Rasadnička proizvodnja
djelatnost

Rasadnik “Zelenilo” d.o.o. je osnovan 2004. godine zbog velike potrebe da se grad planski uredi drvoredima i cvijetnimpovršinama.

Proizvodnja je organizovana na površini od oko 4 ha otvorenog polja. Aktivnosti rasadnika su organizaciono podijeljene na:

Dendrološku proizvodnju-proizvodnju lišćara i četinara, drvorednih lišćarskih sadnica, ukrasnog četinarskog i lišćarskog šiblja,...

Cvijećarsku proizvodnju - proizvodnju sezonskog cvijeća, perena, saksijskog cvijeća...

Biodekoraciju - uređenje enterijera- poslovnih i privatnih prostora saksijskim cvijećem.

U toku kalendarske godine sa otvorenog polja se izvadi oko 500 kom. drveća stasalog za sadnju na stalnom mjestu, a ista se količina nadomjesti dvogodišnjim i trogodišnjim sadnicama koje se njeguju u polju do njihovog stasavanja. Navodnjavanje se obavlja sistemom kap po kap iz dva bunara.

Društvo na godišnjem nivou realizuje i proizvodnju kontejnerskog sadnog materijala, u količini od oko 35.000 komadaukrasnog žbunja i različitih vrsta žive ograde.

U zaštićenom prostoru površine 1.000 kvadrataobavlja se proizvodnja rasada sezonskog cvijeća u količini od 150.000 komada u dva turnusa, a na ožiljavanje se u toku godine postavi oko 30.000 reznica.

Jedno od bitnih obilježja svakog grada svako jeste i urbani mobilijar, a u našoj stolarskoj radionici vršimoizradu kvalitenog parkovskog mobilijara. Pored parkovskih i rustik klupa i klupa modernog dizajnaod nedavno u ponudi imamo i drvene žardinjere visokog kvaliteta koje se vizuelnim efektom uklapaju u svaki oblik vrta, terase ili bašte.