Privredna komora Crne Gore ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija ispunila uslove za izdavanje ovog serifikata. Osnova za izdavanje sertifikata je kreditni izvještaj i redovno nadgledanje od strane bonitetne kompanije Coface.

Privredna komora Crne Gore ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija ispunila uslove za izdavanje ovog serifikata. osnova za izdavanje sertifikata je kreditni izvještaj i redovno nadgledanje od strane bonitetne kompanije Coface. Sertifikat Excellent SME Montenegro potvrđuje da je kompanija odgovorna i pouzdana, što doprinosi povećanju povjerenja, a njihovim poslovnim partnerima omogućava lak...
Procitajte vise

Pored redovnog održavanja zelenih površina na teritoriji Glavnog grada Zelenilo d.o.o. u prvoj polovini maja bilo angažovano i na sljedećim poslovima:

* UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA U PARK ŠUMI ĆEMOVSKO POLJE 03.05.2017.godina * PRIPREMA TERENA ZA SADNJU SEZONSKOG CVIJEĆA (ISPRED STARE ZGRADE VLADE CRNE GORE) 03.05.2017.godina * KOŠENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA (VJENAC DANILA KIŠA) 03.05.2017.god. * AKCIJA HEMOFARMA I HEMOMONTA u partnerstvu sa Glavnim gradom Podgorica i Zelenilom d.o.o. Zasađeno još 100 sadnica na Ćemovskom ...
Procitajte vise

OD SADA I NA FACEBOOK

Od sada informacije o aktivnostima našeg Društva možete vidjeti i na našoj facebook strani https://www.facebook.com/zelenilo.doo/ Korisnici koji posjeduju mobilni telefon sa kamerom i instaliranim odgovarajucim softverom (QR čitačom), mogu da skeniraju sliku QR koda, koji će uključiti internet pregledač i odvesti korisnika na ugrađenu URL adresu naše facebook strane
Procitajte vise

UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJI GLAVNOG GRADA PODGORICA ZA PERIOD OD 27 JANUARA DO 20 FEBRUARA 2017 GODINE

Petak, 27. januar 2017. godine. 1. Košenje, detaljno grabuljanje travnjaka, orezivanje žive ograde i žbunja, zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina, podizanje i formiranje krošnje: Ulica 4. jula (blokovsko zelenilo) 2. Sječa stabala, podizanje i formiranje krošnje: Bulevar Revolucije (blokovsko zelenilo). 3. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina: Ćemovsko polje. ...
Procitajte vise

IZVEDENI RADOVI NA UREĐENJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ZA PERIOD OD 17. JANUARA DO 26. JANUARA 2017. GODINE

Utorak, 17. januar 2017. godine. 1. Košenje, detaljno grabuljanje tgravnjaka, orezivanje žive ograde i žbunja, orezivanje i sječa stabala, podizanje i formiranje krošnje: Bulevar Ivana Crnojevića (blokovske površine), Beogradska ulica (blokovske površine). 2. Sječa stabala: Ćemovsko polje. 3. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina: Ćemovsko polje. 4. Detaljno grabuljanje travn...
Procitajte vise

IZVEDENI RADOVI NA UREĐENJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ZA PERIOD OD 10. JANUARA DO 16. JANUARA 2017. GODINE

Utorak, 10. januar 2017. godine. 1. Podizanje i formiranje krošnje: Njegošev park, Karađorđev park. 2. Orezivanje drveća: Ulica Kralja Nikole br. 111, Ulica 4. jula. 3. Sječa stabala: Ćemovsko polje, park-šuma Zlatica. 4. Detaljno grabuljanje travnjaka: Park Kruševac (Dječiji park). 5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada. 6. Utovar: Ćemovsko polje, park-šuma Zlatica, Univerzitetski p...
Procitajte vise

IZVEDENI RADOVI NA UREĐENJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ZA PERIOD OD 6.01. do 9.01. 2017. godine.

Petak, 6. januar 2017. godine. 1. Sječa stabala: Ulica Džona Džeksona, Ulica Vladimira Terzića, Moskovska ulica, Ulica Vasa Raičkovića, Bulevar Save Kovačevića, arheološki lokalitet „Duklja“, Ulica Blaža Jovanovića, Ulica Nikole Tesle, Beogradska ulica, Vučedolska ulica, Karađorđeva ulica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Ulica Oktobarske revolucije, Ulica Kralja Nikole, Ulica Svetozara Marković...
Procitajte vise

Izvedeni radovi na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada Podgorica za period od 08. novembra 2016. godine do 17. novembra 2016. godine

Utorak, 8. novembar 2016. godine 1. Podizanje i formiranje krošnje: Njegoševa ulica. 2. Sječa stabala: Ćemovsko polje. 3. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada. 4. Utovar: Njegoševa ulica, Ćemovsko polje. Srijeda, 9. novembar 2016. godine 1. Košenje, detaljno grabuljanje: MZ „Blok V“. 2. Podizanje i formiranje krošnje: Ulica 8. marta. 3. Sječa stabala: Ulica Rista Stijovića, Buleva...
Procitajte vise

Izvedeni radovi na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada Podgorica za period od 01. novembra 2016. godine do 07. novembra 2016. godine

Utorak, 1. novembar 2016. godine 1. Košenje, detaljno grabuljanje: Jerevanska ulica, prostor oko pomoćnih terena FK „Budućnost“, Bulevar Save Kovačevića (blokovsko zelenilo). 2. Podizanje i formiranje krošnje: Bulevar Save Kovačevića (blokovsko zelenilo). 3. Sječa - proreda stabala: Bulevar Save Kovačevića (blokovsko zelenilo). 4. Orezivanje biljnog materijala: Jerevanska ulica, Bulevar Save...
Procitajte vise