AKTUELNOSTI

28.04.2020

Radovi na dijelu Cetinjskog puta se privode kraju

Gradonačelnik Podgoricedr Ivan Vuković,direktorica gradskog preduzeća ZeleniloDaca Popovići direktor gradskog preduzeća PuteviRadenko Bulatović,obišli su danas završne radove na sanaciji Cetinjskog bulevara.

„Zahvaljujući angažovanju naših privrednih društava, jedan dio Cetinjskog puta koji predstavlja jednu od najvažnijih i sigurno najreprezentativnijih saobraćajnica u glavnom gradu dobio je novo ruho. U potpunosti je rekonstruisana jedna strana bulevara u dužini od 650 m i osim toga, zahvaljujući našim kolegama iz privrednog društva Zelenilo, dobili smo i novi drvored platana“, istakao je gradonačelnik Vuković.

„U narednom periodu ćemo nastaviti sa sanacijom ove saobraćajnice do momenta dok ona u potpunosti ne bude modernizovana. Znate da je to samo dio od onooga što trenutno radimo u glavnom gradu, sa ciljem da, ako je ikako moguće, iskoristimo ovo vrijeme kada su manje saobraćajne gužve u Podgorici , da ono što je naša obaveza, a to je da stanje gradskih saobraćajnica podignemo na najviši nivo, završimo kako treba“, naglasio je on.

Gradonačelnik je iskoristio priliku da se, kao i u više navrata u ovoj godini, zahvalim kolegama iz privrednih društava koji su uprkos svemu pokazali visok stepen profesionalizma i koliko vrijedno i posvećeno rade u interesu glavnog grada, u prvom redu kolegama iz privrednog društva Putevi, Zelenilo, zatim kolegama iz Agencije za stanovanje, Komunalnih usluga i svakako privrednog društva Čistoća.

“Zelenilo se trudi da gotovo svakodnevno uređuje javne zelene površine, rekonstruiše postojeće i uređuje nove. Takođe, na svakoj lokaciji gdje je to moguće formiramo nove drvorede. To je slučaj i na ovom bulevaru. Umjesto 36 palmi, koje ćemo koristiti za dekoraciju, posadićemo na ovom potezu od kružnog toka Capital Plaze do kružnog toka kod TC Delta City 75 platana, za koje je inače karakteristična velika krošnja i brz rast, tako da će građani na ovom potezu dobiti hlad i moći da uživaju u šetnji“, istakla je direktorica Zelenila Daca Popović.

„Kao što smo najavili prije 10 dana, na ovoj lokaciji odradili smo komplet nove slivničke rešetke, uklonili oštećeni asfaltni kolvoz zamijenili posteljicu 850 kvadrata, stavili dva noseća sloja, odradili izravnanje i završni sloj u kompletnoj dužini, iscrtali horizontalnu saobraćajnu singalizaciju. Takođe, gdje bude neophodno biće popravljeni ukrasni zaštitni stubići i ova insvesticija je vrijedna preko 100.000 eura. U narednom periodu ćemo odraditi drugu fazu sanacije ovog bulevara, odnosno potez od TC Delta City pa do tzv. nikšićkih semafora, odnosno do kružnog toka“, istakao je direktor gradskog preduzeća Putevi Radenko Bulatović.

Share: