PREGLED AKTIVNOSTI ZELENILA D.O.O. PODGORICA NA UREĐENJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ZA APRIL MJESEC 2018 GODINE

Petak, 23. mart 2018. godine.
1. Orezivanje drveća: Ulica 13. jula.
2. Podizanje i formiranje krošnje: Kraljev park, Ulica Meše Selimovića.
3. Orezivanje žbunja i žive ograde: Ulica Meše Selimovića.
4. Iskop sadnih jama za sadnju biljnog materijala: Ulica Svetozara Markovića.
5. Rad drobilice grana: Beogradska ulica.
6. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
7. Utovar: Ulica Ivana Milutinovića, Ulica 13. jula, Belvederska ulica.

Subota, 24. mart 2018. godine.
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Nedelja, 25. mart 2018. godine.
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Ponedeljak, 26. mart 2018. godine.
1. Podizanje i formiranje krošnje: Ulica Ivana Milutinovića.
2. Ankerisanje drveća: Bulevar Josipa Broza.
3. Iskop sadnih jama za sadnju biljnog materijala: Ulica Svetozara Markovića.
4. Orezivanje žbunja i žive ograde: MZ „Blok V“, MZ „Blok VI“.
5. Rad drobilice grana: Beogradska ulica.
6. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
7. Utovar: MZ „Blok V“, MZ „Blok VI“, Ulica Ivana Milutinovića, Belvederska ulica.

Utorak, 27. mart 2018. godine.
8. Podizanje i formiranje krošnje: Bulevar Jola Piletića, Ulica Bracana Bracanovića.
9. Sječa suvih stabala: Ćemovsko polje.
10. Košenje, detaljno grabuljanje, orezivanje žbunja i žive ograde, podizanje i formiranje krošnje: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Bulevar Revolucije.
11. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
12. Utovar: MZ „Blok V“, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Ulica Ivana Milutinovića, Bulevar Revolucije, Ćemovsko polje.

Srijeda, 28. mart 2018. godine.
8. Sadnja biljnog materijala, košenje, detaljno grabuljanje: Ulica 13. jula.
9. Sadnja biljnog materijala: Ulica Radosava Burića.
10. Košenje, detaljno grabuljanje, orezivanje žbunja i žive ograde: Nikšićki put, Cetinjski put, Bulevar Džordža Vašingtona (kružni tok).
11. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
12. Utovar: Nikšićki put, Cetinjski put, Ulica Ivana Milutinovića, Bulevar Revolucije, Belvederska ulica.

Četvrtak, 29. mart 2018. godine.
1. Sadnja biljnog materijala, košenje, detaljno grabuljanje: Ulica Svetozara Markovića.
2. Podizanje i formiranje krošnje: Hercegovačka ulica.
3. Košenje, detaljno grabuljanje, orezivanje žbunja i žive ograde: Bulevar Crnogorskih serdara, Bulevar Srđana Aleksića, Bulevar Save Kovačevića.
4. Uklanjanje samoniklog rastinja, košenje, detaljno grabuljanje: Ulica Princeze Ksenije (prostor oko Centra za autizam).
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Utovar: Cetinjski put, Bulevar Džordža Vašingtona, Ulica Princeze Ksenije, Hercegovačka ulica, Bulevar Crnogorskih serdara, Bulevar Srđana Aleksića.

Petak, 30. mart 2018. godine.
1. Košenje, detaljno grabuljanje, orezivanje žbunja i žive ograde: Prostor oko MZ „Jedinstvo“, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Ulica Svetozara Markovića, Ulica 13. jula.
2. Podizanje i formiranje krošnje: Bulevar Ivana Crnojevića br. 63, prostor oko MZ „Jedinstvo“.
3. Sječa suvih stabala: prostor oko MZ „Jedinstvo“.
4. Sadnja drveća: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog.
5. Opravka hidrantske mreže: Trg Bećir Bega Osmanagića.
6. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
7. Utovar: Prostor oko MZ „Jedinstvo“, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Ulica Svetozara Markovića, Ulica 13. jula, park Kruševac, Karađorđeva ulica, Ulica Svetozara Markovića, Ulica Jola Piletića, Moskovska ulica.

