Izvedeni radovi od 16.septembra do 19. septembra 2016. godine.

Petak, 16. septembar  2016. godine   Košenje, detaljno grabuljanje:Ulica Vaka Đurovića,Bulevar Jovana Tomaševića (prostor oko stare zgrade Vlade Crne Gore). Sadnja biljnog materijala: Prostor oko stadiona FK „Kom“ Orezivanje biljnog materijala: Ulica Vaka Đurovića Opravka i izgradnja hidrantske mreže: Ivanov park. Detaljno grabuljanje travnjaka:Njegošev park Čišćenje parkova od pa...
Procitajte vise

Izvedeni radovi od 13.septembra do 15. septembra 2016. godine.

Utorak, 13. septembar  2016. godine   Košenje, detaljno grabuljanje: Ulica Marka Miljanova, Hercegovačka ulica, Bulšića ulica, ulica Vuka Karadžića, Hotska ulica, ulica Slobodana Škerovića. Gruba nivelacija terena: Njegošev park. Opravka i izgradnja hidrantske mreže: Karađorđev park. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada. Utovar: Beogradska ulica, Partizanski put, ulica Marka M...
Procitajte vise

INFORMACIJA O IZVEDENIM RADOVIMA NA UREĐENJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA U GLAVNOM GRADU ZA PERIOD OD 06 SEPTEMBRA DO 13 SEPTEMBRA 2016. GODINE

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Utorak, 06. septembar  2016. Godine   Košenje, detaljno grabuljanje: Kraljev park, Ivanov park, ulica Đoka Miraševića. Orezivanje biljnog materijala: Kraljev park, Ivanov park. Uklanjanje samoniklog rastinja: Ulica Đoka Miraševića. Gruba nivelacija terena: Ulica Bratstva i jedinstva ( dječije igralište). Čišćenje parkova od papira i drugog otpada. Detaljno grabuljanje travnja...
Procitajte vise

Izvedeni radovi na održavanju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada Podgorice za period od 02. avgusta do 16 avg. 2016 godine.

odrzavanje13.jpg-nggid03121-ngg0dyn-240x160x100-00f0w010c011r110f110r010t010
Utorak, 2. avgust  2016. godine Košenje, detaljno grabuljanje: Putni pravac iza kasarne „Masline“, park-šuma Zlatica, Ulica SKOJ-a, Barska ulica, Ulica Meše Selimovića (dječije igralište). Uklanjanje samoniklog rastinja: Putni pravac iza kasarne „Masline“, Ulica dr Filipa Šoća. Sječa suvog žbunja: Putni pravac iza kasarne „Masline“. Proreda stabala: Putni pravac iza kasarne „Masline“, Ul...
Procitajte vise

IZVEDENI RADOVI NA ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJI GLAVNOG GRADA PODGORICA ZA PERIOD OD 26 JULA DO 02 AVGUSTA 2016 GODINE

teren91
26. jul 2016. godine   Košenje, detaljno grabuljanje: Putni pravac Podgorica – Petrovac, prostor oko stadiona FK „Mladost“. Orezivanje žbunja: Njegošev park, Karađorđev park. Plijevljenje trave: Bulevar Revolucije. Zalivanje biljnog materijala: razdjelna ostrva, parkovske i blokovske površine oko javnih ustanova i spomen obilježja. Opravka i izgradnja hidrantske mreže: Njegošev...
Procitajte vise

Izvedeni radovi na teritoriji Glavnog grada Podgorica za period od 15 jula do 26 jula 2016 godine

cropped-logo1-150x113
jul 2016. godine Košenje, detaljno grabuljanje: Ulica Iva Vizina, Ulica Vukašina Markovića, Bulevar Jovana Tomaševića, Bulevar Jola Piletića (blokovsko zelenilo). Orezivanje biljnog materijala: Bulevar Jovana Tomaševića, Bulevar Jola Piletića. Opravka i izgradnja hidrantske mreže: Bulevar Save Kovačevića, Njegoševa ulica (prostor oko zgrade Glavnog grada), Kraljev park, Bulevar Josipa...
Procitajte vise

INFORMACIJA

IMG_20160712_104030
Saradnjom Glavnog Grada i Zelenilo d.o.o. sa skupštinom etažnih vlasnika u Bul. Crnogorskih serdara i NVO sektorom građani su dobili lijepo uređenu zelenu površinu sa šest parkovskih klupa. Ovakve akcije trebale bi biti primjer ostalim skupštinama etažnih vlasnika u gradu kako da urede i održavaju površine parcela koje, kao zelene površine posebne namjene a shodno Odluci o uređivanju i održavanju ...
Procitajte vise

Izvedeni radovi na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada Podgorica za period od 05 jula do 11 jula 2016 godine.

8
05. jul 2016. godine Košenje, detaljno grabuljanje: Park Kruševac ( dvorac Kralja Nikole) Sadnja biljnog materijala: Bulevar Jovana Tomaševiva (prostor oko stare zgrade Vlade Crne Gore) Orezivanje biljnog materijala: Bulevar Vojvode Stanka Radonjića, Bulevar Milana Rašovića. Izgradnja i opravka hidrantske mreže: Njegošev park Čišćenje parkova od papira i drugog otpada. Zalivanje bilj...
Procitajte vise

Izvedeni radovi na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada Podgorica za period od 21 juna do 4 jula 2016 godine.

odrzavanje13.jpg-nggid03121-ngg0dyn-240x160x100-00f0w010c011r110f110r010t010
21. jun 2016. godine Košenje, detaljno grabuljanje: Prostor oko pješačkog mosta Andrije Kažića, Piperska ulica, Vojislavljevića ulica, Karađorđev park, Bulevar Jovana Tomaševića (dječije igralište), Ulica Gavra Vukovića, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog.   Podizanje i formiranje krošnje: Ulica Meše Selimovića.   Uklanjanje samoniklog rastinja: Ulica Steva Boljevića.  ...
Procitajte vise