Aktivnosti Zelenila doo Podgorica na teritoriji Glavnog grada Podgorica od 23. do 28. februara 2018. godine.

Petak, 23. februar 2018. godine. 1. Orezivanje drveća: Ulica Oktobarske revolucije br. 7 i 45, Bulevar Save Kovačevića br. 101-103, Beogradska ulica. 2. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina (uklanjanje borovog litijaša): Ćemovsko polje. 3. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada. 4. Utovar: Ulica Oktobarske revolucije, Ulica Vasa Raičkovića, MZ „Blok VI“, Trg Božane Vučini...
Procitajte vise

Aktivnosti Zelenila d.o.o. Podgorica na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada Podgorica za period od 16. do 22. februara 2018. godine.

Petak, 16. februar 2018. godine. 1. Orezivanje drveća: Bulevar Save Kovačevića, Ulica Bracana Bracanovića, Ulica Meše Selimovića. 2. Sječa stabala: Ulica Bracana Bracanovića. 3. Podizanje i formiranje krošnje: Vijenac Kosovskih junaka. 4. Košenje, detaljno grabuljanje, orezivanje žbunja i žive ograde, podizanje i formiranje krošnje, sječa stabala: Ulica Đoka Miraševića. 5. Rad drobilice grana...
Procitajte vise

Aktivnosti zelenila d.o.o. za period od 06. do 08. februara 2018. godine

U periodu od 06. do 08. februara 2018. godine Zelenilo d.o.o. Podgorica je bilo angažovano na na različitim poslovima iz domena poslovanja Društva. Tako je u toku ovog perioda orezivano drveće u Ulici Bratstva i jedinstva, košenje, detaljno grabuljanje, orezivanje žbunja i žive ograde kao i podizanje i formiranje krošnji se izvodilo u Ulici Oktobarske revolucije i Ulici Mitra Bakića. Poslovi ...
Procitajte vise

Aktivnosti Društva za period od 29 – 31 januara 2018.godine

U periodu od 29 – 31 januara 2018.godine Zelenilo d.o.o. Podgorica je bilo angažovano na različitim poslovima iz domena svog poslovanja, tako je u navedenom periodu vršeno orezivanje drveća, sječa stabala kao i rad drobilice grana u park šumi Gorica, Beogradskoj ulici, Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, Ulici Kralja Nikole, Ulici Bratstva i jedinstva. Košenje i detaljno grabuljanje se izvodilo u P...
Procitajte vise