Subota, 31. mart 2018. godine.
1. Sječa stabala: Ljubljanska ulica, Bulevar Mihaila Lalića.
2. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Nedelja, 1. april 2018. godine.
1. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Ponedeljak, 2. april 2018. godine.
1. Košenje, detaljno grabuljanje, orezivanje žbunja i žive ograde: Ulica Ljubomira Rašovića, Bulevar Džordža Vašingtona, Moskovska ulica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog.
2. Podizanje i formiranje krošnje: Ulica arh Milana Popovića, Ulica Ivana Vujoševića, Vijenac Danile Kiša, Ulica Ivana Milutinović.
3. Orezivanje žbunja: Aerodromska ulica.
4. Uklanjanje samoniklog rastinja Aerodromska ulica
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Utovar: Ulica Ljubomira Rašovića, Bulevar Džordža Vašingtona, Moskovska ulica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Ulica arh Milana Popovića, Ulica Ivana Vujoševića, Vijenac Danile Kiša, Ulica Ivana Milutinović, Ljubljanska ulica, Bulevar Mihaila Lalića.

Utorak, 3. april 2018. godine.
1. Orezivanje drveća: Aerodromska ulica br. 17.
2. Podizanje i formiranje krošnje: Vojislavljevića ulica br. 24-30, Bulevar Revolucije.
3. Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina (uklanjanje borovog litijaša): Ulica 27. marta.
4. Košenje, detaljno grabuljanje, uklanjanje samoniklog rastinja, proreda stabala: Ulica Jovana Joza Vukčevića.
5. Košenje, detaljno grabuljanje, orezivanje žbunja i žive ograde: Bulevar Peka Dapčevića, Aerodromska ulica.
6. Iskop sadnih jama i sadnja biljnog materijala: Ulica Velimira Terzića, Ulica Blaža Jovanovića.
7. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
8. Utovar: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Ulica Jovana Joza Vukčevića, Bulevar Džordža Vašingtona, Karađorđev park, Aerodromska ulica, Ulica Peka Dapčevića.

Srijeda, 4. april 2018. godine.
1. Podizanje i formiranje krošnje: Ulica 13. jula, Bulevar Revolucije.
2. Orezivanje drveća: Moskovska ulica br. 72, Ulica Vuka Karadžića, Aerodromska ulica.
3. Sječa stabala: Aerodromska ulica.
4. Košenje, detaljno grabuljanje, orezivanje žbunja i žive ograde: Bulevar Jola Piletića, Bulevar Jovana Tomaševića (razdjelno ostrvo, dječije igralište, prostor oko stare zgrade Vlade Vrne Gore),
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Utovar: Vojislavljevića ulica, Bulevar Revolucije, Moskovska ulica, Ulica 13. jula, Ulica Vuka Karadžića, Bulevar Jola Piletića, Bulevar Jovana Tomaševića.

Četvrtak, 5. april 2018. godine.
1. Sječa stabala: KBC Crne Gore, Gimnazija „Slobodana Škerovića“.
2. Orezivanje drveća: KBC Crne Gore.
3. Proreda stabala: Gimnazija „Slobodana Škerovića“
4. Košenje, detaljno grabuljanje, orezivanje žbunja i žive ograde: Ulica Novaka Miloševa, Ulica Svetozara Markovića, Karađorđeva ulica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Ulica Kralja Nikole, Vučedolaska ulica, Ulica Vasa Raičkovića.
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Utovar: Tološka šuma, Bulevar Jola Piletića, Bulevar Jovana Tomaševića, Ulica Novaka Miloševa, Ulica Svetozara Markovića, Karađorđeva ulica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Ulica Kralja Nikole, Vučedolaska ulica, Ulica Vasa Raičkovića, park šuma Ljubović, Gimnazija „Slobodana Škerovića“.

U toku današnjeg dana izvršenoje detaljno grabuljnje, uklanjanje samoniklog rastinja kao i ugradnja osam parkovskih klupa u Park šumi Ljubović.

Izvedeni radovi na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada Podgorica za period od 10. do 12. aprila 2018. godine.

