Izvedeni radovi od 23.septembra do 26. septembra 2016. godine.

Petak, 23. septembar  2016. godine

 

 1. Košenje, detaljno grabuljanje:Vojislavljevića ulica, Bulevar Stanka Dragojevića, Njegošev park
 2. Orezivanje biljnog materijala: Bulevar Stanka Dragojevića,Bulevar Stanka Radonjića,Bulevar Miloša Rašovića, Bulevar Mitra Bakića,Bulevar Ibrahima Dreševića.
 3. Uklanjanje samoniklog rastinja: Vojislavljevića
 4. Sječa stabla: Ulica Radosava Burića.
 5. Detaljno grabuljanje travnjaka:Njegošev park, park Kruševac ( dvorac Kralja Nikole)
 6. Izgradnja i opravka hidrantske mreže: Redovna kontrola šahtovskih ventila.
 7. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada
 8. Utovar: Vojislavljevića ulica, Bulevar Stanka Dragojevića, Ulica Radosava Burića

 

 

 

Subota, 24. septembar  2016. godine

 

 1. Košenje, detaljno grabuljanje: Njegoševa ulica ( prostor oko zgrade Glavnog grada i CNP- a), Njegošev park.
 2. Sječa stabla i žbunja, formiranje i podizanje krošnje i utovar: Ulica Radosava Burića.
 3. Sadnja biljnog materijala: Prostor oko stadiona FK „ Kom“
 4. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
 5. Utovar: Arheološki lokalitet Duklja, Njegoševa ulica ( prostor oko zgrade Glavnog grada i CNP- a), Njegošev park.

 

 

 

Neđelja, 25. septembar  2016. godine

 1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

 

 

 

Ponedeljak, 26. septembar  2016. godine

 

 1. Košenje, detaljno grabuljanje: Park Šuma Gorica, Karađorđev park,zelena površina iza natpisa Podgorica.
 2. Orezivanje biljnog materijala, podizanje i formiranje krošnje, gruba i fina nivelacija terena: Karađorđrv park
 3. Detaljno grabuljanje parkova: Gradski parkovi.
 4. Izgradnja i opravka hidrantske mreže: Redovna kontrola šahtovskih ventila
 5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada
 6. Utovar: Njegošev park, park šuma Gorica, Karađorđev park.
Top