Novosti

Putni nalozi za putnička i teretna vozila za period 05 – 12 februara 2018.godine

Putni nalog Teretna vozila Zelenilo doo Putni nalozi za putnička vozila Zelenilo doo ...
Read More

Aktivnosti zelenila d.o.o. za period od 06. do 08. februara 2018. godine

U periodu od 06. do 08. februara 2018. godine Zelenilo d.o.o. Podgorica je bilo angažovano na na različitim poslovima iz ...
Read More

Aktivnosti Društva za period od 29 – 31 januara 2018.godine

U periodu od 29 – 31 januara 2018.godine Zelenilo d.o.o. Podgorica je bilo angažovano na različitim poslovima iz domena svog ...
Read More

Putni nalozi za putnička i teretna vozila za period 29 januara – 05 februara 2018.godine

Putni nalog za putnička vozila od 29.01-05.02.2018 Putni nalog za teretna od 29.01-05.02.2018 ...
Read More

Odluka o pokretanju postupka hitne nabavke, Obavjestenje o ishodu postupka hitne nabavke, Ugovor o javnoj nabavci

obavjestenje o ishodu postupka hitne nabavke odluka o pokretanju postupka hitne nabavke ugovor o javnoj nabavci ...
Read More
Top