AKTUELNOSTI

20.01.2021

POČINJE NOVI CIKLUS AKCIJE UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA ZA SKUPŠTINE ETAŽNIH VLASNIKA

Glavni grad i gradsko preduzeće “Zelenilo” d.o.o. Podgorica pokrenuli su novi ciklus akcije u okviru koje će Skupštine etažnih vlasnika moći da urede zelene površine ispred svojih stambenih zgrada, a za iznose preko 1.000 eura, Glavni grad će pokriti 50% troškova. Zbog velikog interesovanja građana za ovu akciju u prethodnoj godini Glavni grad i Zelenilo i u 2021. godini nastavljaju akciju kojom će površine ispred stambenih zgrada urediti na adekvatan način i uvezati ih u sistem zelenih površina Podgorice, a građanima stvoriti lijep i ugodan ambijent ispred njihovih objekata.

Prijave za ovu akciju se mogu slati na e-mail: zelenilo@t-com.me, nakon ćega će stručne službe gradskog Zelenila izaći na teren i sagledati postojeće stanje, pripremiti plan pejzažnog uređenja i urediti površinu.

Share: