Izvedeni radovi od 27.septembra do 29. septembra 2016. godine.

Utorak, 27. septembar  2016. godine

 1. Gruba i fina nivelacija terena: Karađorđev park, prostor oko stadiona FK „Kom“
 2. Košenje, detaljno grabuljanje:Ulica Radosava Burića, cetinjski put, Nikšićki put, Bulevar Džordža Vašingtona (kružni tok)
 3. Orezivanje biljnog materijala: Bulevar Džordža Vašingtona (kružni tok), Cetinjski put
 4. Održavanje hidrantske mreže: Kontrola šahtovskih ventila
 5. Detaljno grabuljanje travnjaka:gradski parkovi
 6. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada
 7. Utovar: Karađorđev park, prostor oko natpisa Podgorica, Ulica Radosava Burića, Cetinjski put, Nikšićki put, Bulevar Džordža Vašingtona (kružni tok)

 

Srijeda, 28. septembar  2016. godine

 1. Košenje, detaljno grabuljanje: Bulevar Sv. Petra Cetinjskog, Bulevar Jovana Tomaševića (prostor oko stare zgrade Vlade Crne Gore i Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice)
 2. Orezivanje biljnog materijala: Bulevar Sv. Petra Cetinjskog
 3. Sadnja biljnog materijala: prostor oko stadiona FK „Kom“
 4. Održavanje hidrantske mreže: prostor oko stadiona FK „Kom“
 5. Detaljno grabuljanje travnjaka: prostor oko stadiona FK „Kom“
 6. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada;
 7. Utovar: Karađorđev park, Ivanov park, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog, Bulevar Jovana Tomaševića (prostor oko stare zgrade Vlade Crne Gore i Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice)

 

Četvrtak, 29. septembar  2016. godine

 1. Košenje, detaljno grabuljanje, uklanjanje samoniklog rastinja, utovar: Mosorska ulica
 2. Orezivanje i sječa drveća: Bulevar Revolucije
 3. Sadnja biljnog materijala: prostor oko FK „Kom“
 4. Održavanje hidrantske mreže: prostor oko FK „Kom“
 5. Detaljno grabuljanje trav njaka: prostor oko FK „Kom“
 6. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada
 7. Utovar: Bulevar revolucije, park Kruševac (dvorac Kralja Nikole)
Top