Utorak, 10. april 2018. godine.
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Ulica Veljka Vlahovića, Bulevar Pera Ćetkovića, Bulevar Josipa Broza, prostor oko stadiona FK „Ribnica“, Bulevar Revolucije, Dječija ulica, park Kruševac (Dječiji park), Bulevar Džordža Vašingtona (blokovsko zelenilo).
2. Orezivanje žbunja i žive ograde: Bulevar Pera Ćetkovića, Bulevar Josipa Broza.
3. Podizanje i formiranje krošnje: Moskovska ulica.
4. Rad drobilice grana: Beogradska ulica.
5. Opravka hidrantske mreže: Bulevar Peka Dapčevića.
6. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
7. Utovar: Bulevar Revolucije, Bulevar Džordža Vašingtona.

Srijeda, 11. april 2018. godine.
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Njegoševa ulica (prostor oko zgrade Glavnog grada i CNP-a), Bulevar Stanka Dragojevića, Ulica Vaka Đurovića, Bokeška ulica, Bulevar Ivana Crnojevića (prostor oko mosta „Milenijum“), Bulevar Jovana Tomaševića, Ulica Slobode, Trg Nezavisnosti, Trg Bećir Bega Osmanagića.
2. Orezivanje žbunja i žive ograde: Njegoševa ulica (prostor oko zgrade Glavnog grada i CNP-a), Bulevar Stanka Dragojevića.
3. Sječa suvih stabala, sječa panjeva, podizanje i formiranje krošnje, utovar biljnog materijala (Akcija sa Službom zaštite Glavnog grada i D.O.O. „Čistoća“): Zlatička šuma.
4. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
5. Utovar: Ulica Mila Radunovića, Aerodromska ulica, Bulevar Pera Ćetkovića, Bulevar Josipa Broza, Njegoševa ulica, Bulevar Stanka Dragojevića, Ulica Vaka Đurovića, Bulevar Jovana Tomaševića, Trg Bećir Bega Osmanagića.

Četvrtak, 12. april 2018. godine.
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Bulevar Vilija Branta, Bulevar Josipa Broza, Bulevar Šarla de Gola, Yunion bridž, prostor oko SC „Morača“, Ulica Ivana Milutinovića (zelena rekreativna površina), Ulica Svetlane Kane Radević, Trg Argentina.
2. Orezivanje žbunja i žive ograde: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Bulevar Josipa Broza.
3. Podizanje i formiranje krošnje: Medun, Ulica Vaka Đurovića.
4. Sadnja biljnog materijala (akcija pošumljavanja u saradnji sa NVO GREEN HOME: Zlatička šuma.
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Utovar: Bulevar Vilija Branta, Bulevar Josipa Broza, Bulevar Šarla de Gola, Yunion bridž, prostor oko SC „Morača“, Ulica Ivana Milutinovića (zelena rekreativna površina), Ulica Svetlane Kane Radević, Trg Argentina, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Bulevar Josipa Broza.

Utorak, 17. april 2018. godine.
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Bulevar Josipa Broza br. 15, Ulica Nikca od Rovina, (prostor oko spomen obilježja), Karađorđev park, Bulevar Jovana Tomaševića (prostor oko stare zgrade Vlade Crne Gore), Bulevar Ivana Crnojevića, Trg Nikole Kovačevića (blokovsko zelenilo).
2. Orezivanje žbunja i žive ograde: Ulica 13. jula, Karađorđev park, Bulevar Jovana Tomaševića (prostor oko stare zgrade Vlade Crne Gore).
3. Investicione aktivnosti: Bulevar Ivana Crnojevića (uklanjanje starih ivičnjaka).
4. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
5. Utovar: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Ulica Marka Miljanova, Bulevar Josipa Broza, Trg Nikole Kovačevića.

Srijeda, 18. april 2018. godine.
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Nikšićki put, Cetinjski put, Bulevar Džordža Vašingtona (kružni-tok, blokovsko zelenilo), Ulica 8. marta, Bulevar Crnogorskih serdara, Bulevar Srđana Aleksića.
2. Orezivanje žbunja i žive ograde: Cetinjski put.
3. Podizanje i formiranje krošnje: Ulica Veljka Vlahovića.
4. Investicione aktivnosti: Moskovska ulica – kružni – tok (pripremni radovi), Bulevar Ivana Crnojevića (uklanjanje starih ivičnjaka), Trg Nikole Kovačevića (zemljani radovi).
5. Zalivanje drveća: Ulica Svetozara Markovića, Ulica Španskih boraca, Ulica Blaža Jovanovića, Ulica Velimira Terzića.
6. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
7. Utovar: Bulevar Jovana Tomaševića, Ulica Nikca od Rovina, Nikšićki put, Cetinjski put.

