Novosti

Aktivnosti Zelenila d.o.o. Podgorica na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada Podgorica za period od 16 – 22 marta 2018. godine.

Petak, 16. mart 2018. godine. 1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada. Subota, 17. mart 2018. godine. 1. Čišćenje ...
Read More

Aktivnosti Zelenila d.o.o. Podgorica na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada za period od 9. do 15. marta 2018. godine.

Petak, 9. mart 2018. godine. 1. Košenje, detaljno grabuljanje, orezivanje žbunja i žive ograde, podizanje i formiranje krošnje, proreda stabala: ...
Read More

Aktivnosti Zelenila d.o.o. Podgorica za period od 1. do 8. marta 2018. godine.

Četvrtak, 1. mart 2018. godine. 1. Sječa suvih stabala: Ulica SKOJ-a (Tološka šuma), park-šuma Tološi (trim staza). 2. Podizanje i ...
Read More

Nabavke male vrijednosti-radovi Ivana Crnojevića

Link: Nabavke male vrijednosti - radovi Ivana Crnojevića ...
Read More

Aktivnosti Zelenila doo Podgorica na teritoriji Glavnog grada Podgorica od 23. do 28. februara 2018. godine.

Petak, 23. februar 2018. godine. 1. Orezivanje drveća: Ulica Oktobarske revolucije br. 7 i 45, Bulevar Save Kovačevića br. 101-103, ...
Read More

Aktivnosti Zelenila d.o.o. Podgorica na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada Podgorica za period od 16. do 22. februara 2018. godine.

Petak, 16. februar 2018. godine. 1. Orezivanje drveća: Bulevar Save Kovačevića, Ulica Bracana Bracanovića, Ulica Meše Selimovića. 2. Sječa stabala: ...
Read More

Putni nalozi za putnička i teretna vozila za period 05 – 12 februara 2018.godine

Putni nalog Teretna vozila Zelenilo doo Putni nalozi za putnička vozila Zelenilo doo ...
Read More

Aktivnosti zelenila d.o.o. za period od 06. do 08. februara 2018. godine

U periodu od 06. do 08. februara 2018. godine Zelenilo d.o.o. Podgorica je bilo angažovano na na različitim poslovima iz ...
Read More
Top