Izvedeni radovi od od 19.septembra do 22. septembra 2016. godine.

Utorak, 20. septembar  2016. godine

 

 1. Košenje, detaljno grabuljanje:Ulica Bratstva i jedinstva, ulica Bracana Bracanovića, Centralni park, ulica 4. jula.
 2. Orezivanje biljnog materijala: Ulica Bratstva i jedinstva, ulica Spasoja Raspopovića.
 3. Proreda stabala: Ulica Bratstva i jedinstva
 4. Rezanje i formiranje krošnje: Ulica Slobode, ulica Spasoja Raspopovića.
 5. Sječa stabla: Bulevar Pera Ćetkovića,Bulevar Peka Dabčevića.
 6. Detaljno grabuljanje travnjaka:Njegošev park, Karađorđrv park, park Kruševac ( dvorac Kralja Nikole)
 7. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada
 8. Utovar: Ulica Slobode, Ulica Bratstva i jedinstva, ulica Sapasoja Raspopovića.

 

 

 

 

Srijeda, 21. septembar  2016. godine

 

 1. Košenje, detaljno grabuljanje: Arheološki lokalitet Duklja,
 2. Sadnja biljnog materijala: Prostor oko stadiona FK „ Kom“
 3. Detaljno grabuljanje travnjaka: Bulevar Jovana Tomaševića ( prostor oko stare zgrade Vlade Crne Gore), park Kruševac ( dvorac Kralja Nikole)
 4. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
 5. Utovar: Putni pravac Podgorica – Petrovac, ulica 4. jula, ulica Bracana Bracanovića,Centralni park,Njegošev park.

 

 

 

Utorak, 20. septembar  2016. godine

 

 1. Košenje, detaljno grabuljanje: Arheološki lokalitet Duklja, kučka ulica, Bulevar Mitra Bakića, Bulevar Ibrahima Dreševića, Bulevar Save Kovačevića,Bulevar Vojvode Stanka Radonjića, Bulevar Miloša Rašovića, Bulevar Srđana Aleksića.
 2. Orezivanje biljnog materijala: Bulevar Mitra Bakića, Bulevar Vojvode Stanka Radonjića,Bulevar Miloša Rašovića.
 3. Sječa stabla: Ulica Radosava Burića.
 4. Detaljno grabuljanje parkova: Gradski parkovi.
 5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada
 6. Utovar: Bulevar Jovana Tomaševića ( prostor oko stare zgrade Vlade Crne Gore), Bulevar Mitra Bakića, Bulevar Ibrahima Dreševića, Bulevar Save Kovačevića,Bulevar Vojvode Stanka Radonjića, Bulevar Miloša Rašovića, Bulevar Srđana Aleksića.
Top