Aktivnosti Zelenila d.o.o. Podgorica na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada za period od 9. do 15. marta 2018. godine.

Petak, 9. mart 2018. godine.
1. Košenje, detaljno grabuljanje, orezivanje žbunja i žive ograde, podizanje i formiranje krošnje, proreda stabala: MZ „Blok V“.
2. Sječa suvih stabala: Tološka šuma
3. Prihranjivanje drveća, žbunja, žive ograde i travnjaka: Njegošev park, Bulevar Ivana Crnojevića, Hercegovačka ulica, Trg Nezavisnosti, Ulica Slobode, Njegoševa ulica, Bulevar Crnogorskih serdara, Bulevar Srđana Aleksića.
4. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
5. Utovar: Ulica Kralja Nikole, Ulica Đoka Miraševića, MZ „Blok V“, Ulica Oktobarske revolucije, Tološka šuma.

Subota, 10. mart 2018. godine.
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Nedelja, 11. mart 2018. godine.

1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Ponedeljak, 12. mart 2018. godine.
1. Prihranjivanje drveća, žbunja, žive ograde i travnjaka: Njegoševa ulica (prostor oko zgrade Glavnog grada i CNP-a), park Kruševac (dvorac Kralja Nikole, Dječiji park)
2. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
3. Utovar: MZ „Donja Gorica“.

Utorak, 13. mart 2018. godine.
1. Košenje, detaljno grabuljanje, orezivanje žbunja i žive ograde, podizanje i formiranje krošnje: Ulica Vuka Karadžića, MZ „Blok V“.
2. Podizanje i formiranje krošnje: SC „Morača“ (prostor oko gradskih bazena).
3. Rad drobilice grana: Beogradska ulica.
4. Prihranjivanje drveća, žbunja, žive ograde i travnjaka: Bulevar Jovana Tomaševića (prostor oko stare zgrade Vlade Crne Gore i Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice), Ivanov park, Kraljev park, Karađorđev park.
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Utovar: Tološka šuma, SC „Morača“ (prostor oko gradskih bazena)

Srijeda, 14. mart 2018. godine.
1. Košenje, detaljno grabuljanje, orezivanje žbunja i žive ograde, podizanje i formiranje krošnje: MZ „Blok V“.
2. Podizanje i formiranje krošnje: Ulica Džona Džeksona.
3. Sječa suvih stabala: Tološka šuma.
4. Rad drobilice grana: Tološka šuma.
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Utovar: Belvederska ulica, Tološka šuma.

Četvrtak, 15. mart 2018. godine.
1. Košenje, detaljno grabuljanje, orezivanje žbunja i žive ograde, podizanje i formiranje krošnje: MZ „Blok V“.
2. Sječa suvih stabala: Tološka šuma, Ulica Vladike Danila.
3. Orezivanje drveća: Ulica Ivana Milutinovića, Ulica arh Milana Popovića.
4. Rad drobilice grana: Tološka šuma.
5. Opravka hidrantske mreže: Bulevar Pera Ćetkovića.
6. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
7. Utovar: MZ „Blok V“, Belvederska ulica, Tološka šuma.

Top