IZVEDENI RADOVI NA UREĐENJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ZA PERIOD OD 6.01. do 9.01. 2017. godine.

Petak, 6. januar 2017. godine.
1. Sječa stabala: Ulica Džona Džeksona, Ulica Vladimira Terzića, Moskovska ulica, Ulica Vasa Raičkovića, Bulevar Save Kovačevića, arheološki lokalitet „Duklja“, Ulica Blaža Jovanovića, Ulica Nikole Tesle, Beogradska ulica, Vučedolska ulica, Karađorđeva ulica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Ulica Oktobarske revolucije, Ulica Kralja Nikole, Ulica Svetozara Markovića.
2. Orezivanje drveća: Bulevar Revolucije, Zagrebačka ulica.
3. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
4. Utovar: Vučedolska ulica, Karađorđeva ulica, Bulevar Revolucije, Ulica Džona Džeksona, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Ulica Svetozara Markovića, Bulevar Jola Piletića, Ulica Blaža Jovanovića, Ulica Velimira Terzića, Ulica Vasa Raičkovića, Ulica 27. marta, Bulevar Save Kovačevića.
14
Subota, 7. januar 2017. godine.
1. Sječa stabala: Park Kruševac (dvorac Kralja Nikole), Beogradska ulica, Park-šuma Gorica.
2. Orezivanje drveća: Bulevar Save Kovačevića.
3. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
4. Utovar: Beogradska ulica.

Nedelja, 8. januar 2017. godine.
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Ponedeljak, 9. januar 2017. godine.
1. Sječa stabala: Park-šuma Tološi, prostor oko Doma zdravlja na Koniku, Univerzitetski park.
2. Podizanje i formiranje krošnje: Ulica 4. jula, Ulica Bratstva i jedinstva, Ulica Radosava Burića br. 61, Karađorđev park.
3. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
4. Utovar: Park-šuma Tološi, Park Kruševac (dvorac Kralja Nikole), Beogradska ulica, Ulica 4. jula, Ulica Bratstva i jedinstva, Ulica Radosava Burića, Bulevar Revolucije, Dom zdravlja Konik, Bulevar Save Kovačevića, Karađorđev park, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog.

Top