AKTUELNOSTI

28.10.2020

Ulica Baku bogatija za 44 sadnice drveća

Ekipe Zelenila danas su završile radove na pejzažnom uređenju u Ulici Baku. Radovi su izvedeni u skladu sa projektom, te je ova ulica dobila nove drvorede od 30 ligustruma u zelenoj traci sa jedne strane i 14 murvi sa druge strane saobraćajnice. Prostor je oplemenjen i sa 74 žbunaste sadnice evonimusa i oleandera, dok je na slobodnim površinama formiran travnjak. Kako bi se posađeni biljni fond očuvao tokom ljetnjih mjeseci ugrađen je i sistem za navodnjavanje.

S obzirom da je ovaj prostor prepoznat kao zona koju građani koriste za šetnju, duž trotoara ugrađeno je šest klupa i tri korpe za otpatke.

Share:

Ulica Baku bogatija za 44 sadnice drveća