Četvrtak, 19. april 2018. godine.
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Bulevar Džordža Vašingtona, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Bulevar Mihaila Lalića, Tološka šuma.
2. Orezivanje žbunja i žive ograde: Cetinjski put, Bulevar Džordža Vašingtona, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog.
3. Uklanjanje samoniklog rastinja: Moskovska ulica.
4. Investicione aktivnosti: Moskovska ulica – kružni – tok (zemljani radovi), Bulevar Ivana Crnojevića (uklanjanje starih ivičnjaka), Trg Nikole Kovačevića (pripremni radovi za postavljanje ivičnjaka).
5. Rad drobilice grana: Park-šuma Gorica.
6. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
7. Utovar: Karađorđev park, Bulevar Džordža Vašingtona, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Moskovska ulica, Bulevar Mihaila Lalića.

U okviru projekta Net Active, a u organizaciji OI Njegoš i NVO Eco Logic, u petak je realizovana akcija pošumljavanja park šume na Zlatici. U akciji učestvovalo i Zelenilo d.o.o. Akciju su podržali i pridružili se NVO Naša Akcija, SSŠ Spasoje Raspopović I đaci šestog razreda OŠ Dragiša Ivanović sa Zlatice.
U zajedničkoj akciji, zlatička park šuma obogaćena je za preko pedeset novih sadnica od kojih su bile zastupljene vrste čempres, hrast medunac i crni bor. Akciju sadnje su nadgledali i pomagali stručni ljudi iz d.o.o Zelenilo iz Podgorice uz čiju pomoć su adekvatno raspoređene pomenute vrste.

Zelenilo doo Podgorica je u prethodna tri dana (24.04 – 26.04) bilo angažovana na različitim poslovima i lokacijama širom Glavnog grada Podgorica.

Košenje zelenih javnih površina kao i grabuljanje istih se obavljalo na sljedećim lokacijama: Zlatička šuma, park Kruševac (dvorac Kralja Nikole), arheološki lokalitet „Duklja“, Revolucije, Ljubljanska ulica, Dječija ulica, Ulica Džona Džeksona, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Bulevar Save Kovačevića, Bulevar Ibrahima Dreševića, Bulevar Vojvode Stanka Radonjića, Bulevar Miloša Rašovića, Centralni park, Tološka šuma – trim staza.
Sezonsko cvijeće se sadilo na sljedećim lokacijama: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog (prostor oko spomenika „A. Puškinu“), Ivanovom parku kao i Ulici Rista Stijovića.
U Bulevaru Revolucije i Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog se orezivala živa ograda i drugi biljni materijal.
Pored navedenih aktivnosti Društvo je bilo angažovano i na investicionim aktivnostima. Izvedeni su radovi u Moskovskoj ulici – kružni tok, Bulevar Ivana Crnojevića (zamjena ivičnjaka), Trg Nikole Kovačevića (ugradnja baštenskih ivičnjaka).
U navedenom periodu Društvo je bilo angažovano i na zalivanju drveća, čišćenju parkova od papira i drugog otpada kao i na utovartu biljnog otpada sa gore navedenih lokacija.

Petak, 27. april 2018. godine.
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Ulica Kralja Nikole, Ulica Bracana Bracanovića, Ulica Bratstva i jedinstva, Centralni park, Ulica 4. jula, Tološka šuma, Njegošev park, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog.
2. Orezivanje žive ograde: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog
3. Kontrola i opravka hidrantske mreže: MZ „Star aerodrom“.
4. Sadnja sezonskog cvijeća: Ulica Rista Stijovića.
5. Investicione aktivnosti:, Bulevar Ivana Crnojevića (ugradnja ivičnjaka), Trg Nikole Kovačevića (ugradnja baštenskih ivičnjaka), Bulevar Svetog Petra Cetinjskog (ugradnja parkovskih klupa).
6. Zalivanje biljnog materijala: Bulevar Ivana Crnojevića, Bulevar Pera Ćetkovića, Bulevar Peka Dapčevića,
7. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
8. Utovar: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Ulica Rista Stijovića.

