Naslovna – Info

U sekciji Dokumentacija možete pogledati putne naloge za službena vozila, koje, u skladu sa članom 32 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Zelenilo d.o.o. Podgorica, ima obavezu da na sedmodnevnoj osnovi objavljuje na svom sajtu i to od dana raspisivanja do dana održavanja izbora.

Putni nalozi 2018

“Zelenilo“ d.o.o.

Top