala: Park-šuma Ljubović.
3. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina: Park-šuma Ljubović.
4. Detaljno grabuljanje travnjaka: Ivanov park, Park Kruševac (dvorac Kralja Nikole).
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Utovar: Park-šuma Ljubović, Ivanov park, Bulevar Ivana Crnojevića, Beogradska ulica.

Četvrtak, 19. januar 2017. godine.
1. Košenje, detaljno grabuljanje tgravnjaka, orezivanje žive ograde i žbunja, orezivanje i sječa stabala, podizanje i formiranje krošnje: Bulevar Ivana Crnojevića (blokovske površine), Beogradska ulica (blokovske površine).
2. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina: Ćemovsko polje.
3. Detaljno grabuljanje travnjaka: Njegošev park, Park Kruševac (dvorac Kralja Nikole).
4. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
5. Utovar: Park-šuma Ljubović, Njegošev park, Bulevar Ivana Crnojevića, Beogradska ulica.

Petak, 20. januar 2017. godine.
1. Podizanje i formiranje krošnje, orezivanje drveća, sječa i proreda stabala, orezivanje žive ograde: Ulica Vaka Đurovića.
2. Podizanje i formiranje krošnje: Prostor oko objekta Holandske sestre.
3. Košenje, detaljno grabuljanje travnjaka, orezivanje žive ograde i žbunja: Bulevar Ivana Crnojevića (blokovsko zelenilo).
4. Sječa opožarenih stabala: Park-šuma Ljubović.
5. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina: Bulevar Ivana Crnojevića (blokovsko zelenilo), park-šuma Zlatica.
6. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
7. Utovar: Park-šuma Ljubović, Bulevar Ivana Crnojevića, Park Kruševac (dvorac Kralja Nikole), Ulica Vaka Đurovića, Njegošev park.

Subota, 21. januar 2017. godine.
1. Utovar: Ulica Vaka Đurovića, prostor oko objekta Holandske sestre .
2. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Nedelja, 22. januar 2017. godine.
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Ponedeljak, 23. januar 2017. godine.
1. Podizanje i formiranje krošnje, orezivanje i proreda stabala, orezivanje žbunja i žive ograde, košenje, detaljno grabuljanje: Bulevar Ivana Crnojevića (blokovsko zelenilo).
2. Sječa opožarenih stabala: Park-šuma Ljubović.
3. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina: Ćemovsko polje (putni pravac Podgorica – Tuzi).
4. Detaljno grabuljanje travnjaka: Njegošev park.
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Utovar: Park-šuma Ljubović, Bulevar Ivana Crnojevića (blokovsko zelenilo).

Utorak, 24. januar 2017. godine.
1. Orezivanje drveća, podizanje i formiranje krošnje: Bulevar Ivana Crnojevića br. 71.
2. Košenje, detaljno grabuljanje travnjaka, orezivanje žive ograde i žbunja, podizanje i formiranje krošnje: Bulevar Ivana Crnojevića (blokovske površine).
3. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina: Ćemovsko polje.
4. Detaljno grabuljanje travnjaka: Park Kruševac (dvorac Kralja Nikole).
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Utovar: Bulevar Ivana Crnojevića, Karađorđeva ulica, Ulica Vaka Đurovića, Ulica Luke Boljevića .

Srijeda, 25. januar 2017. godine.
1. Košenje, detaljno grabuljanje travnjaka, orezivanje žive ograde i žbunja, podizanje i formiranje krošnje: Ulica Bracana Bracanovića (blokovsko zelenilo), Ulica 4. jula (blokovsko zelenilo).
2. Podizanje i formiranje krošnje: Ulica Marka Miljanova, Ulica Ivana Vujoševića br. 33, Ulica Bracana Bracanovića.
3. Orezivanje drveća: Bulevar Ivana Crnojevića.
4. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina: Ćemovsko polje.
5. Detaljno grabuljanje travnjaka: Park Kruševac (dvorac Kralja Nikole).
6. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
7. Utovar: Njegošev park, Bulevar Ivana Crnojevića.

Četvrtak, 26. januar 2017. godine.
1. Košenje, detaljno grabuljanje travnjaka, orezivanje žive ograde i žbunja, podizanje i formiranje krošnje: Ulica Bracana Bracanovića (blokovsko zelenilo), Ulica 4. jula (blokovsko zelenilo).
2. Orezivanje drveća, podizanje i formiranje krošnje: Bulevar Ivana Crnojevića, Goljemadi (mjesno groblje – kapela), Ulica Bracana Bracanovića, Ulica 4. jula.
3. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina: Ćemovsko polje.
4. Detaljno grabuljanje travnjaka: Park Kruševac (dvorac Kralja Nikole).
5. Okopavanje drveća, žbunja i žive ograde: Njegošev park.
6. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
7. Utovar: Bulevar Ivana Crnojevića, Ulica Bracana Bracanovića, Ulica 4. jula.

Top