Subota, 28. april 2018. godine.
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Njegoševa ulica (prostor oko zgrade Glavnog grada i CNP-a), Ulica 13. jula, Skaline.
2. Orezivanje biljnog materijala: Njegoševa ulica, Njegošev park.
3. Zalivanje drveća: Ulica Španskih boraca.
4. Investicione aktivnosti: Bulevar Ivana Crnojevića (ugradnja ivičnjaka), Trg Nikole Kovačevića (ugradnja baštenskih ivičnjaka).
5. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
6. Utovar: Dječiji park, Centralni park, Ulica Bracana Bracanovića, Ulica Bratstva i jedinstva, Njegoševa ulica, Ulica 13. jula.

Nedelja, 29. april 2018. godine.
1. Investicione aktivnosti: Bulevar Ivana Crnojevića (ugradnja ivičnjaka), Trg Nikole Kovačevića (ugradnja baštenskih ivičnjaka).
2. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.

Ponedeljak, 30. april 2018. godine.
1. Košenje, detaljno grabuljanje: Moskovska ulica, Ulica Ivana Milutinovića, Bulevar Revolucije, Njegošev park, Tološka šuma.
2. Orezivanje žive ograde: Ulica Ivana Milutinovića.
3. Sadnja biljnog materijala: Tološka šuma.
4. Sadnja sezonskog cvijeća: Njegoševa ulica (prostor ispred zgrade Glavnog grada).
5. Investicione aktivnosti: Bulevar Ivana Crnojevića (ugradnja ivičnjaka), Trg Nikole Kovačevića (ugradnja baštenskih ivičnjaka), Bulevar Svetog Petra Cetinjskog (ugradnja parkovskih klupa).
6. Čišćenje parkova od papira i drugog otpada.
7. Utovar: Ulica Kralja Nikole, Ulica 4. jula, Bulevar Vojvode Stanka Radonjića, Bulevar Milana Rašovića, Njegošev park, Moskovska ulica, Ulica Ivana Milutinovića, Bulevar Revolucije.

zvedeni radovi na uređenju javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada Podgorica za period od 27 – 30 aprila tekuće godine.

Košenje, detaljno grabuljanje se izvodilo u ulicama: Kralja Nikole, Bracana Bracanovića, Bratstva i jedinstva, Centralni park, Ulici 4. jula, Tološkoj šuma, Njegoševom park, Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, Njegoševoj ulici (prostor oko zgrade Glavnog grada i CNP-a), Ulici 13. jula, Skalinama, Moskovskoj ulici, Ulici Ivana Milutinovića, Bulevaru Revolucije i Tološkoj šumi.

Orezivanje žive ograde i biljnog materijala se izvodilo na sljedećim lokacijama: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Njegoševa ulica, Njegošev park, Ulica Ivana Milutinovića.

Kontrola i opravka hidrantske mreže: MZ „Star aerodrom“.

Sadnja sezonskog cvijeća u Ulici Rista Stijovića, Njegoševoj ulica (prostor ispred zgrade Glavnog grada).

Sadnja biljnog materijala: Tološka šuma.

Investicione aktivnosti:, Bulevar Ivana Crnojevića (ugradnja ivičnjaka), Trg Nikole Kovačevića (ugradnja baštenskih ivičnjaka), Bulevar Svetog Petra Cetinjskog (ugradnja parkovskih klupa).

Zalivanje biljnog materijala: Bulevar Ivana Crnojevića, Bulevar Pera Ćetkovića, Bulevar Peka Dapčevića, Ulica Španskih boraca.

U navedenom periodu izvršeno je i čišćenje parkova od papira i drugog otpada kao i utovar sa sljedećih lokacija: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Ulica Rista Stijovića, Ulica Kralja Nikole, Ulica 4. jula, Bulevar Vojvode Stanka Radonjića, Bulevar Milana Rašovića, Njegošev park, Moskovska ulica, Ulica Ivana Milutinovića, Bulevar Revolucije, Dječiji park, Centralni park, Ulica Bracana Bracanovića, Ulica Bratstva i jedinstva, Njegoševa ulica, Ulica 13. jula.

Top