O NAMA

Odbor direktora

Tihomir Radinović
Predsjednik Odbora direktora
Edin Lekić
Član Odbora direktora
Svetlana Vlahović
Član Odbora direktora
Ivona Međedović
Član Odbora direktora
Nemanja Đurović
Član Odbora direktora